ALIMANIN
Download
1 / 49

ÇALIŞMANIN AMACI - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÇALIŞMANIN AMACI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ÇALIŞMANIN AMACI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ALIMANINAMACI

Bu almada, avat-Tepepeky yresinde 2003 ylnda dikilen saram (Pinus sylvestris L.) fidanlarnn geliimi deerlendirilmitir. Aratrma alannn bykl 85.5 ha olup 32 adet rnek alanda almalar srdrlmtr. Her rnek alanda her bir yinelemede 30 adet olmak zere yinelemeli olarak 90 adet saram fidan llmtr. Bu fidanlarn boylar, kk boaz aplar (KB) ve son yllk boy artmlar (SYBA) llm, rnek alanlarndaki fidanlarn yaama yzdeleri belirlenmitir. rnek alanlarda bak, eim ve ykselti gibi fizyografik zellikler belirlenmitir. Ayrca, edafik zelliklerin saptanmas amacyla toprak profilleri alm, 0-20 cm ve 20-50 cm derinliklerden toprak rnekleri alnmtr. Toprak analizleri sonucunda toprak tekstr, organik madde ve pH deerleri tespit edilmitir.


Aratrma Alannn Genel Tantm

Aratrma alan, Artvin Orman Blge Mdrl, avat Orman letme Mdrl, avat Orman letme eflii snrlar ierisinde yer alan Tepeky serisinde bulunmaktadr.

Aalandrma alannn ortalama ykseltisi 1700 m dir MTAnn hazrlam olduu 1/500.000 lekli Jeoloji haritasndan tesbit edildiine gre tamam 2. zamann st kratese devrine ait olup, anakaya volkaniktir. Dolaysyla toprak ayrmam ve derinlii iyidir (Anonim, 1984).


klim zellikleri

Aalandrma alanna meteorolojik l aletleri kurulamadndan, aalandrma alanna en yakn olan avat Meteoroloji stasyonu (1100 m) iklim verilerinden faydalanarak aalandrma alanna enterpole edilen ortalama scaklk ve ya deerleri verilmitir. Alann ya, iklim snfn ve bitki rts tipini saptamak amacyla, ERNin Ya Etkinlii ndisi (Im= P/Tom) formlnden yararlanlmtr (epel, 1995).Erinin formlne gre enterpole edilmi deer iin Im 83.7 bulunmu ve aratrma alannn iklim tipi ok nemli ve vejetasyon tipi de ok nemcilorman olarak belirlenmitir.


1100 m rakml avat Meteoroloji stasyonu verileri, aalandrma sahasnn ortalama ykseltisi olarak kabul edilen 1700 m ykseltiye enterpole edilmitir. Yan enterpolesi iin Ph=Po54h formlnden yararlanlmtr (epel, 1995); Buna gre aratrma alannn yllk ya 929.4 mm bulunmutur.

Ph: Denizden ortalama ykseklii bilinen ve zerinde meteoroloji istasyonu bulunmayan yrenin hesaplanacak olan yllk ya miktar (mm)

Po: Denizden ykseklii belli olan meteoroloji istasyonunun lt yllk ya miktar (mm)

54: Her 100 m ykseldike kabul edilen yllk ya miktar.

h : Meteoroloji istasyonunun denizden ykseklii ile ya miktar bulunacak blgenin ortalama ykseklii arasndaki fark (hektometre).


Alann Aalandrma Yaplmadan nceki Durumu

Amenajman plannda 1, 2, 23, 29 ve 31 nolu blmelerde Z ve BKBt olarak belirlenen ve aalandrmas ngrlen aklklar hayvan otlatlan mera ve yre halknn ayrlk olarak kulland ziraat alan niteliindedir (Anonim, 2002). zellikle BKBt alanlar, sosyal nedenlerden dolay ou alan aalandrma alanlar dnda braklmtr (Anonim, 2002).


