2 november 2007 14u30 filip camerman het 21 e eeuwse antwerps
Download
Skip this Video
Download Presentation
2 november 2007 14u30 Filip Camerman Het 21 e -eeuwse Antwerps

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

2 november 2007 14u30 Filip Camerman Het 21 e -eeuwse Antwerps - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

2 november 2007 14u30 Filip Camerman Het 21 e -eeuwse Antwerps. Inhoud. Toepassingen Basisprincipes Antwerpse Klanken "Zuipe" Antwerpse Spelling Antwerpse Grammatica "De man is minderwaardig" Het boek en de website. Toepassingen. Toepassingen Liedjesteksten Echt woordenboek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2 november 2007 14u30 Filip Camerman Het 21 e -eeuwse Antwerps' - irma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud
Inhoud
 • Toepassingen
 • Basisprincipes
 • Antwerpse Klanken
  • "Zuipe"
 • Antwerpse Spelling
 • Antwerpse Grammatica
  • "De man is minderwaardig"
 • Het boek en de website
toepassingen
Toepassingen
 • Toepassingen
  • Liedjesteksten
  • Echt woordenboek
  • Scenario\'s van TV-reeksen, films, theater
  • Brieven, chat
  • Namen van café\'s
 • Waarom 21e-eeuws Antwerps?
slide5
Toepassingen
 • Basisprincipes
 • Antwerpse Klanken
  • "Zuipe"
 • Antwerpse Spelling
 • Antwerpse Grammatica
  • "De man is minderwaardig"
 • Het boek en de website
basisprincipes
Basisprincipes
 • Doelstellingen voor een standaardschrijfwijze:
  • Volwaardig
  • Logisch en consistent
  • Antwerps precies weergeven
  • Eenvoudig leesbaar

⇒ ~ Nederlandse spelling, geen tabula rasa

basisprincipes1
Basisprincipes
 • "klein" in het Antwerps:
  • klaajn?
  • klaaën?
  • klaën?
 • "klein" in het Duits:
  • klein
  • "ein kleines Kind"

⇔ "aajn klaajnes Kind"

klein

ne kleine gast

basisprincipes2
Basisprincipes
 • Algemeen:

Equivalente klanken ⇒ zelfde notatie

  • ei/ij: tikkeneike, lawijt, shokkedijze
  • ui: buite, kruis, ajuin
  • aa: baard, naam
basisprincipes3
Basisprincipes
 • "groot" in het Antwerps:
  • groot?
  • poot?
  • boot?
 • Nieuwe notatie: oê
  • groêt → groêt lawijt
  • poêt → poêtere (valsspelen)
  • boêt → stoêmboêt

noot

⇔ goot

sloot

basisprincipes4
Basisprincipes
 • Algemeen:

Specifiek Antwerpse klanken

⇒ nieuwe notatie

 • Nieuwe notaties:
  • Korte klinkers: 1 letter a, e, i, …
  • Lange klinkers: 2 letters aa, oo, ie, …
  • Tweeklanken: 2 letters ei, ui, oê
  • Zo weinig mogelijk accenttekens
slide11
Toepassingen
 • Basisprincipes
 • Antwerpse Klanken
  • "Zuipe"
 • Antwerpse Spelling
 • Antwerpse Grammatica
  • "De man is minderwaardig"
 • Het boek en de website
antwerpse klanken
Antwerpse Klanken
 • Korte klinkers:
  • a :pagadder (deugniet), kazak (tas), fatse
  • e : eps (hesp), lestes (laatste), stekskes

bel, pels (vóór een l)

de, ze (doffe e)

  • i : ting (tien), litske, kind, vrind, frit
  • o : doppe (stempelen), pollekes (handjes)
  • u : bus, de Frut (GvA), zun (zij)
antwerpse klanken1
Antwerpse Klanken
 • Lange klinkers:
  • aa : baard, graaf
  • ae: Aentwaerps, graef
  • ee: beet, jarrebees
  • ie : nief (nieuw), bier
  • oo : alkool, katastroof
  • uu : vruug, bruur
  • au / ou : vrou, agau (gauw)

