ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 24

  • 75 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สุพรรณบุรี. ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556. ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม. โครงการตามนโยบายรัฐบาล โครงการตามแผนการตรวจราชการปี 2556 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการตามแผนปฏิบัติงาน. โครงการตามนโยบายรัฐบาล.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5986842

31 2556

2556


5986842

1. (.) (.)2. / (.)

. 2


5986842

500,000 /

. , ..

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................

1

2

( . )

3

4

5

6

. 3


5986842

/ 2553

. , ..

1. 53 779

2. 90

31 ..2556

/

1

590

2

3

4

. 17

9,535,150.21 7,425,365.44


5986842

/ 2554

. , ..

1. 54 69

2. 90

31 ..2556

1

2

/ ..

3

..

4

/

5

6

7

. 18


5986842

2556

1. (.)

2. (.)

3. (.)

. 6


5986842

. , ..

1. 106

2. 54 (58 )

31 ..2556

1

2

3

4

5

. 20


5986842

(),(..)

1. 80

2. 70

.

l

1

2

1

2

3

4

. 8


5986842

(), (...)

1./ 80 (40 )

31 ..2556

1

2

3

4

. 22


5986842

1. (CPS) (.)

2. ( .) (.)

3. (.)

4. 2556 (.)

5. () (.)

. 10


5986842

(CPS)

, , , , 1-4, ,(...)

. , ..

1. 58

2. 66

31 ..2556

1

2

3

4

. 24


5986842

(CPS)

()

, , 1-4, ,(...)

()

3. 100

4. 60

31 ..2556

1

2

3

4

. 12


5986842

(.)

(),(..)

1. 2.19 60

.

1

l

2

3

1

2

4

. 13


5986842

()

(),(...)

1. 87

31 ..2556

1

6

2

3

4

. 14


5986842

( 2556)

(),(...)

1. / 28

31 ..2556

1

2

/

3

80

4

87

5

6

. 15


5986842

2556()

. , ..

1./

..............

1

2

3

4

1

. 16


5986842

1. / (.)

2. (.)

3. (.)

4. 2556 (.)

. 17


5986842

/

(.),(..)

1. 56 .......-......

2. 56 ....-...

3. / . ....2....

31 ..2556

1

2

3

4

5

. / GMP

6

7

. 18


5986842

/ ()

. , ..

()

4. 55 10

5. 55 GMP ......-.....

31 ..2556

1

2

3

4

5

. / GMP

6

7

. 19


5986842

()

. , ..

1./Brand

31 ..2556

1

2

3

4

5

. 31


5986842

. , ..

1. 15 %

31 ..2556

1

2

3

4

5

. 32


5986842

-

(),(...)

1. 76

2. 85

31 ..2556

5

1

2

3

/

4

5

. 33


5986842

2556

., ..

1. 100

2. 98

3. 1,2

4. 60

31 ..2556

1

2

3

4

. 34


9 2556

9 2556

- 53 494,462.53 .- 17,875.-

- 772,600 .-

- Q Shop 20,000 .-


  • Login