การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบด้วยวิธี แมนเทล - แฮนส์เซล (Mantel-Heanszel Produrc) - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 16

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบด้วยวิธี แมนเทล - แฮนส์เซล (Mantel-Heanszel Produrc). อมลณัฐ อุบลรัตน์. วิธีแมนเทล-แฮลส์เซล.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบด้วยวิธี แมนเทล - แฮนส์เซล (Mantel-Heanszel Produrc)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mantel heanszel produrc

-

(Mantel-Heanszel Produrc)


Mantel heanszel produrc

-

- 1959 (Holland and Thayer) 1988 - MH


Mantel heanszel produrc

-

 • 2


Mantel heanszel produrc

j

j

2

I


Mantel heanszel produrc

(1) (2)


Mantel heanszel produrc


Mantel heanszel produrc

1 j

1 j

2 j


Mantel heanszel produrc

2 j

j


Mantel heanszel produrc


Mantel heanszel produrc

 • 1 0.05

 • 1


Mantel heanszel produrc


Mantel heanszel produrc

j ,


Mh dif

MH DIF

 • Education Testing Services 0 MH DIF


Mh dif1

MH DIF


Mantel heanszel produrc

 • 0

 • 0 (Positive)

 • 0 (Negative)


 • Login