Prymas Tysiąclecia - PowerPoint PPT Presentation

Prymas tysi clecia
Download
1 / 13

 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prymas Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński. Ważniejsze fakty z życia Prymasa.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Prymas Tysiąclecia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prymas tysi clecia

Prymas Tysiąclecia

Kardynał Stefan Wyszyński


Wa niejsze fakty z ycia prymasa

Ważniejsze fakty z życia Prymasa

 • Urodził się w dniu 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Julianny Wyszyńskich.Polska rozdarta była wówczas między trzech zaborców. Zuzela pozostawała pod panowaniem rosyjskim. Stefan zatem od dziecka poznał smak niewoli i ukochał Polskę.


Prymas tysi clecia

.Nad jego dzieciństwem zaciążyło dramatyczne wydarzenie śmierci matki. Umarła, kiedy miał zaledwie 9 lat. Przez całe życie tęsknił za nią. Ta tęsknota skierowała jego serce ku Matce Niebieskiej - ku tej, "która nie umiera", na Nią będzie też często wskazywał w swojej późniejszej pracy duszpasterskiej

Między 1912 a 1914 rokiem uczęszczał do gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Warszawie.

W roku 1913 przyjął sakrament bierzmowania z rąk biskupa płockiego Juliana Nowowiejskiego.


Ycie kap a skie

3 sierpnia 1924 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wojciecha Owczarka w kaplicy Matki Bożej w bazylice katedralnej Włocławskiej. Z powodu choroby święcony był sam, wkrótce po wyjściu ze szpitala. Z mszą świętą prymicyjną pojechał na Jasną Górę.

W 1948 został Prymasem Polski. Od 1954 do 1956 aresztowany.

W sierpniu 1956 doprowadził do Jasnogórskich Ślubów Narodu.

W 1960 r. wraz z Episkopatem Polski zwrócił się do biskupów niemieckich z gestem pojednania narodów polskiego i niemieckiego.

Życie kapłańskie


Prymas tysi clecia

28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego odszedł do Boga Prymas Tysiąclecia. Na pogrzeb Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, 31 maja, przybyło tysiące ludzi. Przyszli wierzący i niewierzący. Był to prawdziwie królewski pogrzeb, wyrażający szacunek i cześć dla Prymasa Tysiąclecia, którego nazywano ojcem Narodu. W 1986 roku rozpoczął się proces kanonizacyjny Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.


Abc spo ecznej krucjaty mi o ci

ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI

 • Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w Nim żyje, bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

 • Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.


Prymas tysi clecia

Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody.

Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.


Prymas tysi clecia

 • Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.

 • Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.

 • Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

 • Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.


Cytaty

Cytaty

 • Wszyscy ochrzczeni są powołani do świętości

 • Jeśli chcesz odnowy, wzrostu i żywotności Kościoła - zostań świętym

 • Jeśli chcesz być katolikiem posoborowym, współczesnym - zostań świętym

 • Jeśli chcesz pomóc każdemu człowiekowi i całej ludzkości - zostań świętym


Prymas tysi clecia

 • Jeśli chcesz tworzyć nowe czasy i nową historię - zostań świętym, ponieważ:

 • Tylko święci dostrzegają drogi, jakie Bóg nakreślił Kościołowi i ludzkości. Tylko święci rozumieją wymagania Ewangelii. Tylko święci pojmują orędzie, jakie Bóg kieruje do ich czasów. Tylko święci stają się początkiem nowych czasów: czasów, których wieczna młodość - to nieustanne odkrywanie Chrystusa.


Rok prymasowski

Rok prymasowski

      „W 100. rocznicę urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić tego wielkiego Polaka, kapłana i męża stanu, którego życie i działalność wpisały się na trwałe do historii naszej Ojczyzny. Jego nauka, myśl społeczna i wzór patriotyzmu pozostają aktualne i mają szczególne znaczenie dla odrodzenia się III Rzeczypospolitej. Oddając hołd i szacunek wybitnemu Polakowi, a także wychodząc naprzeciw licznym inicjatywom społecznym i samorządowym honorującym jego osobę, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza 2001 r. Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.


Adresy stron www zawieraj cych informacje o prymasie tysi clecia

Adresy stron www zawierających informacje o Prymasie tysiąclecia

 • www.kardynalwyszynski.of.pl

 • katalog.wow.pl/Kultura/Religia/Ludzie_Kosciola/

 • www.wyszynskiprymas.com.pl

 • www.wyszynski.prv.pl

 • www.republika.pl/kardynal_stefan


 • Login