Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém
Download
1 / 32

Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém. ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr NEČAS. Obsah. Vývoj důchodového systému po roce 1990 Očekávaný vývoj Programové prohlášení vlády a jeho naplňování. I. Vývoj důchodového systému po roce 1990.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém' - isabel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Navrhovaná reformní opatření – důchodový systém

ministr práce a sociálních věcí

RNDr. Petr NEČAS


Obsah
Obsah

 • Vývoj důchodového systému po roce 1990

 • Očekávaný vývoj

 • Programové prohlášení vlády a jeho naplňování


I.

Vývoj důchodového systému po roce 1990


Hlavn zm ny v esk m d chodov m syst mu po roce 1990
Hlavní změny v českém důchodovém systému po roce 1990

 • 1990 -1992

  • Zrušení preferencí, obnovení pojistného

 • 1993 - 1995

  • zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem

  • zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

 • 2004 – 2006

  • politická diskuse

   • vznik tzv. Bezděkovy komise

   • návrh politické dohody


Z v re n zpr va v konn ho t mu erven 2005
Závěrečná zpráva Výkonného týmu(červen 2005)

 • Důchodový systém v současném nastavení je dlouhodobě finančně neudržitelný

 • Neexistuje ideální podoba důchodové reformy

 • Je třeba učinit strategické politické rozhodnutí v těchto rovinách:

  • Jak zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost

  • Zda (a jak) diverzifikovat financování

  • Jaká bude příjmová solidarita

  • Zda (a jak) řešit mezigenerační nespravedlnosti


N vrh dohody politick ch stran podzim 2005
Návrh Dohody politických stran(podzim 2005)

 • Návrh změn jak v základním systému, tak i doplňkovém systému

  • Rozhodující role zůstane v základním systému

  • Pokračování v procesu zvyšování důchodového věku na 65 let

  • Vytvoření Rezervy pro důchodovou reformu

  • Zvýšení finanční podpory doplňkových systémů a zavedení možnosti dočasné penze

 • Dohoda nakonec nebyla podepsána a realizována


Z kladn informace z kladn d chodov poji t n
Základní informace – základní důchodové pojištění

PAYG, DB, povinný, jednotný, státní, S+I+V

Příspěvková sazba 28 %

Úspěšnost výběru 98 – 100 %

Počet důchodců 2,7 mil.

Relace důchodu ke mzdě 41 %

Výdaje 8,4 % HDP

Základní výměra (1/5) + procentní výměra (4/5)

Rozhodné období 30 let (po roce 1985)

Valorizace v lednu podle cen a 1/3 reálných mezd




Pod l pr m rn ho d chodu k pr m rn mzd
Podíl průměrného důchodu k průměrné mzdě




Pozitiva
Pozitiva

 • Zvyšující se zaměstnanost starších osob

 • Nízký podíl chudoby mezi staršími občany

 • Jednotnost systému

 • Úspěšnost výběru pojistného

 • Soukromé systémy :

  • Vysoká účast

  • Spolehlivost systému

  • Zvyšující se podíl zaměstnavatelů

  • Integrace PF


Negativa
Negativa

 • Malý rozvoj soukromých úspor

 • Neexistence stropů

 • Ve světě ojedinělý rozsah náhradních dob

 • Malé výnosy soukromých fondů


II.

Očekávaný vývoj důchodového systému


Demografick situace st rnut populace
Demografická situace – stárnutí populace

 • Prodlužující se střední délka života

  • U osob, které dosáhly 60 let, dojde do roku 2050 ke zvýšení o 6,5 roku (z 22,7 u narozených v roce 1945 na 29,2 u narozených v roce 1990)

 • Nízká porodnost

  • Pohybující se na hranici 1,2 – 1,3 s předpokládaných růstem maximálně na hodnoty 1,7

 • Růst podílu osob ve vyšších věkových skupinách (zejména ve skupině nad 80 let)

  • u věkové skupiny nad 80 let se očekává nárůst jejích podílu více jak trojnásobný




Negativn dopad st rnut na d chodov syst m
Negativní dopad stárnutí na důchodový systém populaci

 • Rostoucí počet důchodců doprovázený poklesem počtu ekonomicky aktivních osob

 • Tlak na výdajovou stranu systému (stává se trvale deficitní)

 • Systém je v současné podobě finančně neudržitelný (kumulovaný dluh do roku 2050 cca 50 % HDP a do roku 2100 již 250 % HDP)


V voj po tu poji t nc a d chodc
Vývoj počtu pojištěnců a důchodců populaci

Současný právní stav při postupném zvýšení důchodového věku na 63 (resp. 59- 63) let


Dopad st rnut do salda d chodov ho syst mu
Dopad stárnutí do salda důchodového systému populaci

