Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Kraków, 16 grudnia 2005 r. Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4. Alokacja środków na lata 2004-2006 (EFS+budżet państwa). Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4.

Download Presentation

Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR z perspektywy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Podsumowanie do wiadcze pierwszego okresu wdra ania zporr z perspektywy

Podsumowanie doświadczeń pierwszego okresu wdrażania ZPORR

z perspektywy

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, 16 grudnia 2005 r.


Wdra anie dzia a 2 1 2 3 i 2 4

Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4

Alokacja środków na lata 2004-2006

(EFS+budżet państwa)


Wdra anie dzia a 2 1 2 3 i 2 41

Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4

10 ogłoszonych konkursów

306 złożonych wniosków

Szkolenia i doradztwo

3 konkursy

Badania i analizy

1 konkurs

Reorientacja zawodowa na terenach restrukturyzo-wanych

3 konkursy

Reorientacja zawodowa na terenach wiejskich

2 konkursy

Praktyki

1 konkurs


Wdra anie dzia a 2 1 2 3 i 2 42

Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4

Wyniki procedury konkursowej

zawarto 48 umów o dofinansowanie realizacji projektu

13 projektów nie uzyskało dofinansowania z powodu wyczerpania się środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów w danym konkursie (Działanie 2.1)

128 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny merytorycznej

84 wnioski zostały odrzucone na etapie weryfikacji formalnej

33 wnioski podlegają obecnie weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej


Wdra anie dzia a 2 1 2 3 i 2 43

Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4


Wdra anie dzia a 2 1 2 3 i 2 44

Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4

Typy realizowanych projektów


Wdra anie dzia a 2 1 2 3 i 2 45

Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4

Struktura wnioskodawców


Wykorzystanie rodk w w rozstrzygni tych konkursach

Wykorzystanie środków w rozstrzygniętych konkursach

Wartość złożonych projektów 40 060 092,14€

Wartość dofinansowanych projektów: 5 950 043,67€

Wartość dofinansowania: 5 508 814,78€


Wdra anie dzia ania 2 1

Wdrażanie Działania 2.1

Liczba złożonychprojektów: 248

Wartość dofinansowania: 111 827 221 PLN

Liczba realizowanychprojektów: 43

Wartość realizowanych projektów: 23 531 710 PLN

Wartość dofinansowania: 21 793 221 PLN

Wartość przekazanych dotacji: 5 408 134 PLN

Stopień wydatkowania

zakontraktowanych środków: 24,25%

Planowana liczba

beneficjentów ostatecznych: 13 258

Liczba beneficjentów ostatecznych 5 095

wg stanu na 30.09.2005:


Wdra anie dzia ania 2 3

Wdrażanie Działania 2.3

Liczba złożonych projektów: 41

Wartość dofinansowania: 25 478 231 PLN

Liczba realizowanych projektów: 3

Wartość realizowanych

projektów = wartość dofinansowania: 2 105 186 PLN

Wartość przekazanych dotacji: 0

Stopień wydatkowania

zakontraktowanych środków: 0%

Planowana liczba

beneficjentów ostatecznych: 480

Liczba beneficjentów ostatecznych 0

wg stanu na 30.09.2005 r.:


Wdra anie dzia ania 2 4

Wdrażanie Działania 2.4

Liczba złożonych projektów: 17

Wartość dofinansowania: 13 097 753PLN

Liczba realizowanych projektów: 0

Wartość realizowanych

projektów = wartość dofinansowania: 0

Trwa ocena merytoryczna projektów złożonychw ramach konkursu zakończonego 2.11.2005 r.


Wdra anie dzia ania 2 41

Wdrażanie Działania 2.4

Trwa konkurs zamknięty ogłoszony 13 grudnia 2005 r.

Ostatnim dniem składania wniosków jest 31 stycznia 2006 r.

Wnioski można składać we wszystkich trzech Punktach Informacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.


Podsumowanie do wiadcze pierwszego okresu wdra ania zporr z perspektywy

WdrażanieDziałań 2.1, 2.3 i 2.4

Środki do zakontraktowania

(EURO)

Kurs przeliczeniowy: 1 euro = 3,9009 PLN


Punkty informacyjne efs utworzone przez wup w krakowie

Punkty informacyjne EFS utworzone przez WUP w Krakowie

 • WUP w Krakowie

  Plac Na Stawach 1, pok. 110-111 (I p.)

  telefon 012/ 42-40-737; 012/ 42-40-702

  e-mail: efs@wup-krakow.pl

 • Zespół Zamiejscowy WUP w Nowym Sączu

  ul. Węgierska 146, telefon 018/ 442-94-90

  e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl

 • Zespół Zamiejscowy WUP w Tarnowie

  al. Solidarności 5-9, telefon 014/ 626-95-43

  e-mail: efs@wup.tarnow.pl


Podsumowanie do wiadcze pierwszego okresu wdra ania zporr z perspektywy

Dziękuję za uwagę


 • Login