Štruktúra ľudskej spoločnosti a sociálne vzťahy - PowerPoint PPT Presentation

Trukt ra udskej spolo nosti a soci lne vz ahy
Download
1 / 13

 • 220 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Štruktúra ľudskej spoločnosti a sociálne vzťahy. Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Spoločenská bytosť. Človek žil počas svojho vývoja v rôznych zoskupeniach.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Štruktúra ľudskej spoločnosti a sociálne vzťahy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trukt ra udskej spolo nosti a soci lne vz ahy

Štruktúra ľudskej spoločnosti a sociálne vzťahy

Kód ITMS projektu: 26110130519

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia


Spolo ensk bytos

Spoločenská bytosť

 • Človek žil počas svojho vývoja v rôznych zoskupeniach.

 • Trvalo veľmi dlho, kým sa človek zmenil zo živočíšneho druhu na spoločenskú bytosť.


Typy spolo enstiev

Typy spoločenstiev

 • Spoločnosť je výsledkom dlhodobého, historického a spoločenského vývoja.Rozlišujeme: 1. ľudskú spoločnosť 2. živočíšne spoločenstvo 3. rastlinné spoločenstvo


Lovek

Človek

 • žije v spoločenstve iných ľudí

 • tvorí a spotrebúva hodnoty, ktoré vytvoril

 • vytvára štruktúry vzťahov

 • pre svoju existenciu potrebuje mať okolo seba ďalších ľudí


Lovek v spolo nosti

Človek v spoločnosti

 • Človek vytvára počas svojho života rôzne zoskupenia

 • Je členom viacerých spoločenských skupín

 • Ľudská spoločnosť je rôznorodá a vnútorne členená podľa viacerých kritérií


Typy spolo ensk ch trukt r

Typy spoločenských štruktúr

 • Veková: mládež, deti, dospelí, starí ľudia

 • Podľa pohlavia: muži, ženy

 • Rasová: žltohnedá, biela, čierna rasa

 • Národnostná: národy a národnosti na Zemi

 • Profesijná: robotníci, vedci, úradníci

Rasová štruktúra


Spolo ensk trukt ry

Spoločenské štruktúry

 • Záujmová: rybári, filateristi

 • Majetková: veľkosť príjmov a majetku

 • Podľa náboženstva: kresťania, budhisti


Znaky spolo enskej skupiny

Znaky spoločenskej skupiny

 • Každá z týchto spoločenských skupín má svoju:

  • Štruktúru

  • Ciele

  • Pravidlá

  • Vytvárajú sa zložité vzťahy vo vnútri skupiny, ale aj medzi skupinami navzájom


Soci lne skupiny a zoskupenia

Sociálne skupiny a zoskupenia

 • pre sociálne skupiny je charakteristická veľká stabilita a stálosť, dostatočný vysoký stupeň rovnorodosti a zomknutosti a tiež schopnosťou vytvárať širšie sociálne združenia

 • pre sociálne zoskupenia je charakteristická organizačná beztvarosť, nestabilita, nedostačujúca určitosť hraníc, neschopnosť byť štruktúrnymi prvkami širších sociálnych systémov


Fungovanie spolo nosti

Fungovanie spoločnosti

 • Skupiny majú svoje záujmy, ale musia ich dať do súladu s celospoločenskými potrebami

 • Proces zosúlaďovania je zložitý

 • Rešpektujú sa pravidlá a normy, ale aj záujmy celej skupiny, ale súčasne si každý uspokojuje svoje potreby


Pojmy

Pojmy

 • Štruktúra- usporiadanie častí celku a ich vzájomných vzťahov

 • Globalizácia- celosvetový spoločenský proces, ktorý sa vyznačuje čoraz väčšou vzájomnou prepojenosťou a závislosťou vo všetkých oblastiach života ľudskej spoločnosti

 • Predsudok- neodôvodnene záporný postoj k spoločenským javom


Pou it zdroje

Použité zdroje

 • http://referaty.aktuality.sk/spolocnost-podstata-struktura-a-typy-spolocnosti-socialna-analytika-maturitna-otazka/referat-15307

 • http://www.gymklcovenmv.edu.sk/pk_vychov.htm

 • http://bronap.blogspot.sk/

 • http://pokec.azet.sk/chliefik/fotoalbumy/sahibov-sen/ft-215759569


Pou it zdroje1

Použité zdroje

 • A .Drozdíková: Občianska náuka pre 7.ročník základnej školy a 2. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom.SPN, 2012, Bratislava

 • http://www.milost.sk/logos/clanok/vratke-opory-evolucnej-teorie-i

 • http://www.lesnapedagogika.sk/deti/zlozka.php?content=89

 • http://www.bahai.sk/clovek.htm

 • http://kodysova.blog.sme.sk/c/141220/Ludska-spolocnost-a-nase-smerovanie.htm


 • Login