Aalandrma alannn aalandrmadan nceki durumu


MATERYAL VE YNTEM

almada materyal olarak Tepeky Aalandrma Projesi erevesinde 2003 ylnda dikilmi 2+0 yanda ENSO tipli saram (Pinus sylvestris L.) fidanlar kullanlmtr. Gerekli tohum, Yusufeli Orman letme Mdrlnden salanmtr. Bu tohumlar Of orman fidanlnda ekilerek gerekli fidanlar elde edilmitir (Anonim, 2002).


rnek Alanlarn Seimi

Aalandrma alannn bykl GPS ile llerek, 85.5 ha olarak bulunmutur. Alnmas gereken rnek alan saysn belirleyebilmek iin;

n= A x t x Cv/(A x m)+(a x t x Cv) formlnden (Eraslan, 1971) yararlanlmtr. Burada,

n : rnek alan says

A : Alann bykl (m)

a : Deneme alann bykl (m)

t : Gven dzeyi

m : Hata yzdesi

Cv: Varyasyon katsaysdr.


alma, % 10 hata yzdesi (m) ve % 95 gven dzeyinde (t=2) yaplmtr. Buna gre, alnmas gereken rnek alan says; n=32 adettir.

Deneme alann belirlenmesinde Rasgele rnekleme Yntemlerinden, Basit Rasgele rnekleme Yntemi kullanlmtr. Bu amala ansa dayal olarak tretilmi kura tablolarndan yararlanlmtr (Kalpsz, 1994).

Yaplan bu aratrmada da 15 m x 15 m (225 m ) byklndeki deneme alanlar, alma alan zerinde bu yntemle belirlenmitir.


ncelikle 1/25000 leindeki alma alan haritas 1/10000 leine bytlmtr. Daha sonra harita zerinde, gerekte 15 mye isabet edecek aralklarla 1278 adet nokta belirlenmitir. Kura tablosundan yararlanlarak, belirlenen bu notalardan formle gre alnmas gereken 32 tane rnek alan seilmi ve harita zerinde iaretlenmitir. Harita zerinde belirlenen bu rnek alanlarnn koordinatlar GPSe yklenip arazide bulunarak fidanlar zerinde gerekli lmler yaplmtr. Her deneme alanna arazide numara verilerek sabitletirilmitir.


rnek alanlarn memleket haritasndaki yeri


KullanlanParametrelervelmler

rnek alanlardaki fidanlarda, deiken olarak kabul edilen, fidan boyu, fidanlarn kk boaz ap ve son yllk boy artmlar llmtr. yinelemeli olmak zere her bir rnek alan zerinde 90 fidanda gerekli lmeler yaplmtr.Yine deiken olarak kabul edilen yaama yzdesinin hesaplanmas iin her bir rnek alandaki yaayan fidan says bulunmutur.

rnek alanlarda tamamlama sonucu bulunan fidanlar yaama yzdesinin hesaplanmasnda kullanlmam ve bu fidanlar zerinde boy, son yllk boy artm ile kk boaz ap lld halde yaplan istatistik analizlerde ve hesaplamalarda kullanlmamtr.


 • Deikenler zerinde etki eden faktr olarak kabul edilen bak, ortalama eim ve ykselti gibi fizyografik faktrler her bir rnek alan iin ayr ayr belirlenmitir. Baknn belirlenmesinde pusula, eimin belirlenmesinde klizimetre, ykselti ve koordinatlarnn belirlenmesinde GPS kullanlmtr.


Fidan boylar ve yllk boy artmlar 100 cm uzunluunda cetvel ile santimetre (cm) hassasiyetinde,


Fidanlarn kk boaz aplar milimetrik verniyeli kompas ile milimetre (mm) hassasiyetinde llmtr.


Deneme alanlarnda standartlara uygun toprak profilleri alm, farkl derinlik kademelerinden (0-20 cm ve 20-50 cm) toprak rnekleri alnmtr.


