Download

Prezentacja Multimedialna figury geometryczne


Advertisement
Download Presentation
Comments
isha
From:
|  
(897) |   (0) |   (0)
Views: 428 | Added: 11-11-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:

Prezentacja Multimedialna figury geometryczne

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Prezentacja Multimedialna ? figury geometryczne Milena Trelewicz kl. 1a Anita Lewandowska kl. 1a

2. Podzial figur

3. Tr?jkat Sposr?d tr?jkat?w mozna wyr?znic : Tr?jkat r?wnoboczny czyli taki, kt?ry ma wszystkie boki r?wne Tr?jkat r?wnoramienny czyli taki, kt?ry ma r?wne ramiona Tr?jkat prostokatny czyli taki, kt?ry posiada kat 900

4. Tr?jkat Suma wszystkich kat?w wynosi 1800 Obw?d mozna wyliczyc dodajac dlugosci wszystkich jego bok?w Pole mozna wyliczyc ze wzoru: a x h :2

5. Rysowanie tr?jkata

6. 1 cecha przystawania tr?jkat?w Cechy przystawania tr?jkat?w pozwalaja rozpoznac tr?jkaty podobne. Jezeli jeden tr?jkat ma boki tej samej dlugosci co drugi, to te tr?jkaty sa przystajace. Cecha BBB

7. 2 cecha przystawiania tr?jkat?w Jezeli jeden tr?jkat ma jeden bok i dwa katy przylegajace do tego boku takie same jak jeden bok i dwa katy przylegajace do niego w drugim tr?jkacie, to te tr?jkaty sa przystajace. Cech KBK

8. 3 CECHA PRZYSTAWANIA TR?JKAT?W Jezeli jeden tr?jkat ma dwa boki i kat miedzy nimi takie same jak dwa boki i kat miedzy nimi w drugim tr?jkacie, to te tr?jkaty sa przystajace. Cecha BKB

9. Elipsa

10. Kwadrat Suma wszystkich kat?w wynosi 3600 Odw?d mozna wyliczyc mnozac jego jeden bok razy 4 Pole mozna wyliczyc ze wzoru: a x a Kwadrat mozna narysowac rysujac 4 linie tej samej dlugosci i kazda pod katem 900

11. Prostokat Suma kat?w wynosi 3600 Obw?d mozna wyliczyc ze wzoru: 2a+2b A pole ze wzoru: a x b

12. Trapez Pole mozna wyliczyc ze wzoru: a+b x h : 2 Obw?d mozna wyliczyc dodajac dlugosci jego wszystkich bok?w

13. Deltoid Pole mozna wyliczyc ze wzoru: Obw?d mozna wyliczyc dodajac dlugosci jego wszystkich bok?w

14. Romb Pole mozna wyliczyc ze wzoru: e x f :2 Obw?d mozna wyliczyc dodajac dlugosci jego wszystkich bok?w

15. R?wnoleglobok Suma kat?w wewnetrznych wynosi 3600 Pole mozna wyliczyc ze wzoru: a x h Obw?d mozna wyliczyc dodajac dlugosci jego wszystkich bok?w

16. KOlo Obw?d kola mozna wyliczyc ze wzoru: A pole ze wzoru: Liczba Wz?r na pole wycinka kola: Wz?r na dlugosc luku:

17. Wielokaty foremne Pieciokat foremny: Suma jego kat?w wewnetrznych wynosi: 5400 Jego pole mozna wyliczyc ze wzoru: Osmiokat foremny: Suma jego kat?w wewnetrznych wynosi: 10800 Jego pole mozna wyliczyc ze wzoru: Obwody wielokat?w foremnych mozna wyliczyc dodajac ich boki

18. Ostroslup dowolny Podstawa jest wielokat, a bokami tr?jkaty o wsp?lnym wierzcholku Pole mozna wyliczyc ze wzoru: A objetosc: Gdzie Sp to pole podstawy, a Sb to pole boku

19. Graniastoslup Graniastoslup to wieloscian, kt?rego wszystkie wierzcholki sa polozone na dw?ch r?wnoleglych plaszczyznach, zwanych podstawami graniastoslupa i kt?rego wszystkie krawedzie lezace poza tymi podstawami sa do siebie r?wnolegle. Jezeli krawedzie sa prostopadle do podstawy to graniastoslup zwany jest prostym Pole jego mozna wyliczyc ze wzoru: A objetosc ze wzoru:

20. SZescian Pole mozna wyliczyc ze wzoru: A objetosc ze wzoru: Posiada 12 krawedzi i 8 wierzcholk?w.

21. walec Pole powierzchni podstawy (kola) Pp = pr2 Pole powierzchni bocznej Pb = 2prh Pole powierzchni calkowitejPc = 2Pp + Pb = 2pr2 + 2prh = 2pr(r + h) Objetosc V = pr2h

22. Prostopadloscian Prostopadloscian to r?wnolegloscian o scianach prostopadlych. Pole mozna wyliczyc ze wzoru: A objetosc ze wzoru:


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro