Politi ka akademija novo dru tvo
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

POLITIČKA AKADEMIJA NOVO DRUŠTVO PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

POLITIČKA AKADEMIJA NOVO DRUŠTVO. Politika: Akteri i procesi Tri pojma politike Prof.dr.sc. Ivan Grdešić Rabac, 12. rujna 2010. Tri pojma politike. POLITIKA [ politics ] - kao proces osvajanja vlasti, izbori. Politika je autoritativna alokacija vrijednosti u društvu.

Download Presentation

POLITIČKA AKADEMIJA NOVO DRUŠTVO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


POLITIČKA AKADEMIJANOVO DRUŠTVO

Politika: Akteri i procesi

Tri pojma politike

Prof.dr.sc. Ivan Grdešić

Rabac, 12. rujna 2010.


Tri pojma politike

 • POLITIKA [politics]- kao proces osvajanja vlasti, izbori.

  Politika je autoritativnaalokacijavrijednosti u društvu.

 • POLITIKE [policy] – što vlade rade i zašto, javna dobra.

  Racionalan način rješavanja kolektivnih problema.

 • POLITIČKE INSTITUCIJE [polity] – ustavne institucije.


Sistemska teorija politike

David Easton (1952)

O k o l i n a

O

U

T

P

U

T

INPUT

Politički

sustav

Odluke

Zahtjevi

Javne politike

Podrške

Povratna sprega - feedback

O k o l i n a


Policy... javna politika


Etimologija - policy

 • Policy – Polis – Politea

 • 1430. prvi puta definirana policy kao aktivnosti državnika

 • Nerazlikovanje u francuskom, njemačkom, slovenskom, hrvatskom ...

 • Policy u engleskom kao neinstitucionalno, intencijsko značenje. U njemačkom državotvorno – Polizei.

 • Nema Policy bez Politics i nema Politics bez Policy.


Harold Lasswell

Lerner, Daniel, Lasswell, Harold (1951): The Policy Sciences – Recent Developments in Scope and Method, Stanford Univ.Press.

Prijevod: Politička misao, Zagreb, 3, 1987.

...integrating knowledge and practice to advance human dignity for all...


Poticaji i razvoj policy analize

Vanjski:

 • Tradicionalni i novi problemi: ekonomski, društveni, politički.

 • Konfliktne teme i problemi: ljudska prava, prava manjina, pravednost, itd.

 • Pad legitimnosti poretka.

 • Potražnja za društveno primjenjivim znanjem.

 • Demokratizacija društava.


Poticaji i razvoj policy analize

Unutarnji:

 • Kritika biheviorizma i stvaranje nove paradigme.

 • Razvoj kvantitativnih i kvalitativnih metoda.

 • Društvena odgovornost znanstvene zajednice.


Policy analiza kao znanje oi znanje zapolitički proces.

 • Most između političke moći i političkog znanja.

 • Analitička vrijednost policy analize za politički sustav.

 • Lex artis politologa, policy analiza kao struka.


Modeli i pristupi

 • T. Lowi - klasifikacije javnih politika.

 • Odlučivanje i racionalnost

 • C. Lindblom – inkrementalizam.

 • J. Kingdon – organizirana anarhija, agenda.


Klasifikacije policy sadržaja

Theodore Lowi (1964)

Svaki politički odnos je odnos moći, kroz protok vremena on postaje struktura moći.

Vrste političkih odluka kao trajnije policy strukture.

Policy određuje politics.

Kriterij razlikovanja: očekivane posljedice na društvo.


Klasifikacije

1. Distributivne odluke

 • Fragmentirane vrijednosti (novac, prava, privilegije)

 • Jednostavna distribucija vrijednosti u zajednici,

 • Mala konfliktnost.


Klasifikacije

2. Regulativne

 • Manja mogućnost fragmentacije outputa,

 • Parcijalni interesi,

 • Objekt nagrada i kazni,

 • Kao opća pravila koja se pojedinačno provode (zakoni),

 • Povećana razina konflikta,

 • Tipičan prostor političkog sustava.