Alanda alan 32 adet toprak profilinden alnan 64 adet toprak rnei laboratuarda hava kurusu hale gelene kadar kurutulmu, kuruyan topraklar usulne uygun biimde havanda dvlp, 2 mmlik elekten elenerek analize hazr hale getirilmitir. Daha sonra her bir toprak rnei iin toprak tekstr, toprak asitlii (pH) ve organik madde analizi lmleri (Glur, 1974). Artvin Orman Fakltesi Toprak Laboratuarnda yaplmtr.


rnek alanlardan alnan toprak rneklerinin laboratuar ortamnda kurutulmas


BULGULAR VE TARTIMA


Fidan Boyu Bakmndan rdeleme

rnek alanlarda, en yksek ortalama boy bymesi gney dou bakda, en dk ortalama boy bymesi ise kuzey bat bak da grlmtr.

Yaplan istatistiksel analizlere gre bat baklarda boy bymesi en yksek, gney bat bakda ise en dk bulunmutur. Bat baky srasyla kuzey bat, kuzey dou, dou, gney dou ve gney izlemektedir. Ancak bat (7 nolu rnek alan) ve kuzey dou (11 ve 23 nolu rnek alan) baklar aratrma alannn genelinde ok az olduu iin deerlendirme dnda tutulabilir.


4 ve 27 nolu rnek alanlar kuzey bat bakda yer almalarna ramen 4 nolu rnek alan en yksek boy bymesi meydana gelen ikinci rnek alan olmasna ramen, ayn bakda yer alan 27 nolu rnek alanda en dk boy bymesinin kmasnn sebebi topran s ve ok talk olmas saylabilir.

 • Varyans analizi sonularna gre en yksek boy bymesi % 0-9 eim grubunda meydana gelmitir. En dk boy bymesinin olduu yerlerin eimi ise % 10-17 arasndadr.

 • Korelasyon Analizi sonucunda eim ile fidan boyu arasnda korelasyon bulunmamaktadr


 • Ykselti ile fidan boyu arasndaki ilikiye bakldnda; 1651-1750 m ykseltileri arasnda en yksek boy bymesi (33.79 cm), en dk boy bymesi de 1550-1650 m ykseklikler arasnda (28.80 cm) olmutur.

 • Aratrma alannda Korelasyon Analizi sonucuna gre, ykselti ile fidan boyu arasnda korelasyon bulunmamaktadr. Genel olarak ykselti arttka boy bymesi azalmaktadr (epel vd., 1977). Aratrma alannda lmler dikimden 2 yl sonra yapld iin byle bir bulgu elde edilememitir. Ancak gelecekte ayn sahada yaplacak almalarda benzer bulgular elde edilebilir.


 • Korelasyon Analizine gre, fidan boyu ile kum (0-20, 20-50 cm), toz (0-20 cm) ve kil ierii (0-20, 20-50 cm) arasnda korelasyon bulunmamaktadr. 20-50 cmdeki toz ierii arasnda ise negatif bir korelasyon bulunmaktadr. Yani toz (20-50 cm) miktar azaldka fidan boyu da artmaktadr.

 • Varyans analizi sonularna gre, 0-20 cm toprak derinlik kademesindeki pH iin en yksek boy bymesi 6.00-6.50 pH deerleri arasnda, en dk fidan boy bymesi ise pH >7.51 deerinde olduu belirlenmitir . 20-50 cm toprak derinlik kademesindeki pH iin en yksek boy bymesi 6.00-7.00 pH deerleri arasnda, en dk fidan boy bymesi pH >7.51 deerinde olduu grlmtr.


 • Topran pH deeri ile fidan boyu arasnda yine negatif bir iliki bulunmaktadr. Bu durum her iki toprak derinlik kademesi iin belirlenen pH deerleri iin ayndr. pH deeri ykseldike fidan boy bymesi azalmtr. Deneme alanlarnn genel olarak pH's 0-20 cm derinlik kademesi iin 6.05 ile 7.69 arasnda, 20-50 cm derinlik kademesi iin 6.25 ile 7.72 arasnda deimektedir. lmez (1997) tarafndan yaplan almada, 20-50 cm derinlik kademesinde pH deeri ykseldike fidan boyunun azaldn tespit edilmitir. Saramn isteine uygun optimum pH deerlerinin 5.0-5.7 arasnda bulunduu belirtilmektedir.


 • Varyans analizi sonularna gre 0-20 cm toprak derinlik kademesinde organik madde iki farkl homojen grup olumutur. Organik madde miktar < % 2.1 ve % 2.1-4.0 arasnda olan verilerdeki fidanlarn boy bymesinde en dk; % 4.1-10.0 arasnda en yksek boy bymesi belirlenmitir. 20-50 cm toprak derinlik kademesinde organik madde farkl homojen grup olumutur. Organik madde < % 2.1 olan alanlarda fidanlarn boy bymesinde en dk, % 4,1-10,0 arasnda en yksek boy bymesi olduu tespit edilmitir.


 • Topran 20 -50 cm derinlik kademesinde, organik madde deeri ile fidan boyu arasnda pozitif bir iliki bulunmaktadr. Organik madde deeri ykseldike fidan boy bymesi artmaktadr. rnek alanlarn genel olarak organik madde miktar 0-20 cm derinlik kademesi iin % 1.12 ile 5.98 arasnda, 20-50 cm derinlik kademesi iin % 0.68 ile 4.93 arasnda deimektedir.

 • Aalandrma alanndan her iki derinlik kademesinden alnan topraklarda yaplan toprak analizleri sonucunda 7 farkl tekstr belirlenmitir. Bunlar kumlu balk, balkl kum, kumlu killi balk, hafif kil, ar kil, kumlu kil, killi balk ve tozlu balktr.


 • Alann genelinde kumlu killi balk ve hafif kilden oluan topraklar vardr. Varyans Analizlerine gre, 0-20 cm toprak derinlik kademesinde, kumlu killi balk, hafif kil, kumlu balk ve kumlu kilden oluan topraklar fidanlarn boy bymesinde istatistiksel anlamda ayn etkiyi gstermitir. En yksek boy bymesi bu toprak tekstrlerinde belirlenmitir. Killi balktan oluan topraklarda ise fidan boy bymesi daha dk olmutur. 20-50 cm derinlik kademesinde, kumlu kil, hafif kil, ar kil, balkl kum ve kumlu killi balk toprak tekstrlerinde en yksek, tozlu balk tekstrnde ise en dk boy bymesi olduu belirlenmitir.


Fidan Kk Boaz ap Bakmndan rdeleme

Aratrma alannda llen en byk ortalama fidan KB 10.63 mm ile 2 nolu rnek alanda, en kk ortalama fidan ap 6.43 mm ile 27 nolu rnek alanda llmtr.

 • Bak ile fidan KB arasndaki ilikiye bakldnda, en yksek fidan KB kuzey dou bakda , en dk ise dou bakda belirlenmitir. Varyans Analizlerine gre, % 0-9 (dz ve az eimli) eim snfnda en yksek KB bymesi yer almtr. % 10-17 (orta eimli), %18-36 (ok eimli) ve > %36 (dik) eim snflar ayn grupta yer alp, KB bymesi bu gruplarda dktr.


 • Eim ile KB arasnda bir korelasyon bulunmamaktadr. Ancak lmez (1997) eim arttka fidan ap (d1.30) artmnn azalm olduunu belirtmitir. KB ile ykselti arasnda pozitif ynde bir iliki vardr. Ykselti arttka KB geliimi de artmaktadr. Yine yaplan Varyans Analizi sonucunda ykseltinin KB bymesi zerinde %95 gvenle etkili olduu belirlenmi. 1550-1650 m ykseltilerde en dk ap bymesi, 1651-1750 ve >1750 m ykseltilerde ise en yksek ap bymesi grlmtr. lmez (1997) de benzer ekilde fidan ap (d1.30) ile ykselti arasnda pozitif korelasyon olduunu belirtmitir.


