Reformy marie terezie a josefa ii
Download
1 / 26

Reformy Marie Terezie a Josefa II. - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Reformy Marie Terezie a Josefa II. Dagmar Zemanová. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maria_Theresia11.jpg. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joseph_II.jpg. Cíl reforem. posílení státu a hospodářství centralizace germanizace silná armáda Vysvětli jednotlivé body.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Reformy Marie Terezie a Josefa II.' - isaiah-myers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reformy marie terezie a josefa ii

Reformy Marie Terezie a Josefa II.

Dagmar Zemanová

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maria_Theresia11.jpg

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joseph_II.jpg


C l reforem
Cíl reforem

 • posílení státu a hospodářství

 • centralizace

 • germanizace

 • silná armáda

  Vysvětli jednotlivé body.


Terezi nsk reformy
Tereziánské reformy

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mariatheresientaler.jpg?uselang=cs


Pos len st tu a centralizace
Posílení státu a centralizace

 • reformy státní správy:

  - zrušena samostatnost Zemí Koruny české

  - vytvořeny společné (centralizované) orgány

  - ve státní správě pracují profesionální úředníci

  - pravomoc zemských sněmů omezena

  Vysvětli pojem byrokracie.


Byrokrati
Byrokrati

Popiš dobový obrázek

úřednické kanceláře.

Zdroj: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Office_1719.jpg&filetimestamp=20060328200546


Hospod sk reformy
Hospodářské reformy

 • zavedena jednotná měna (1 tolar = 2 zlaté)

 • první papírové peníze (bankocetle)

 • podpora podnikání – textilní, sklářské manufaktury, papírny

 • ochrana před zahraniční konkurencí – cla

 • sjednoceny míry a váhy

 • celní unie = zrychlen pohyb zboží

 • soupis půdy, domů a obyvatel - tereziánský katastr (jen půda poddaných)

 • zlepšeno postavení poddaných proti zvůli šlechty.

  Proč nechala panovnice sepsat výměru půdy, domů a počet obyvatel? Existovala v té době již jména a příjmení?


Tolar marie terezie
Tolar Marie Terezie

Popiš mince.

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MTThaler.png?uselang=cs


Spole ensk reformy
Společenské reformy

školská reforma:

 • povinná šestiletá docházka

 • školy triviální na venkově (čtení, psaní, počty)

 • školy hlavní ve městech (výuka v němčině)

 • školy normální (učitelské ústavy)

 • jezuité přišli o dohled nad školstvím (1773 jezuitský řád zrušen)

  Proč zavedla Marie Terezie povinnou školní docházku? Byla všude dodržována?

  Jak dlouho trvá v ČR povinná školní docházka?


Dobov kola jak se d ti u ily
Dobová škola – jak se děti učily?

Zdroj: http://ivocerman.blog.idnes.cz/c/285878/Zavedla-Marie-Terezie-povinnou-skolni-dochazku-Objev-nebo-omyl.html


Soudn reformy
Soudní reformy

 • sjednoceno trestní právo v Rakousku a českých zemích

 • zakázáno mučení

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Streckbett.jpg


Selsk povst n
Selské povstání

 • 1775 – velké nevolnické povstání na Náchodsku (v čele Antonín Nývlt - tažení na Prahu)

 • poraženi u Chlumce nad Cidlinou

  Slyšel jsi někdy pořekadlo: Dopadli jako sedláci u Chlumce?

  Přečti si o tom více:

 • http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/208333-pribeh-sedlaku-co-skoncili-u-chlumce-nad-cidlinou-v-rybniku.html


Robotn patent
Robotní patent

 • zmírnil robotu (pod vlivem povstání)

 • část vrchnostenské půdy rozdělena za poplatek mezi rolníky

 • další novinky v zemědělství – zdokonalilo se obdělávání půdy (pluh)

 • nová plodina – brambory

  Odkud přišly do Evropy brambory? Zjisti, proč mají český název brambory.

 • zvýšil se počet obyvatel  více daní  větší bohatství státu


Josef nsk reformy
Josefínské reformy

 • Přečti na s. 20 v učebnici o osobnosti císaře Josefa II.

