Przekazywanie akt do Archiwum UMK - PowerPoint PPT Presentation

Przekazywanie akt do archiwum umk
Download
1 / 27

  • 158 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Przekazywanie akt do Archiwum UMK. Na podstawie Przepisów kancelaryjno-archiwalnych obowiązujących na UMK od 1 lutego 2005 roku. mgr Paulina Bunkowska Toruń 2012. Prezentacja obejmuje:. Zakres przekazywania dokumentacji powstałej na UMK. Zakres przekazywania. c.d. Zakres przekazywania.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Przekazywanie akt do Archiwum UMK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Przekazywanie akt do archiwum umk

Przekazywanie akt do Archiwum UMK

Na podstawie Przepisów kancelaryjno-archiwalnychobowiązujących na UMK od 1 lutego 2005 roku.

mgr Paulina Bunkowska

Toruń 2012


Prezentacja obejmuje

Prezentacja obejmuje:


Zakres przekazywania dokumentacji powsta ej na umk

Zakres przekazywania dokumentacji powstałej na UMK


Zakres przekazywania

Zakres przekazywania


C d zakres przekazywania

c.d. Zakres przekazywania

Np. Akta z 2005 r. będą przekazywane w 2009 r.


C d zakres przekazywania1

c.d. Zakres przekazywania


Tryb przekazywania dokumentacji

Tryb przekazywania dokumentacji


Przygotowanie akt do przekazania

Przygotowanie akt do przekazania

Dokumentacja kat. A, B-50 i BE 25-50


Przygotowanie akt do przekazania dokumentacja kat a b 50 i be 25 50

Przygotowanie akt do przekazaniaDokumentacja kat. A, B-50 i BE 25-50

Przełożenie akt z segregatorów do teczek papierowych (najlepiej bezkwasowych)


C d przygotowanie akt do przekazania dokumentacja kat a b 50 i be 25 50

c.d. Przygotowanie akt do przekazaniaDokumentacja kat. A, B-50 i BE 25-50

Pieczątka nagłówkowa komórki/jednostki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dział Nauki

Znak teczki: symbol komórki/jednostki (DN)- symbol klasyfikacyjny z wykazu akt (610)

Kat. A

DN-610

Kategoria archiwalna

Granty KBN

Tytuł teczki

2001-2006

Daty skrajne

2.Prawidłowe opisanie teczki, zgodnie z wymogami instrukcji


C d przygotowanie akt do przekazania dokumentacja kat a b 50 i be 25 501

c.d. Przygotowanie akt do przekazaniaDokumentacja kat. A, B-50 i BE 25-50

3.Dołączenie na początek spisu spraw (patrz: formularze i wzory)


C d przygotowanie akt do przekazania dokumentacja kat a b 50 i be 25 502

c.d. Przygotowanie akt do przekazaniaDokumentacja kat. A, B-50 i BE 25-50

4.Ułożenie spraw w kolejności numerów ze spisów spraw oraz

pisma chronologicznie w każdej ze spraw

1

DN-610-1/01

DN-610-2/01

DN-610-3/01


C d przygotowanie akt do przekazania dokumentacja kat a

c.d. Przygotowanie akt do przekazaniaDokumentacja kat. A

1

2

3

6. W przypadku akt kat. A ponumerowanie wszystkich zapisanych kart (tzw. paginacja), a na wewnętrznej stronie teczki zapisanie liczby kart znajdujących się w teczce oraz usunięcie części metalowych (zszywek, spinaczy itp.), koszulek.

Niniejsza teczka zawiera

3 karty

2.03.2012 Jan Kowalski


C d przygotowanie akt do przekazania dokumentacja kat a1

c.d. Przygotowanie akt do przekazaniaDokumentacja kat. A


Przygotowanie akt do przekazania dokumentacja kat a

Przygotowanie akt do przekazaniaDokumentacja kat. A

UMK

Dział Nauki

DN-63 Kat. A

Badania naukowe wspólnie z instytucjami naukowymi zagranicznymi

2001-2004

UMK

Dział Nauki

DN-6150 Kat. A

Stypendia na pisanie monografii

2001-2004

UMK

Dział Nauki

DN-610 Kat. A

Granty KBN

2001-2004

2

1

3

9. Ułożenie teczek w kolejności symboli z wykazu akt i ponumerowanie teczek zgodnie ze spisem zdawczo-odbiorczym


Uwierzytelnienie spis w zdawczo odbiorczych

Uwierzytelnienie spisów zdawczo-odbiorczych

Nr nadaje Archiwum UMK


Przygotowanie akt do przekazania1

Przygotowanie akt do przekazania

Dokumentacja kat. B

(powyżej B-5)


Przygotowanie akt do przekazania dokumentacja kat b powy ej b 5

Przygotowanie akt do przekazaniaDokumentacja kat. B (powyżej B-5)

Przełożenie akt z segregatorów do teczek papierowych


Przygotowanie akt do przekazania dokumentacja kat b powy ej b 51

Przygotowanie akt do przekazaniaDokumentacja kat. B (powyżej B-5)

Pieczątka nagłówkowa komórki/jednostki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dział Zaopatrzenia i Transportu

Znak teczki: symbol komórki/jednostki (DZT) - symbol klasyfikacyjny z wykazu akt (244)

Kat. B-10

DZT-244

Kategoria archiwalna

Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń

Tytuł teczki

2001-2004

Daty skrajne

2. Prawidłowe opisanie teczek, zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej


C d przygotowanie akt do przekazania dokumentacja kat b powy ej b 5

c.d. Przygotowanie akt do przekazaniaDokumentacja kat. B (powyżej B-5)

3. Dołączenie na początek spisu spraw (patrz: formularze i wzory)


C d przygotowanie akt do przekazania dokumentacja kat b powy ej b 51

c.d. Przygotowanie akt do przekazaniaDokumentacja kat. B (powyżej B-5)

4. Ułożenie spraw w kolejności numerów ze spisów spraw

1

DZT-241-1/01

DZT-241-2/01

DZT-241-3/01


Przygotowanie akt do przekazania dokumentacja kat b powy ej b5

Przygotowanie akt do przekazaniaDokumentacja kat. B (powyżej B5)

UMK

Dział Zaopatrzenia i Transportu

DZT-244 Kat. B10

Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń

2001-2004

UMK

Dział Zaopatrzenia i Transportu

DZT-241 Kat. B5

Zaopatrzenie

2001-2004

UMK

Dział Zaopatrzenia i Transportu

DZT-25 Kat. BE5

Źródła zaopatrzenia

2001-2004

2

3

1

9.Ułożenie teczek w kolejności symboli z wykazu akt i ponumerowanie teczek zgodnie ze spisem zdawczo-odbiorczym


Ewidencja przekazywanej dokumentacji

Ewidencja przekazywanej dokumentacji


Uwierzytelnienie spis w zdawczo odbiorczych1

Uwierzytelnienie spisów zdawczo-odbiorczych

Nr nadaje Archiwum UMK


S u ymy pomoc

Służymy pomocą

E-mail: archiwum@umk.pl


Koniec

…Koniec


  • Login