 • Fidanlarn KB ile topran kum (20-50 cm), toz (0-20 cm), kil (20-50 cm) ve organik madde ierii (0-20, 20-50 cm) arasnda bir korelasyon bulunmamaktadr. Ancak kum ierii (0-20 cm) pozitif korelasyon, toz (20-50 cm) ve kil (0-20 cm) deerleriyle ise negatif bir korelasyon vardr. 0-20 cm toprak derinlik kademesindeki pH deeri iin farkl homojen grup olumutur. Buna gre 6.00-7.00 pH deerleri arasnda en yksek fidan ap bymesi, pH >7.51 deerinde en dk fidan ap bymesi olduu grlmtr. 20-50 cm toprak derinlik kademesi iin en yksek ortalama KB bymesi 6.51-7.00 pH deerleri arasnda, en dk ise pH >7.51 olan yerlerde belirlenmitir. pH (0-20, 20-50 cm) ile KB arasnda negatif bir korelasyon vardr.


 • Topraktaki pH azaldka KB artmaktadr. Benzer ekilde lmez (1997) de fidan ap ile her iki toprak kademesine ait pH deerleri arasnda negatif bir korelasyon olduunu belirtmitir.

  Her iki toprak derinlik kademesinde, %2.1-4.0 arasndaki organik madde miktar olan alanlarda en dk KB, %4.1-10.0 arasnda olan alanlarda ise en yksek ortalama KB geliimi belirlenmitir. Fidanlarn KB ile organik madde miktar (0-20, 20-50 cm) arasnda bir korelasyon belirlenememitir.


 • 0-20 cm toprak derinlik kademesinde, kumlu balk tekstrnde en yksek KB bymesi, killi balk tekstrnde ise en dk KB bymesi olduu, 20-50 cm toprak derinlik kademesinde balkl kum tekstrnde en yksek, tozlu balk tekstrnde ise en dk KB bymesi olduu belirlenmitir.


Son Yllk Boy Artm Bakmndan rdeleme

 • rnek alanlarda en yksek ortalama SYBA 4 numaral rnek alannda kuzey bat, en dk ortalama SYBA ise 27 numaral rnek alanda kuzey bat bak olmutur. Fidan boyunda olduu gibi 4 ve 27 nolu rnek alanlar kuzey bat bakda yer almalarna ramen 4 nolu rnek alanda en yksek srgn boy bymesi yaparken, ayn bakda yer alan 27 nolu rnek alanda en dk srgn boy bymesinin kmasnn sebebi topran s ve ok talk olmas saylabilir.

 • Bak ile SYBA arasndaki ilikiye bakldnda, en yksek srgn boy bymesi gney ve gney bat bakda, en dk SYBA deerinin ise dou ve kuzey dou baklarda olduu belirlenmitir.


 • En yksek srgn boy bymesinin eimin %36dan byk olduu alanlarda, en dk ise % 18-36 eim snflarnda olduu grlmtr. Son yllk boy artm ile eimin arasnda korelasyon bulunmamaktadr.

 • Srgn boy bymesi ile ykselti incelendiinde, 1651-1750 m ykselti grubunda en yksek srgn boy bymesi, 1550-1650 m ykselti grubunda ise en dk srgn boy bymesi olduu belirlenmitir.

 • Son yllk boy artm ile topraktaki kum (0-20, 20-50 cm), toz (0-20, 20-50 cm) ve kil ierikleri ( 20-50 cm) arasnda korelasyon bulunamam olup, kil (0-20 cm) deerleri arasnda % 95 gven dzeyinde negatif bir korelasyon bulunmutur.


 • 0-20 cm Toprak derinlik kademesine ait pH deeri iin yaplan analiz sonucuna gre 6.00-6.50 pH deerleri arasnda en yksek SYBA, pH >7.51 deerinde en dk srgn boy bymesi olduu grlmtr. 20-50 cm toprak derinlik kademesi iin ise en yksek boy bymesi 6.51-7.00 pH deerleri arasnda, pH >7.51 deerinde en dk SYBA olduu grlmtr. Ayrca pH ile SYBA arasnda negatif bir iliki vardr ve pH deeri arttka SYBA azalmaktadr.

 • 0-20 cm toprak derinlik kademesinde organik madde miktarna gre iki farkl homojen grup olumutur. En dk % 2.1-4.0 arasnda organik madde bulunan alanlarda, buna karlk en yksek SYBA ise % 4.1-10.0 arasnda organik madde bulunan alanlarda tespit edilmitir.


