Vlak „život“ Pred časom som čítal knihu, v ktorej bol život prirovnaný k ceste vlakom. - PowerPoint PPT Presentation

Vlak ivot
Download
1 / 20

  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Vlak „život“ Pred časom som čítal knihu, v ktorej bol život prirovnaný k ceste vlakom. Je to výnimočne zaujímavé čítanie, pod podmienkou že ho správne interpretujeme. Život nie je ničím iným, ako cestou vlakom:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vlak „život“ Pred časom som čítal knihu, v ktorej bol život prirovnaný k ceste vlakom.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Vlak ivot

Pred asom som tal knihu, v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom.

Je to vnimone zaujmav tanie, pod podmienkou e ho sprvne interpretujeme.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

ivot nie je nim inm, ako cestou vlakom:

skladajcou sa z nastupovania a vystupovania, preplnenou nehodami, prjemnmi prekvapeniami a tie hlbokm smtkom


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Narodenm nasadme do vlaku a stretvame tam osoby, s ktormi by sme si priali osta poas celej cesty: naich rodiov.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Bohuia

pravda je in.

Oni na nejakej stanici vystupuj zbavujc ns svojej citlivosti, priazne a nenahraditenho sprevdzania.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

To ale nepreka tomu, aby nastpili in osoby, ktor sa pre ns stan vemi dleitmi.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Prichdzaj nai bratia, priatelia a zzran lsky


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Medzi osobami, ktor cestuj tmto vlakom sa njdu i tak, ktor sa prili len previez.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Tak, ktor pri cestovan vyvolvaj len smtok...

A tie tak, ktor chodia po vlaku a s pripraven stle pomc potrebujcim.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Mnoh po vystpen zanechvaj stlu clivos...

In prejd tak nepozorovane, e si ani neuvedomme, e uvonili miesto.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Je zaujmav, e niektor cestujci, ktorch najviac milujeme, obsadia miesta vo vagnoch ktor s najalej od toho nho.

Preto budeme musie prejs nau cestu bez nich.

Samozrejme ni nebrni tomu, by sme sa poas cesty poobzerali, - aj ke s akosami - po naom vagne a vybrali sa k nim...


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Ale bohuia u si nebudeme mc sadn veda nich, lebo toto miesto u bude obsaden inou osobou.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Nevad; tto cesta vyzer prve takto: pln vziev, snov, fantzie, oakvan a rozlok...

Ale nikdy nvratov.

A preto absolvujeme nau cestu najlepie, ako sa d.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Poksme sa nadviaza znmos s kadm cestujcim, hadajc v kadom z nich tie najlepie vlastnosti.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Pamtajme, e v kadom momente cesty mu kokta a my im pravdepodobne budeme musie porozumie...


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Pretoe aj nm sa mnohokrt bude plies jazyk a njde sa niekto, kto nm bude rozumie.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Vek tajomstvo na konci spova v tom, e sa nikdy nedozvieme na akej stanici vystupujeme, ani kde vystupuj nai spolonci, a dokonca ani ten, kto m miesto po naom boku.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Zamam sa, i v chvli ke vysadnem z vlaku poctim nostalgiu...

Verm e no.

Oddeli sa od niektorch priateov s ktormi som cestoval bude bolestn.

Dovoli, aby moje deti zostali sam, bude vemi smutn.

Ale drm sa ndeje, e raz prdem na hlavn stanicu a uvidm, ako prichdzaj s batoinou, ktor nemali pri nastupovan.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Mylienka, e som sa priinil k tomu, aby sa ich batoina zvovala a stvala sa hodnotnejou ma urob astnm.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Priate mj.

Urobme, aby n pobyt v tomto vlaku bol pokojn a hodn silia.

Sprvajme sa tak, aby ke prde chva vystupovania, na naom przdnom mieste zostala clivos a mil spomienky pre tch, ktor pokrauj v ceste.


Vlak ivot pred asom som tal knihu v ktorej bol ivot prirovnan k ceste vlakom

Tebe, kee si asou mjho vlaku, prajem...

astn cestu!!!


  • Login