Landbrugets perspektiv på referenceværdier - PowerPoint PPT Presentation

Landbrugets perspektiv p referencev rdier
Download
1 / 22

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Landbrugets perspektiv på referenceværdier. Miljøchef Hans Roust Thysen. Landscentret. Præsentation. Præsentation. Dansk Landbrugsrådgivning, Januar 2008. 36 centre og Landscentret. Dansk Landbrugsrådgivning. 47 landbrugscentre. Land- mænd. Forskning, forsøg og andre videnkilder

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Landbrugets perspektiv på referenceværdier

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Landbrugets perspektiv p referencev rdier

Landbrugets perspektiv på referenceværdier

Miljøchef Hans Roust Thysen


Landscentret

Landscentret

Præsentation

Præsentation


Landbrugets perspektiv p referencev rdier

Dansk Landbrugsrådgivning, Januar 2008

36 centre og Landscentret

August 05


Dansk landbrugsr dgivning

Dansk Landbrugsrådgivning

47 landbrugscentre

Land-

mænd

Forskning,

forsøg

og andre

videnkilder

”Globalt”

Landscentret


Landscentrets opgaver

Landscentrets opgaver

Specialrådgivning

Videnformidling

Udvikling

Forsøg og undersøgelser

Uddannelse og efteruddannelse

Drifts- og serviceopgaver


Vigtigt

Vigtigt !!!

 • Landbruget og Dansk Landbrugsrådgivning arbejder meget aktivt i bestræbelserne på at implementere Vandrammedirektivet

 • Se: www.Agwaplan.dk


Milj m l overfladevand

Miljømål - overfladevand


Reference uber rte forhold

Reference = uberørte forhold

 • Referencen billede af hvordan miljøtilstanden var hvis mennesket eksisterede

 • Miljømålene skal sættes ud fra dette faste billede

 • Men er miljøtilstanden er statisk under uberørte forhold?

  • Ændringerne er normal langsomme

  • Klimaforandringer, Istider, varme perioder

  • Hurtige ændringer i forbindelse med naturkatastrofer


Hvorn r er milj et uber rt

Hvornår er miljøet uberørt?

 • Det historiske laveste niveau ?

 • 1950 ?

 • 1850 ? Ca. 1,5 mio. indbyggere i DK

 • 6500 år tilbage ?

 • Sidste istid ?


P indhold 1850 holdt op mod forel big vrd m ls tninger foresl et af dmu

P indhold 1850, holdt op mod foreløbig VRD målsætninger foreslået af DMU


Landbrugets perspektiv p referencev rdier

Reference?

Reference ?

Dallund Sø

Total-fosfor

(estimeret ud fra diatoméer)

 Pediastrum (grønalge)

Minerogent materiale

Hamp type

Byg type

Periode

Buske

Træer

Urter

Rug

2000

Moderne

1500

Middelalder

e. Kr.

1000

Hjulplov

500

Jernalder

0

500

År

1000

Bronzealder

1500

2000

Agerbrug

2500

f. Kr.

Yngre

Stenalder

3000

3500

4000

Ældre

Stenalder

4500

20

40

60

80

100

10

10

20

20

40

60

500

1000

1500

100

200

300

%

mg cm-2 yr-1

%

µg L-1

Analyseret af: Peter Rasmussen & Emily Bradshaw, GEUS


Landbrugets perspektiv p referencev rdier

6.500 år tilbage

Istid


F r referencen reel betydning for m ls tningen

Får referencen reel betydning for målsætningen ?

 • Svag afvigelse fra uberørte forhold = god økologiske tilstand

 • Definitionen af svagafvigelse er afgørende !

 • Interkalibrering

 • Udmelding af målsætninger

 • Økonomi får afgørende indflydelse på svag afvigelse

 • Økonomi = Politik og prioriteringer


Fasts ttelse af m ls tning

Fastsættelse af målsætning

 • Hvordan vil vi gerne have miljøtilstanden?

 • Hvad koster det?

 • Hvad har vi råd til?

 • Landmændene skal forstå målsætningerne

  • Inddragelse og Motivation – medspiller

  • Alternativ stor risiko for stor modstand


Implementering

Implementering

 • Landbruget og Dansk Landbrugsrådgivning arbejder meget aktivt i bestræbelserne på at implementere Vandrammedirektivet

 • Se: www.Agwaplan.dk


Agwaplan projektet koncept hvor man samarbejder om at finde l sninger

Agwaplan-projektet, - koncept hvor man samarbejder om at finde løsninger

 • Overordnet om projektet

  • Samarbejdsprojekt

  • Drikkevand er i fokus i Hinnerup

 • MC Århus, DJF, 4 kommuner, 3 landboforeninger, Landscentret og 22 landmand


M lrettet indsats

Målrettet indsats

 • Marker med samme landbrugsdrift bidrager ikke med samme mængde kvælstof til søer og fjorde


Reduktion af kv lstof fra rodzone til recipient

Reduktion af kvælstof fra rodzone til recipient

Timer til dage

Drænvand/

Overfladevand iltet

Udvaskning fra rodzone

Iltet grundvand

nitratholdigt

Reduceret grundvand

nitratfrit

20 – 30 år


Nitratklasser

Nitratklasser


Nitratklasser1

Nitratklasser


M lrettet indsats1

Målrettet indsats

 • Mangler kendskab til redoxgrænse

 • Modellering af fjorde og oplande

  • Sikker på resultatet af kortlægningen

 • Gennemsnitlig 20 mg NO3 /L vand.

  • Nogen stede 0 andre steder 100 mg

  • Vi skal lave indsatsen hvor der påvirkningen er størst

 • 1. generation vandplaner

 • 2. generation vandplaner

  • Forskning og opstilling af modeller


 • Login