 • 20-50 cm toprak derinlik kademesinde organik maddeye gre iki farkl homojen grup olumutur. Organik madde < % 2.1 olan alanlarda SYBA en dk, organik madde % 4.1-10.0 arasnda olan alanlarda ise en yksek ortalama SYBA belirlenmitir Organik madde ile srgn boyu arasnda herhangi bir korelasyon yoktur.

 • 0-20 cm derinlik kademesi iin kumlu balk, kumlu kil, kumlu killi balk ve hafif kil tekstrlerinde en yksek srgn boy bymesi, killi balk tekstrnde ise en dk srgn boy bymesi olduu belirlenmitir.

 • 20-50 cm Toprak derinlik kademesinde toprak tekstrne gre farkl homojen grup olumutur. Balkl kum tekstrnde en yksek SYBA, kumlu kil ve tozlu balkl tekstrlerinde ise en dk SYBA olduu belirlenmitir.


Yaama Yzdesi Bakmndan rdeleme

 • Aratrma alannda en yksek yaama yzdesi 1 numaral rnek alanda (% 87.76), en dk yaama yzdesi ise 23 numaral rnek alanda (% 72.2) olmutur.

 • Yaama yzdesi en yksek bat bakda, en dk ise kuzey dou bakda belirlenmitir. Ancak bat (7 nolu rnek alan) bak aratrma alannn genelinde ok az olduu iin deerlendirme dnda tutulabilir. Bu nedenle gney bat bakda yaama yzdesi en yksektir denilebilir.

 • Eimin Varyans Analizi sonucuna gre, % 95 gven dzeyinde yaama yzdesi zerinde etkili olduu belirlenmitir. Farkllklarn hangi eim gruplar arasnda olduunu anlamak amacyla yaplan Duncan Testine gre en yksek yaama yzdesi % 0-9 eim snfnda kmtr. Eim > % 36 olan yerlerde en dk yaama yzdesi belirlenmitir.


 • Yaama yzdesi ile eim arasnda negatif korelasyon bulunmaktadr. Yani eim arttka yaama yzdesi azalmaktadr.

 • Ykseltinin Varyans Analizi sonucuna gre, % 95 gven dzeyinde yaama yzdesi zerinde etkili olduu belirlenmitir.

 • Yaama yzdesi ile her iki toprak derinlik kademesindeki kum, toz ve kil miktarlar arasnda bir korelasyon bulunmamaktadr.

 • Her iki toprak derinlik kademesi iin (0-20 cm ve 20-50 cm) saptanan pH deerlerine gre yaplan Varyans Analizlerinde yaama yzdeleri arasnda, % 95 gven dzeyinde farkllk olmad belirlenmitir. Ancak yaplan korelasyon analizinde, fidanlarn yaama yzdesi ile 0-20 cm derinlik kademesindeki pH arasnda negatif ynde bir korelasyon bulunmutur.


 • 0-20 cm toprak derinlik kademesindeki organik madde miktarna gre % 2.1-4.0 arasnda organik madde olan alanlarda yaama yzdesi en dk, < % 2.1 olan yerlerde en yksek yaama yzdesi belirlenmitir. 20-50 cm toprak derinlik kademesine ait organik madde deerlerinin % 95 gven dzeyinde yaama yzdesi zerinde etkili olmad belirlenmitir.

 • Yine yaama yzdesi ile 0-20 cm toprak derinlik kademesindeki tekstr iin yaplan Varyans Analizi sonularna gre yaama yzdesi istatistiksel anlamda farkllk gstermemitir. 20-50 cm toprak derinlik kademesinde hafif kil, tozlu balk, kumlu killi balk, balkl kum, ar kil ve kumlu balktan oluan topraklar yaama yzdesi zerinde istatistiksel anlamda ayn etkiyi gstermitir.


 • En yksek yaama yzdesi bu toprak tekstrlerinde belirlenmitir. Kumlu kilden oluan topraklarda ise yaama yzdesinde daha dk olmutur.