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georg_Decker_001.jpg?uselang=cs


Toleran n patent
Toleranční patent

 • říjen 1781

 • povoloval kromě katolického náboženství jiné církve: luteránství, kalvinismus, pravoslaví

  Zopakuj, co víš o těchto církvích.

 • nekatolické církve ale nebyly rovnoprávné s katolickou (různá omezení)

 • zlepšení postavení židovského obyvatelstva (studium, zaměstnání – dříve omezeno)

 • Romové – dříve pronásledování, povoleno kočování

  Rozumíš pojmu kočování?


Toleran n patent1
Toleranční patent

 • V jakém jazyce je napsán?

 • Text můžeš najít zde:

  http://kostel-evang.webzdarma.cz/tolpat/tolpat.htm

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Toleranzpatent_001.jpg


C rkevn reformy
Církevní reformy

 • Josef II. měl velmi kritický vztah k církvi

 • 1781 – zrušil všechny kláštery, které nepečovaly o nemocné nebo nevzdělávaly mládež

 • z klášterů vznikaly kasárna, nemocnice, sklady ap.

 • během rušení velké škody na majetku (ničení knih, nábytku, zabaveno bohatství)


Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Escribano.jpg

Proč ve středověku vznikaly

kláštery?

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kl_Tepl%C3%A1_1.jpg

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rajhrad,_rajsk%C3%BD_dv%C5%AFr.jpg


Zru en nevolnictv
Zrušení nevolnictví

 • 1781 – druhý nejvýznamější zákon (tzv.patent)

 • zrušena povinnost žádat povolení k sňatku, odchodu na studie ap.

 • zůstalo zachováno poddanství a robota (mírnější formy)


Patent o zru en nevolnictv
Patent o zrušení nevolnictví

Jakým jazykem je napsán?

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tituln%C3%AD_list_Patentu_o_zru%C5%A1en%C3%AD_nevolnictv%C3%AD_z_16_listopadu_1781.gif


St tn spr va
Státní správa

 • posílen úřednický aparát

 • sloučil Moravu a Slezsko – správní město Brno

 • sloučil 4 města pražská

 • vznik magistrátů ve městech

 • centralizace soudnictví

 • vydán Občanský zákoník - rovnost před zákonem

 • omezena cenzura – svoboda tisku

 • zrušil trest smrti


Josef nsk katastr
Josefínský katastr

Připomeň si, co byl tzv. tereziánský katastr a proč vznikl.

 • soupis poddanské i šlechtické půdy

 • daně se měly platit i z panské půdy – NEPROŠLO

 • Po smrti císaře byl nucen jeho bratr Leopold II. (1790 – 92) mnohé reformy zrušit – kromě patentu o zrušení nevolnictví.

  Jaké to mělo důsledky pro habsburskou monarchii?


Uk zka z katastru
Ukázka z katastru

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dukovany_skreje_stabil_1825.jpg


Zaj mav odkaz
Zajímavý odkaz

 • http://www.mza.cz/indikacniskici/

  Zde je možno vyhledat staré katastrální mapy.


D sledky reforem
Důsledky reforem

 • Posílily postavení monarchie v Evropě – přidává se k velmocem

 • Vzniká silný centralizovaný stát.

 • Začátek vzniku občanské společnosti.

  Vysvětlil bys pojem občanská společnost? Jaké jiné druhy společnosti můžeš jmenovat?


Opakov n
Opakování

 • Které reformy zavedla Marie Terezie a které Josef II?

  povinná školní docházka

  zrušení trestu smrti

  městské magistráty

  soupis poddanské půdy

  jednotná měna

  povolení nekatolických církví

  zákaz mučení

  jednotné míry a váhy

  zrušení nevolnictví

  celní unie

  rušení klášterů


Opakov n spr vn odpov di
OpakováníSprávné odpovědi

 • Které reformy zavedla Marie Terezie (MT) a které Josef II. (J)?

  povinná školní docházka MT

  zrušení trestu smrti J

  městské magistráty J

  soupis poddanské půdy MT

  jednotná měna MT

  povolení nekatolických církví J

  zákaz mučení MT

  jednotné míry a váhy MT

  zrušení nevolnictví J

  celní unie MT

  rušení klášterů J


ad