Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie - PowerPoint PPT Presentation

Narodowa Strategia Spjnoci 2007-2013
Download
1 / 35

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie Wstępny projekt dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2006 r. Konsultacje społeczne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Narodowa Strategia Spjnoci 2007-2013wspierajca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Wstpny projekt

dokument zaakceptowany przez Rad Ministrw

w dniu 14 lutego 2006 r.

Konsultacje spoeczne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Dokumenty strategiczne polityki sp jno ci dla polski w obecnym i przysz ym okresie programowania

Dokumenty strategiczne polityki spjnoci dla Polski w obecnym i przyszym okresie programowania

2004 20062007 2013

Podstawy Wsparcia Wsplnoty

Narodowa Strategia Spjnoci

(NSRO)

Narodowy Plan Rozwoju


Architektura ca o ci dzia a

Architektura caoci dziaa

Zintegrowany Pakiet Wytycznych (ZPW)

Rada Europejska

Komisja Europejska

Wsplna Polityka Rybacka

Polityka Spjnoci

Wsplna Polityka Rolna

Strategiczne Wytyczne Wsplnoty (SWW)

Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarw Wiejskich

pastwa czonkowskie

Krajowy Program Reform

(wstpny projekt przyjty 28.XII.2005)

Narodowa Strategia Spjnoci

Narodowa Strategia Rozwoju Obszarw Wiejskich

Narodowy Plan Strategiczny dla Rybowstwa


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Uwarunkowania zewntrzne NSS

 • Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia 2005-2008 (ZPW) (Integrated Guidelines on Growth and Jobs 2005-2008) przedstawiony przez KE 12 kwietnia 2005 r.

 • Strategiczne Wytyczne Wsplnotyna lata 2007-2013 Wspierajce Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) (Cohesion Policy in support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines 2007-2013) opublikowane przez KE 5 lipca 2005 r.

 • Projekty rozporzdze ustanawiajcych przepisy dot. funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w latach 2007-2013 przedstawione przez KE 21 grudnia 2005 r.

 • Wyczenie obecnych instrumentw finansujcych rozwj obszarw wiejskich oraz wsparcie dla rybowstwa poza polityk spjnoci


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Uwarunkowania wewntrzne NSS

 • Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 przyjty przez Rad Ministrw w dniu 6 wrzenia 2005 r.

 • Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia zaakceptowany przez Rad Ministrw w dniu 27 wrzenia 2005 r.

 • Program Dziaania Rzdu Solidarne Pastwo przyjty przez Rad Ministrw w dniu 9 listopada 2005 r.

 • Zaoenia do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w stosunku do wstpnego projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Rad Ministrww dniu 27 wrzenia 2005 r. przyjte przez Rad Ministrw w dniu 27 grudnia 2005 r.

 • Zaoenia do opracowania Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 zaakceptowane przez Rad Ministrw w dniu 31 stycznia 2006 r.

 • Dowiadczenia zdobyte w trakcie programowania oraz wdraania funduszy strukturalnych w latach 2004-2006


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Warto zoonych wnioskw, podpisanych umw (wydanych decyzji) o dofinansowanie oraz patnoci zrealizowanych z kont programowych w ramach poszczeglnych programw operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiza na lata 2004-2006 (wedug stanu na koniec lutego br.)


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Warto zoonych wnioskw, podpisanych umw o dofinansowanie oraz patnoci zrealizowanych z kont programowych w ramach programw operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiza na lata 2004-2006 (wg stanu na koniec lutego br.)


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Wykorzystanie rodkw UE przez poszczeglne regiony w latach 2004-2006

Ogem wszystkie rodki (stan na padziernik 2005 r.)

Ilo podpisanych umw o dofinansowanie, warto ogem wsparcia wsplnotowego wynikajca z podpisanych umw oraz warto udzielonego wsparcia na mieszkaca

rdo: Opracowanie na podstawie bazy danych zebranej przez IZ PWW w Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w PL Raport IZ PWW, Warszawa, padziernik 2005 r.


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Stan patnoci w ZPORR

(stan na 31 maja 2006)


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Wykorzystanie rodkw UE przez poszczeglne regiony w latach 2004-2006

Ogem wszystkie rodki (stan na padziernik 2005 r.)

warto udzielonego wsparcia na mieszkaca

rdo: Opracowanie na podstawie bazy danych zebranej przez IZ PWW w Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w PL Raport I PWW, Warszawa, padziernik 2005 r.


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Wykorzystanie rodkw UE przez poszczeglne regiony w latach 2004-2006

Ogem wszystkie rodki

Skala udzielonego wsparcia wsplnotowego w ukadzie regionalnym w relacji do caoci udzielonego wsparcia w wojewdztwie

rdo: Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w PL Raport IZ PWW, Warszawa, padziernik 2005 r.