Open lettergrepen:

 • grave
 • graeve
 • bete
 • nieve
 • toreke
 • vruger
 • vrouwe
antwerpse klanken2
Antwerpse Klanken
 • De EU en de OE:
  • lange eu = eu
   • neus, keuning, preuts
  • korte eu = ö
   • wörm, kösse,plöts
  • lange oe = oe
   • boer, snoep, knoesels
  • korte oe = ù
   • lùmp, ùnger

ne reus

ik rös

ik roep

gij rùpt

antwerpse klanken3
Antwerpse Klanken
 • Tweeklanken:
  • ei / ij: klein, wijn, lawijt
  • ui : ajuin, buite, schuif
  • oê : groêt, foêr (kermis), smoêre (roken)
  • iê: biên, vliês, liêg (laag)
  • eê : keês, peêrd, container
   • keês ↔ bees
   • veêr ↔ veer (ik veêr ↔ een veer)
   • de Meir = de Meêr
antwerpse klanken4
Antwerpse Klanken
 • Aantal klinkers (incl. tweeklanken):
  • Antwerps: 22
  • Nederlands: 17
 • Helpt woorden onderscheiden:
  • hoop = oop(ik oop) of oêp (nen oêp)
  • leer = leêr of liêr
  • meer = meer of miêr
antwerpse klanken5
Antwerpse Klanken
 • Medeklinkers:
  • sh : kindshe, stiêntshe

shotte, T-shirt

shauwele, shokkedijze

  • zj : zjust, zjaloes, zjummenas (gymnastiek)
  • h : enkel wanneer ze uitgesproken wordt
   • nen oed, nen Ollander, een uis, mijn aend
   • et behang, mijn geheuge
slide19
Toepassingen
 • Basisprincipes
 • Antwerpse Klanken
  • "Zuipe"
 • Antwerpse Spelling
 • Antwerpse Grammatica
  • "De man is minderwaardig"
 • Het boek en de website
antwerpse spelling
Antwerpse Spelling
 • Waarom spellingregels?
  • We schrijven niet altijd de klanken die we uitspreken; bvb. rugzak = [ruchsak]⇒ spelling is niet fonetisch
 • Specifiek voor het Antwerps:
  • Verbindingsklanken
  • Eindklanken
  • Leenwoorden
antwerpse spelling1
Antwerpse Spelling
 • Verstemlozing na da, wa, a, meh, ni en goe
  • da\' zal wel! [da-Sal] z → [s]
  • wa\' denkte gij? [wa-Ténktë] d → [t]
  • a\' gij ni meedoe [a-CHij] g → [ch]
  • meh\' veul plezier [mé-Feul] v → [f]
  • da\'s ni\' zjust [ni-SHust] zj → [sh]
  • goe\' gezee! [goe-CHëzee]
 • Waarom?
 • Weergeven met weglatingsteken
antwerpse spelling2
Antwerpse Spelling
 • Ook na sommige werkwoorden:
  • gij eh\' gin bloed [gij é-chin bloet]
  • ze doe\' gin klop [zë doe-chin klop]
 • Combinaties:
  • zij doe\' da\' zoê [zij doe-ta-soê]
  • diên is ni\' goe\' zjust [diên is ni-choe-shust]
slide23
Toepassingen
 • Basisprincipes
 • Antwerpse Klanken
  • "Zuipe"
 • Antwerpse Spelling
 • Antwerpse Grammatica
  • "De man is minderwaardig"
 • Het boek en de website
antwerpse grammatica
Antwerpse Grammatica
 • Onderwerpen in het boek (verschillen met NL)
  • Lidwoorden
  • Adjectieven
  • Trappen van vergelijking
  • Verkleinwoorden
  • Aanwijzende voornaamwoorden
  • Persoonlijke voornaamwoorden
  • Werkwoorden (OTT, OVT, VD, Imperatief)
 • ⇒ Antwerpse grammatica is complexer
antwerpse grammatica1
Antwerpse Grammatica
 • De tussen-n in samenstellingen
  • konijn + pijp = konijnepijp
  • boer + tore = Boerentore
 • Nederlands:
  • Sinds 1995: tussen-n wanneer het eerste deel een meervoud op –en heeft:
   • "pannenkoek", "zielenpoot"
  • Uitzonderingen:
   • "ruggengraat" ↔ "ruggespraak"
   • "apekool" ↔ "apenkooi"
  • Onvrede ⇒ boycot ⇒ witte spelling
antwerpse grammatica2
Antwerpse Grammatica
 • Antwerps:
  • ne mierenoêp, et ziekenuis, ne zonnenoed
  • ne kattenbak, ne mastentop, ne zonnenbril
  • ne kattepoêt, ne pannekùk
  • den Boerentore, ne pinnekendun
  • een zonneblùm, de zonnebaenk
 • Regel: de n wordt tussengevoegd wanneer het tweede deel begint met:
     • een klinker (alle woorden)
     • b, d of t (mannelijk enkelvoud)
antwerpse grammatica3
Antwerpse Grammatica