SONULAR VE NERLER

 • Aalandrma alanlarnn youn olduu blgelerde, orman kadastro almalar sratle tamamlanarak mlkiyet problemi zmlenmelidir. nsan yok sayan klasik anlamdaki geleneksel ormanclk yaklamndan, ormanclkta ve aa yetitirmede yerel halkn katlmn salayan ve yerel halka faaliyetlerde sorumluluk veren sosyal ormanclk yaklamna geilmelidir.

 • avat yresinde halkn geim kayna snrldr ve daha ok hayvanclk ve ormanclktan geimini salamaktadr. Aalandrma almalarnda ihtilafn olmamas iin, halkn hayvanlarn otlatabilecei yerler planlanmal, fidanlarn biyolojik bamszlna kavutuu alanlar kontroll olarak kei dndaki hayvanlara otlatmaya almaldr.


Bu husus yangn tehlikesini nledii gibi meralarda olan ar otlatmay azaltp, planl otlatmacla geii tevik edebilir. Ancak bu kontrollu otlatma kesinlikle bir disiplin ve belli srelerde yaplmaldr.

 • Aalandrma alannda Diprion pini (am al antenli yaprak ars) fidanlarda zararlara neden olmaktadr. Bu zararllar fidanlarn ibrelerini yemek suretiyle zarar yapar. Geni alanda zarar yapt iin eitli toz veya sv halindeki mide ve temas zehirlerinden yararlanlmaldr.


Saramda Diprion pini Zarar


Aalandrma sahasnda kar zarar


 • Bir aalandrma alannda kullanlan aa tr ne kadar fazla ise, orada ciddi zararlara sebep olabilecek epidemilerin balama riski, ilerleme hz ve sonuta tahrip etmesi o kadar dk olur. Saf ormanlar daima biyotik ve abiyotik tehlikelerle kar karyadr. Saf ve zellikle ayn yataki aalardan oluan mecereler zellikle, bceklerin kitle halinde remelerine ok elverilidir. Doaya uygun ormanclk anlayndan hareketle, bundan sonra yaplacak almalarda bu tip alanlarda meenin devam ettirilmesi gerekmektedir. Bunun iin de aratrma alannda bulunan boluklarda mee fidanlaryla tamamlamalar yaplmaldr.


 • Fizyografik ve edafik faktrlere gre fidanlarn boy, KB ve SYBA bakmndan bakldnda arazi eiminin fazla olmad ( ortalama %23),

 • Toprak pHs ok yksek olmamakla birlikte, alann genelinde kumlu killi balk ve hafif kilden olumaktadr.

 • Organik madde miktar genliin gelmesinde herhangi bir sorun oluturmamaktadr.

 • Genel olarak aalandrma alan gney dou bakda kalmaktadr. Fidan geliimi ile baklara baktmzda hemen hemen ayn geliim gstermektedirler.


 • Aalandrma almalarnn istenilen dzeyde baarya ulamak iin, dikime gnderilen fidanlarn kaliteli olmasna dikkat edilmelidir. Kalite kontrol almalarnn yeterince yaplmamas nedeniyle standartlara gre kullanlmas uygun grlmeyen fidanlar aalandrma almalarnda baar yzdesini drmektedir. Fidanlar diri rt ile mcadele edebilecek boya ulancaya kadar silvikltrel mdahaleler, kltr bakmlar, ot alma, apalama gibi ilemlerin aksatlmamas gerekmektedir.

 • Btn bu nedenler ve sonular gz nne alndnda, aratrma alanndaki almalar baarldr ancak sahann tamamna saramn getirilmesi uygun deildir. Topran s ve talk olduu alanlarda zamannda saram fidanlaryla tamamlama yaplmtr, ancak yine baar yoktur.


Bu gibi yerlerde doal bitki rtsnde de bulunan mumula, armut, kuburnu, katrtrna gibi iekli ve meyveli trler getirilebilir. Bylelikle evrede yaplmakta olan arcla ve kylye fayda salanm olacak, hem de topraklarn erozyon ve sellerle tanp gitmesine ve verimsizlemesine engel olunacaktr.


Arz ederim


ad
 • Login