Současný právní stav při minimální valorizaci


III. populaci

Programové prohlášení vlády a jeho naplňování


Programov prohl en vl dy 2007
Programové prohlášení vlády (2007) populaci

Další postup v důchodové reformě - 3. etapy

 • I. etapa

  • parametrické změny vytvářející prostor pro další úpravy

 • II. etapa

  • změny v základním i doplňkovém systému

 • III. etapa

  • vytvoření druhého pilíře na bázi částečného vyvázání ze základního systému (tzv. opt out)


I etapa d chodov reformy i edr
I. etapa důchodové reformy (I. eDR) populaci

 • v rámci této etapy se navrhuje zejména

  • Pokračování ve zvyšování důchodového věku na 65 let

  • Opatření týkající se dob pojištění (zrušení doby studia jako náhradní doby pojištění)

  • Prodloužení potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod na 35 let (resp. 20 let)

  • Zavedení možnosti souběhu výdělečné činnosti a části starobního důchodu s možností přepočtu důchodu

  • Změny v oblasti invalidních důchodů



Zm ny v oblasti invalidn ch d chod i edr
Změny v oblasti invalidních důchodů (I. eDR) populaci

 • Zavedení jediné invalidity ve třech stupních (místo současných plných a částečných invalidních důchodů) v závislosti na % omezení schopnosti výdělečné činnosti

  • I. stupeň – pokles mezi 35 – 49 %

  • II. stupeň – pokles mezi 50 – 69 %

  • III. stupeň – pokles o 70 % a více

 • Výše invalidního důchodu se bude lišit získávaným procentem za rok pojištění

  • I. stupeň – 0,5 % výpočtového základu

  • II. stupeň – 0,75 % (odpovídá současnému částečnému invalidnímu důchodu) výpočtového základu

  • III. stupeň – 1,5 % (odpovídá současnému plnému invalidnímu důchodu) výpočtového základu


Stav prac i edr
Stav prací (I. eDR) populaci

 • MPSV připravilo návrh novely zákona o důchodovém pojištění a souvisejících zákonů.

 • Meziresortní připomínkové řízení ukončeno v září 2007.

 • V září až říjnu 2007 dopracování paragrafovaného znění návrhu zákona s přihlédnutím k výsledkům připomínkového řízení.

  Současný stav

 • V současné době materiál projednává politická komise pro DR.


Politick komise k d chodov reform i
Politická komise k důchodové reformě (I) populaci

 • ustavena v červenci 2007 – zástupci politických stran zastoupených v PSP ČR

  (5 x 2)

 • cílem je dosažení politického konsensu nad jednotlivými kroky v důchodové reformě (všech tří etap)

 • zasedání zhruba 1 za měsíc


Politick komise k d chodov reform ii
Politická komise k důchodové reformě (II) populaci

 • Postupně dochází ke sbližování postojů, pokud jde o:

  • prodloužení potřebné doby pojištění,

  • omezení zápočtu náhradních dob pojištění na 80 % (s výjimkou péče o dítě, zdravotně postižené osoby a býv. ZVS),

  • zrušení podmínky sjednání pracovněprávního vztahu nedéle na jeden rok pro nárok na výplatu starobního důchodu,

  • transformace invalidního důchodu na starobní při dovršení věku 65 let,

  • sjednocení věku mužů a žen pro „trvalý“ nárok na vdovský/vdovecký důchod,

  • sjednocení věku mužů a žen pro délku dopočtené doby u invalidních důchodů,

  • zrušení doby studia jako náhradní doby pojištění,

  • zvyšování starobního důchodu za dobu dalšího zaměstnání při jeho pobírání.

 • po dosažení shody bude návrh novely zákona zaslán na jednání vlády ČR (předpoklad prosinec 2007)


Ii etapa d chodov reformy
II. etapa důchodové reformy populaci

V letech 2008 a 2009 řešit otázky financování základního důchodového pojištění a soukromých důchodů

Opatření ve veřejném základním důchodovém pojištění zejm.:

 • Vytvoření rezervy pro důchodovou reformu (novela rozpočtových pravidel).

 • Zavedení plateb za náhradní doby pojištění a snížení pojistné sazby.

  Opatření v oblasti soukromých důchodů (gesce MF) zejm.:

 • Oddělení majetku účastníků a akcionářů.

 • Rozšíření portfolia fondů zrušením garance nezáporného meziročního výnosu s možností získat vyšší výnos s tím, že tato garance bude povinně zachována u jednoho produktu.

 • Podpora čerpání doživotních penzí z penzijního připojištění.


Iii etapa d chodov reformy
III. etapa důchodové reformy populaci

 • Možnost dobrovolného rozhodnutí o přesměrování části příspěvků na důchodové pojištění na individuální účet u penzijního fondu (tzv. opt out)

  Současný stav:

 • Výchozím podkladem některé pasáže ze zprávy tzv. Bezděkovy komise.

 • Materiály již dříve připravené MPSV.

  Další postup:

 • II. čtvrtletí 2008 analýza možnosti zavedení opt out (výzkumný projekt),

 • III. čtvrtletí 2008 vypracování „Koncepčního návrhu“,

 • IV. čtvrtletí návrh věcného záměru



ad