Globalisasi, AFTA Dan Implikasi Terhadap Pembangunan Negara Keseluruhan

Globalisasi, AFTA Dan Implikasi Terhadap Pembangunan Negara Keseluruhan PowerPoint PPT Presentation


  • 598 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. GLOBALISASI. Definisi Globalisasi merupakan satu proses:evolving dan berterusan;menuju ke arah satu pasaran seragam.Manifestasi globalisasi:pasaran tanpa batasaninternationalisation pengeluaran dan pengedaranaliran bebas faktor-faktor pengeluaran; modal, sumber manusia dan teknologi.

Download Presentation

Globalisasi, AFTA Dan Implikasi Terhadap Pembangunan Negara Keseluruhan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Globalisasi, AFTA Dan Implikasi Terhadap Pembangunan Negara Keseluruhan Bahagian Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia

2. 2 GLOBALISASI Definisi Globalisasi merupakan satu proses: evolving dan berterusan; menuju ke arah satu pasaran seragam. Manifestasi globalisasi: pasaran tanpa batasan internationalisation pengeluaran dan pengedaran aliran bebas faktor-faktor pengeluaran; modal, sumber manusia dan teknologi

3. 3 Faktor-faktor yang meransang globalisasi Perkembangan/perubahan dalam teknologi: ICT Perubahan dalam teknologi pengeluaran: mass production transferable technology Suasana pasaran yang liberal: sekatan pada paras yang minimum liberalisasi dan komitmen di bawah WTO

4. 4 Perjanjian-perjanjian serantau seperti EU, NAFTA dan ASEAN. Perjanjian-perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Duahala, seperti Singapore-New Zealand FTA. Proses liberalisasi undang-undang dan peraturan domestic

5. 5 Faktor-faktor yang menyekat proses globalisasi Sekatan-sekatan tarif/ bukan tarif Undang-undang dan peraturan yang menghalang kemasukan dalam pasaran domestik.

6. 6 Kesan-kesan Negatif globalisasi Keupayaan untuk bersaing dari negara-negara yang sedang membangun: tahap teknologi kos yang kompetitif dari pengeluar di kalangan negara-negara maju (economies of scale) Globalisasi telah mendorong mergers and acquisition oleh MNCs: bidang automotif, kewangan, industri pengeluaran ubat-ubatan. Menimbulkan kuasa monopoli/oligopoli

7. 7 Dalam sektor kewangan, globalisasi telah memberikan implikasi negatif: spekulasi matawang krisis ekonomi dan kewangan industri belum matang produk-produk baru yang tidak difahami oleh negara-negara membangun.

8. 8 IMPAK/KESAN LIBERALISASI DAN GLOBALISASI KEPADA MALAYSIA Liberalisasi Perdagangan Pengalaman Malaysia adalah positif, disebabkan oleh dasar ekonomi terbuka Malaysia. Nilai perdagangan dunia semasa telah bertambah 16 kaliganda berbanding dengan tahun 1950. Malaysia telah memperolehi keuntungan dari proses liberalisasi perdagangan dunia: Pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah ekoran dari pertumbuhan eksport negara.

9. 9 Sebagai sebuah negara yang kecil, Malaysia bergantung kepada pasaran luar negara. Buat masa ini, Malaysia merupakan negara pengeksport ke 17 dan negara pengimport ke 21 terbesar di dunia.

10. 10 Jadual I: Kadar Pertumbuhan Ekonomi Malaysia dari 1990-2000

11. 11 Jadual II: Sumbangan Sektor-Sektor Utama, Keluaran Negara kasar (GDP) Bagi 1980, 1990 dan 2000

12. 12 Liberalisasi aktiviti Pelaburan Malaysia telah mengambil kesempatan dari proses awal globalisasi dalam industri elektronik: Kawasan Perdagangan Bebas. Meyediakan suasana yang liberal bagi operasi syarikat-syarikat antarabangsa. Pulau Pinang Free Trade Zone Pertumbuhan sektor ini menyumbang kepada: peningkatan dalam eksport pembangunan ekonomi negara.

13. 13 Jadual III: Statistik Aliran Masuk Pelaburan Luar Negeri (FDI) dari 1990- 2000

14. 14 Sumbangan FDI kepada Malaysia Perubahan Struktur ekonomi negara daripada barangan yang berasaskan komoditi kepada barangan berasaskan teknologi maklumat: Perubahan struktur eksport kepada barang-barang pembuatan; Pembangunan industri-industri sampingan, perkhidmatan dan pertumbuhan kawasan-kawasan perbandaran yang baru; Penyediaan peluang-peluang pekerjaan; dan Pertumbuhan sektor pembuatan yang pesat telah menyumbang kepada kadar pembangunan ekonomi negara yang pesat dalam akhir tahun 1980 hingga awal tahun 1990.

15. 15 LIBERALISASI PERDAGANGAN DI PERINGKAT SERANTAU - ASEAN (AFTA) AFTA Hasil Perjanjian Rangka Kerja Penggalakan Kerjasama Ekonomi ASEAN tahun 1992. Program AFTA memerlukan semua negara anggota ASEAN menurunkan duti import bagi semua barangan yang diperdagangkan di rantau ke paras 0-5 peratus dan menghapuskan semua bentuk halangan bukan tarif.

  • Login