Presentatie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

PRESENTATIE PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PRESENTATIE. STICHTING KINDEROORDEN BRAKKEPUT CURACAO maart 2013. KINDEROORDEN BRAKKEPUT VERANTWOORDE ZORG. VORMING Formashon y mas Formashon DRIE SPOREN BELEID 1) Filosofie BOY SCOUTING 2) INTENSIEF PROGRAMMA MUZIEK SPORT EXPRESSIE 3) Vroegtijdig kennismaking met

Download Presentation

PRESENTATIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PRESENTATIE

STICHTING KINDEROORDEN

BRAKKEPUT

CURACAO

maart 2013


KINDEROORDEN BRAKKEPUTVERANTWOORDE ZORG

VORMING Formashon y masFormashon

DRIE SPOREN BELEID

1)Filosofie BOY SCOUTING

2) INTENSIEF PROGRAMMA

MUZIEK SPORT

EXPRESSIE

3)Vroegtijdigkennismaking met

ARBEIDSPROCES


JEUGD: Bijzondere Creatie


Een bijzondere creatie


Missie

 • “Het begeleiden en vormen van

  50 -60 jongensin de leeftijd van 6-21 jaar, waarbijeigen milieu eenbedreigingvormtvoorverdereontwikkeling en waarvoorvorming en begeleiding in eenresidentiëleinstellingeenverantwoordeoplossingbiedt en daarbijzorgtvoorvormen van goedeverantwoordelijke burger.


ONZE SLOGAN VOOR 2013

Van kind naar

een integere vent


Doelgroep

Betreftjongenstussen 6 -21 jaarmeestal met gedragsproblemenalsgevolg van invloedenuithundirecteomgeving.

Veelal is erooksprake van “meervoudigeproblemen” en van lichtverstandelijkebeperking.( LVG)


Eigen Schooltje


‘CHRISMAS CAROL’ van CHALES DICKENS opgevoerd en op TV gebracht door onze pupillen kerstavond 2011


Dagelijks zelf brood bakken


StichtingKinderoorden Brakkeput

 • Huisvestingis ondergebracht in 3 wooneenheden, met differentiatienaarleeftijd.

  Leeftijdscategorieen :

  PAV 3 6 tot 12 jaar 22 pupillen

  PAV 2 12 tot 15 jaar 22 pupillen

  PAV 4 16 tot 21 jaar 10 pupillen ( +7 )

  • Voorjongens van 16-21 jaar

   meerprivacy en is ookgekozenvooreentraject ‘kamertraining’ in Pavilion 4. Verantwoordelijkheidstimuleren !

  • Dankzijsteun van particulierenbouwenwij nu 5 woonuitswaarpupillen nu begeleidingkrijgen tot ’zelfstandigwonen’

   • Kunnen nu meervrijhedenkrijgen, maarmoetenookmeerverantwoordelijkheiddragen. Zelfstroom en water betalen. Eigen budget regelen. ‘BijJobs’ zelfregelenwelverantwoordingrichtingbegeleider.


RIDE FOR THE ROSES januari 2013

Minister President en

Minister Volksgezondheid spreekt onze pupillen moed in


SIMADAN (OOGSTFEEST 2011


ZONDER FINANCIEELE STEUN GEEN FORMASJON !!!!!!!!!!

LAISER FAIR BETEKENT ONTSPOREN VAN JONGEREN

VLUCHT NAAR NEDERLAND BETEKENT VERDER ONTSPOREN

DETENTIE, RESOCIALISATIE en OVERLAST VEEL DUURDER!!!!!

PREVENTIE IS HET TOVERWOORD

HELP!! AJUDOOO !!


NAMENS ALLEN VAN BRAKKEPUT

MAShAMAShA

DANKI

Na nomberdinosturdiBrakkapoti

Stichting KINDEROORDEN BRAKKEPUT

Brakkeput Ariba z/n Curacao

Tel: +599 9 747 3056 Fax: +5999 737 9985

Bankrelatie: MCBbank 17051705

email: Kinderoord@onenet.an

Ing. R. M. Breusers Voorzitter


 • Login