Nye oppgaver for ergoterapeuter i kj lvannet av samhandlingsreformen erfaringer fra act team
Download
1 / 15

Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen? Erfaringer fra ACT-team - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen? Erfaringer fra ACT-team. Agenda. Eksempel på samhandling innen psykiatrifeltet Om den nasjonale satsingen på ACT-team i Norge – hvorfor? Målgruppen for ACT-team ACT-teammodellen ACT-team Skien

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen? Erfaringer fra ACT-team' - isabelle-rowen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nye oppgaver for ergoterapeuter i kj lvannet av samhandlingsreformen erfaringer fra act team

Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen?Erfaringer fra ACT-team


Agenda
Agenda Samhandlingsreformen?

 • Eksempel på samhandling innen psykiatrifeltet

 • Om den nasjonale satsingen på ACT-team

  i Norge – hvorfor?

 • Målgruppen for ACT-team

 • ACT-teammodellen

 • ACT-team Skien

 • Ergoterapeutens rolle i ACT-team


Stortingsmelding 47 samhandlingsreformen
Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen?Samhandlingsreformen

 • Kapittel om rus og psykiatri – ACT-team

  ACT – Assertive Community Treatment =

  Aktivt oppsøkende behandling i lokalmiljøet


Hvem er m lgruppe for act
Hvem er målgruppe for ACT? Samhandlingsreformen?

Personer med en alvorlig psykisk lidelse; dvs. psykoselidelse eller alvorlig bipolar lidelse

+ tilleggskriterie som f.eks.:

 • Ikke greier å benytte det ordinære behandlings- og hjelpeapparatet

 • Rusproblematikk

 • Hyppige innleggelser ved psykiatrisk akuttavdeling

 • Vanskelig for å beholde bolig, ta vare på bolig

 • Svekket egenomsorgsevne

 • Hyppig kontakt med politi / fengselsvesen (kriminalitet)

 • Stor slitasje i familie / nettverk

  …for å nevne noe


Hvorfor act satsing i norge
Hvorfor ACT-satsing i Norge? Samhandlingsreformen?

 • Evaluering – Opptrappingsplan for psykisk helse

 • Forskning – ACT-team (USA + Storbritannia) - dokumentert gode resultater for målgruppen:

  - Reduserte sykehuskostnader

  - Bedre effekt av behandling

  - Økt pasienttilfredshet


ACT-Team: Samhandlingsreformen?

 • etableres med personell både fra kommune- og spesialisthelsetjeneste.

 • kjennetegnes ved at det er:

  - aktivt oppsøkende

  - tverrfaglig

  - og også leverer basistjenester


Prosjektorganisert act satsing over 3 r
Prosjektorganisert ACT-satsing over 3år Samhandlingsreformen?

Hensikt:

Prøve ut om ACT-teammodellen kan være virksom under norske forhold.

 • Pilotprosjekt – Moss fra 2007

 • Fra 2009 – 2010 – etablert 12 ACT-team (15)

 • Helsedirektoratet

  Prosjektmidler

 • NAPHA (Nasjonalt senter for psyksk helsearbeid)

  Opplæringsansvar

 • KoRus Øst (Kompetansesenter for rus – helseregion øst

  Utgitt ACT-håndbok / norsk (bl.a. fidelityskala)

  Evalueringsansvar (Modelltrohet + effekt)

 • Utredningspakke

 • Ukeregisrering


Act team skien
ACT-team Skien Samhandlingsreformen?

SAMHANDLINGSPROSJEKT

Skien kommune – Psykiatrisk klinikk / DPS Skien

 • 50 – 50 innsats (økonomi / personalressurser)

 • Prosjektmidler fra Helsedirektoratet pr. år:

  1,4 mill kr

 • Forpliktelse

 • Kompetanse og ressurser

 • Base

 • Åpningtider


Definerte roller i act team
Definerte roller i ACT-team Samhandlingsreformen?

 • Kjernebemanning :

  - Teamleder ( praktiserende kliniker) - psykiater

  - sykepleier (vernepleier)

  - psykolog (kun i Norge)

 • Spesialistbemanning:

  -Rusfaglig spesialist

  - Spesialist på arbeid og Rehabilitering - Brukerspesialist


Behandlings ideologi
Behandlings”ideologi”: Samhandlingsreformen?

 • Mestrings- og recovery-perspektiv

 • Stress – Sårbarhetsmodellen

  Generell målsetting:

  Bidra til at den enkelte pasient takler hverdagen sin på best mulig måte; med fokus på mestring, deltagelse, nettverk og psykoedukasjon.


Act team fokuserer p
ACT-team fokuserer på Samhandlingsreformen?

 • Kartlegging av psykososiale forhold

 • Medikamentell behandling

 • Symptomlindring

 • Støtte og gjennomføring av daglige aktiviteter og gjøremål

 • Arbeid, bolig, meningsfull aktivitet og fritid

 • Integrert behandling av rus og psykiatri

 • Familiestøtte

 • Psykoedukasjon

 • Samarbeid med fastlege og andre aktuelle aktører


Modellen for act team hva skal vi tilby hvordan jobber vi
Modellen for ACT-team Samhandlingsreformen?Hva skal vi tilby? Hvordan jobber vi?

 • Helhetlig tilbud (både 1. og 2.linjenivå) Basistjenester / Behandling / Rehabilitering / Planarbeid / Nettverksarbeid

 • Aktivt oppsøkende

 • Møter pasienten der pasienten befinner seg

 • Oppfølgingen skal ha et langvarig preg

 • Alle team-medlemmer skal kjenne alle pasienter

 • Multiskill

 • Mestrings- og recovery-perspektiv


Samarbeid og bruk av ordin re tjenester
Samarbeid og bruk av ordinære tjenester: Samhandlingsreformen?

 • Fastlege – somatisk oppfølging

 • Bestillerkontor – ”sikre rettigheter”

 • Hjemmetjenester

 • Hjelpeverge

 • NAV

 • Boligkontor

 • Psykiatrisk klinikk

 • Politi

  f.eks


Ergoterapeutens rolle i act team skien
Ergoterapeutens rolle i ACT-team Skien Samhandlingsreformen?

 • Gi generell ergoterapi til enkeltpasienter

 • Spesialist arbeid og rehabilitering

 • ”Multiskill”

 • Rådgiving / veiledning til teamet i enkeltsaker og på generell basis

  (aktivitetsanalyse / funksjonsvurderinger / tilrettelegging for mestring av kognitive utfordringer f.eks)

 • Kartlegging mtp planarbeid


Oppsummering
Oppsummering Samhandlingsreformen?

 • Ergoterapeuter har mye å bidra med overfor pasienter, innad i ACT-teamet og overfor samarbeidspartnere.

 • ACT-team er en modell for god samhandling rundt behandling og oppfølging av aktuell målgruppe

 • ACT-teamsatsingen i Norge er et eksempel på at det er nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen


ad