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Narodowa Strategia Spjnoci 2007-2013

Wstpny projekt NSRO/NSS 2007-2013

wspierajcych wzrost gospodarczy i zatrudnienie

przyjty przez Rad Ministrw 14 lutego br.

dokument strategiczny przygotowywany przez kraje czonkowskie UE w oparciu o Strategiczne Wytyczne Wsplnoty i okrelajcy krajowe priorytety oraz obszary, na ktre bd przeznaczane rodki unijne i krajowe w latach 2007-2013


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Cel strategiczny NSS 2007-2013


Cele szczeg owe nss 2007 2013

Cele szczegowe NSS 2007-2013

 • Tworzenie warunkw dla utrzymania trwaego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego

 • Wzrost zatrudnienia poprzez rozwj kapitau ludzkiego oraz spoecznego

 • Podniesienie konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw w tym szczeglnie sektora usug

 • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, majcej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnoci Polski i jej regionw

 • Wzrost konkurencyjnoci polskich regionw i przeciwdziaanie ich marginalizacji spoecznej, gospodarczej i przestrzennej

 • Rozwj obszarw wiejskich


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Ukad celw NSS i programw operacyjnych

PO Kapita ludzki

Tworzenie warunkw dla utrzymania trwaego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego

PO Konkurencyjna gospodarka

Wzrost zatrudnienia poprzez rozwj kapitau ludzkiego i spoecznego

PO Infrastruktura i rodowisko

Podniesienie konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw, w tym szczeglnie sektora usug

16 Regionalnych Programw Operacyjnych

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, majcej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnoci Polski i jej regionw

PO Rozwj Polski Wschodniej

Wzrost konkurencyjnoci polskich regionw i przeciwdziaanie ich marginalizacji spoecznej, gospodarczej, i przestrzennej

PO Europejskiej

Wsppracy Terytorialnej

Rozwj obszarw wiejskich

PO Pomoc Techniczna


Rodki ue dla polski w podziale na fundusze w latach 2007 2013

rodki UE dla Polski w podziale na fundusze w latach 2007-2013

Na podstawie ustale szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 15-17 grudnia 2005 r.


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

rodki dla Polski na polityk spjnoci w ramach UE

2004-2006

2007-2013

UE

94%

UE80,7%

Polska

19,3%

Polska6%

Unia Europejska (2000-2006) 213,0 mld EUR Polska 12,8 mld EUR

Unia Europejska 307,6 mld EUR Polska 59,6 mld EUR


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Wielko rodkw z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w latach 2004-2006 i 2007-2013

dane w mln EUR

W okresie 2007-2013 rodki przeznaczone na rozwj wsi (Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarw Wiejskich 11 839 mln) i obszarw zalenych od rybowstwa (Europejski Fundusz Rybacki 660,7 mln) wyczone zostay z obszaru polityki spjnoci UE.


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Podzia rodkw UE na programy operacyjne w ramach NSS 2007-2013

Bez uwzgldnienia rodkw na rezerw krajow 5% (EFRR i EFS 2 001 mln ), rezerw na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatkw 1% (400,2 mln) oraz rezerw wykonania 3% (1 786 mln)


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Podzia rodkw UE na programy operacyjne w ramach NSS 2007-2013

PO Pomoc techniczna

0,4%

Komponent regionalny70%

Komponent krajowy30%


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

rodki UE bezporednio adresowane do regionw w obecnym i przyszym okresie programowania

2004 2006

2007 2013


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Podzia rodkw na infrastruktur, otoczenie gospodarcze i kapita ludzki w NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013

NPR 2004-2006

26,1 %

26,5%

14,9%

18,4%

55,5%

58,6%

infrastruktura

zasoby ludzkie

rdo: Prognozy efektu makroekonomicznego NSRO na polsk gospodark, Janusz Zaleski, Wrocawska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 16 luty 2006

sektor produkcyjny


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Alokacje rodkw na poszczeglne regiony

1. W ramach Regionalnych Programw Operacyjnych

EFRR na mieszkaca

(EUR)


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Alokacje rodkw na poszczeglne regiony

2. W ramach PO Rozwj Polski Wschodniej

EFRR na mieszkaca

(EUR)


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Alokacje rodkw na poszczeglne regiony

3. W ramach PO Kapita ludzki

EFS na mieszkaca

(EUR)


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

System realizacji NSS

 • Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) odpowiedzialny za programowanie i zarzdzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci,

 • pozostali ministrowie waciwi (sektorowi) instytucje poredniczce, odpowiedzialne za wdraanie poszczeglnych priorytetw PO,

 • Zarzdy wojewdztw instytucje zarzdzajce RPO,


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

System realizacji NSS


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

System realizacji NSS c.d


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Przewidywane efekty NSS 2007-2013

 • Prognoza efektu makroekonomicznego na podstawie modelu HERMIN

 • (wybrane wskaniki)

 • Cztery warianty efektu opartego o stopie wykorzystania rodkw unijnych w ramach NSS:

 • Wariant zero (Z) najsabszy stopie wykorzystania rodkw

 • Wariant medium (M) redni stopie wykorzystania rodkw

 • Wariant high (H) najlepszy stopie wykorzystania rodkw

 • Wariant hybrid-high jak wyej, z mniejszym wpywem na stopie wydajnoci pracy w sektorze usug (opcja prawdopodobna w przypadku Polski)

Na podstawie prezentacji Janusza Zaleskiego z Wrocawskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dotyczcej prognozy efektu makroekonomicznego NSRO na polsk gospodark (model HERMIN).


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Przewidywane efekty NSS 2007-2013

1. Wpyw na wzrost PKB (%)


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Przewidywane efekty NSS 2007-2013

2. Wpyw na stop bezrobocia (%)


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Przewidywane efekty NSS 2007-2013

3. Wpyw na wielko zatrudnienia (tys.)


Harmonogram prac zwi zanych z przygotowaniem nss i program w operacyjnych

Harmonogram prac zwizanych z przygotowaniem NSS i programw operacyjnych


Harmonogram prac zwi zanych z przygotowaniem nss i program w operacyjnych c d

Harmonogram prac zwizanych z przygotowaniem NSS i programw operacyjnych c.d.


Narodowa strategia sp jno ci 2007 2013 wspieraj ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Dzikuj za uwag


 • Login