In het mannelijk enkelvoud wordt de -n enkel

toegevoegd vóór b, d, t of klinker :

 • ne[n]: nenbeer, nentijger, nenezel, ne wolf
 • de[n]: dendraak, denaap, de stier
 • adjectieven: groête[n], kleine[n], ouwe[n] ne groêtenbeer, nen ouwenaap, ne kleine wolf
 • bezittelijke vnw.: mijne[n], zijne[n], eure[n], … mijnen baas, euren ond, zijne frak
antwerpse grammatica4
Antwerpse Grammatica
 • da en wa veranderen naargelang volgende woord:
  • woord begint met d, g, v, z of zj⇒da\' en wa\'
   • da\' zal wel! – wa\' godde dùng?
  • woord begint met klinker⇒dad en wad
   • dad is ni waar! - wad is da?
  • \'emof\'er⇒dat en wat
   • \'k weet dat \'em zot is – zegd is wat \'er in zit
  • et⇒da-g-et en wa-g-et
   • we gon nor uis veurda-g-et begind te regene

⇒ de speciale uitgang –[d] van da[d] en wa[d]

antwerpse grammatica5
Antwerpse Grammatica
 • Ook na werkwoorden: bvb. ij ee[d] en gij doe[d]
  • woord begint met d, g, v, z of zj⇒ee\' en doe\'
   • ij ee\' gin geld – gij doe\' zjust niks
  • woord begint met klinker⇒eed en doed
   • ij eed ons niks gevraagd – gij doed alles aenders
  • \'emof\'er⇒eet en doet
   • ij eet \'er genùg van – ge doet \'em wad aan
  • et⇒ee-g-et en doe-g-et
   • a ee-g-et vergete – ge doe-g-et goe!
  • normaal geval:
   • ij ee pech – gij doe ni mee
slide31
Toepassingen
 • Basisprincipes
 • Antwerpse Klanken
  • "Zuipe"
 • Antwerpse Spelling
 • Antwerpse Grammatica
  • "De man is minderwaardig"
 • Het boek en de website
antwerps schrijven
"Antwerps schrijven"
 • I. Antwerpse Klanken
 • II. Antwerpse Spelling
 • III. Antwerpse Grammatica
 • IV. Antwerpse Teksten
antwerps schrijven1
"Antwerps schrijven"
 • Liedjesteksten
  • Katastroof
  • De Strangers
  • Wannes Van de Velde
  • Hugo Matthysen a.k.a. Clement Peerens
  • Axl Peleman
 • Gedichten van Hugo Claus en Tom Lanoye
 • Dialogen uit Matroesjka\'s
 • Passage uit boek van Felix Timmermans
 • 60 Antwerpse uitdrukkingen
www antwerps be1
www.antwerps.be
 • Inhoud
  • Alle voorbeelden beluisteren (mp3)
  • Woordenlijst
  • Antwerpse Spelling (samenvatting)
 • Toekomstplannen
  • Collectie Antwerpse teksten
  • Echt Antwerps woordenboek
  • Tweetalig Antwerps / Nederlands
slide37
16:00-18:00

Stand 432

uitg. DeVries-Brouwers

ad