Klasifikacije

3. Redistributivne odluke

 • Velike društvene grupe i cijele zajednice,

 • Visoka razina konfliktnosti,

 • Redistribucija vrijednosti između velikih društenih grupa,

 • Vrijeme revolucija, tranzicija i sl.


Javne politike, odlučivanje i racionalnost

Preskriptivno i vrijednosno značenje.

Rational actor model.

Idealtipski postupci racionalnog odlučivanja:

 • rangiranje ciljeva: hijerarhija preferencija,

 • rangiranje sredstava i instrumenata djelovanja,

 • potpunost informacije: ciljevi, sredstva, posljedice,

 • neograničeni troškovi: sredstva, vrijeme.


Charles Lindblom, inkrementalno odlučivanjeThe science of muddling through

C. Lindblom, 1917. -


Obol, (obolus) 1/6 drahme“Dati svoj obol...”, “Pružiti obol...”


Vrste političkih odluka

Visoka informiranost

II.

I.

Mala

promjena

Velika

promjena

III.

IV.

Inkrementalizam

Niska informiranost


Inkrementalizam i konflikt

Izbjegavanje i smanjenje sukoba:

 • zajednička politička kultura, vrijednosti,

 • izbjegavanje vrhovnih ideoloških vrijednosti,

 • naglašavanje zajedničkih elemenata,

 • izbjegavanje formalnih pravila i načela,

 • usvajanje inkrementalnih odluka.


Kritika inkrementalnog modela

 • Visoka stabilnost i podudarnost vrijednosti.

 • Pluralistička interesna struktura, poliarhija.

 • Konzerviranje društvenih odnosa.

 • Nekontrolirani output.

 • Inkrementalni input, neinkrementalni output.

 • Inkrementalizam kao analitička ideja fragmentacije.


Javna politika kao kanta za smeće – model organizirane anarhije

Cohen, March, Olsen: A Garbage Can Model of Organizational Choice, 1972.

 • Nedefinirani ciljevi i preferencije, ciljevi određeni djelovanjem.

 • Nejasna tehnologija, pokušaji i pogreške, učenje.

 • Promjenjiva participacija.


Moć dnevnog reda

Agenda – politički prioriteti

Definiranje problema, prioriteta, u zajednici

Dnevni red kao indikator moći

 • Određivanje metode, aktera, sredstava, vremena,itd.

 • Moć ima onaj koji odlučuje o čemu će se odlučivati.

JOHN KINGDON


Moć dnevnog reda

John Kingdon – teorija prozora / toka

 • Problemi – definiranje problema, popularni problemi

 • Rješenja – postojanje javne politike (policy)

 • Politika – povoljna politička klima, politički poduzetnici


Tijek 1: Problem, policy tema

Konstrukcija problema:

 • Socijalna konstrukcija društvenih problema

  • Indikatori problema: novac, vrijeme, ljudi, prostor,

 • Problemi u usporedbi s....

  • Problemi kao vlasništvo

  • Problemi kao mogućnosti

  • B.Baruch redefinicija


 • Tijek 2: Rješenje, policy mogućnosti

  Konkurencija mogućih rješenja problema.

  Kriteriji izbora rješenja:

  • tehnička provodljivost

  • vrijednosna prihvatljivost

  • politička podobnost


  Tijek 3: Politika

  Nacionalno političko stanje, klima.

  Djelovanje posebnih interesa.

  Promjene vlasti nakon izbora.


  John Kingdon – teorija tri toka...policy stream convergence...

  Problem

  Agenda – javna

  politika

  Rješenje

  Politika

  Poticaji: socijalni indikatori, feedback, događaji, katastrofe, izbori,

  vanjski zahtjevi, proračun, mediji


  Povezivanje tokova – uspjeh oblikovanja agende

  Važnost investicije političkih poduzetnika u povezivanju tokova:

  političkog kapitala (mandata), vremena, novca, energije, znanja, reputacije, organizacijskog potencijala....


  Policy windows, windows of opportunity

  Problem

  Rješenje

  Rješenje

  Politika


 • Login