politi ka akademija novo dru tvo
Download
Skip this Video
Download Presentation
POLITIČKA AKADEMIJA NOVO DRUŠTVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

POLITIČKA AKADEMIJA NOVO DRUŠTVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

POLITIČKA AKADEMIJA NOVO DRUŠTVO. Politika: Akteri i procesi Tri pojma politike Prof.dr.sc. Ivan Grdešić Rabac, 12. rujna 2010. Tri pojma politike. POLITIKA [ politics ] - kao proces osvajanja vlasti, izbori. Politika je autoritativna alokacija vrijednosti u društvu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' POLITIČKA AKADEMIJA NOVO DRUŠTVO' - iram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politi ka akademija novo dru tvo

POLITIČKA AKADEMIJANOVO DRUŠTVO

Politika: Akteri i procesi

Tri pojma politike

Prof.dr.sc. Ivan Grdešić

Rabac, 12. rujna 2010.

tri pojma politike
Tri pojma politike
 • POLITIKA [politics]- kao proces osvajanja vlasti, izbori.

Politika je autoritativnaalokacijavrijednosti u društvu.

 • POLITIKE [policy] – što vlade rade i zašto, javna dobra.

Racionalan način rješavanja kolektivnih problema.

 • POLITIČKE INSTITUCIJE [polity] – ustavne institucije.
sistemska teorija politike
Sistemska teorija politike

David Easton (1952)

O k o l i n a

O

U

T

P

U

T

INPUT

Politički

sustav

Odluke

Zahtjevi

Javne politike

Podrške

Povratna sprega - feedback

O k o l i n a

etimologija policy
Etimologija - policy
 • Policy – Polis – Politea
 • 1430. prvi puta definirana policy kao aktivnosti državnika
 • Nerazlikovanje u francuskom, njemačkom, slovenskom, hrvatskom ...
 • Policy u engleskom kao neinstitucionalno, intencijsko značenje. U njemačkom državotvorno – Polizei.
 • Nema Policy bez Politics i nema Politics bez Policy.
harold lasswell
Harold Lasswell

Lerner, Daniel, Lasswell, Harold (1951): The Policy Sciences – Recent Developments in Scope and Method, Stanford Univ.Press.

Prijevod: Politička misao, Zagreb, 3, 1987.

...integrating knowledge and practice to advance human dignity for all...

poticaji i razvoj policy analize
Poticaji i razvoj policy analize

Vanjski:

 • Tradicionalni i novi problemi: ekonomski, društveni, politički.
 • Konfliktne teme i problemi: ljudska prava, prava manjina, pravednost, itd.
 • Pad legitimnosti poretka.
 • Potražnja za društveno primjenjivim znanjem.
 • Demokratizacija društava.
poticaji i razvoj policy analize1
Poticaji i razvoj policy analize

Unutarnji:

 • Kritika biheviorizma i stvaranje nove paradigme.
 • Razvoj kvantitativnih i kvalitativnih metoda.
 • Društvena odgovornost znanstvene zajednice.
policy analiza kao znanje o i znanje za politi ki proces
Policy analiza kao znanje oi znanje zapolitički proces.
 • Most između političke moći i političkog znanja.
 • Analitička vrijednost policy analize za politički sustav.
 • Lex artis politologa, policy analiza kao struka.
modeli i pristupi
Modeli i pristupi
 • T. Lowi - klasifikacije javnih politika.
 • Odlučivanje i racionalnost
 • C. Lindblom – inkrementalizam.
 • J. Kingdon – organizirana anarhija, agenda.
klasifikacije policy sadr aja
Klasifikacije policy sadržaja

Theodore Lowi (1964)

Svaki politički odnos je odnos moći, kroz protok vremena on postaje struktura moći.

Vrste političkih odluka kao trajnije policy strukture.

Policy određuje politics.

Kriterij razlikovanja: očekivane posljedice na društvo.

klasifikacije
Klasifikacije

1. Distributivne odluke

 • Fragmentirane vrijednosti (novac, prava, privilegije)
 • Jednostavna distribucija vrijednosti u zajednici,
 • Mala konfliktnost.
klasifikacije1
Klasifikacije

2. Regulativne

 • Manja mogućnost fragmentacije outputa,
 • Parcijalni interesi,
 • Objekt nagrada i kazni,
 • Kao opća pravila koja se pojedinačno provode (zakoni),
 • Povećana razina konflikta,
 • Tipičan prostor političkog sustava.
klasifikacije2
Klasifikacije

3. Redistributivne odluke

 • Velike društvene grupe i cijele zajednice,
 • Visoka razina konfliktnosti,
 • Redistribucija vrijednosti između velikih društenih grupa,
 • Vrijeme revolucija, tranzicija i sl.
javne politike odlu ivanje i racionalnost
Javne politike, odlučivanje i racionalnost

Preskriptivno i vrijednosno značenje.

Rational actor model.

Idealtipski postupci racionalnog odlučivanja:

 • rangiranje ciljeva: hijerarhija preferencija,
 • rangiranje sredstava i instrumenata djelovanja,
 • potpunost informacije: ciljevi, sredstva, posljedice,
 • neograničeni troškovi: sredstva, vrijeme.
vrste politi kih odluka
Vrste političkih odluka

Visoka informiranost

II.

I.

Mala

promjena

Velika

promjena

III.

IV.

Inkrementalizam

Niska informiranost

inkrementalizam i konflikt
Inkrementalizam i konflikt

Izbjegavanje i smanjenje sukoba:

 • zajednička politička kultura, vrijednosti,
 • izbjegavanje vrhovnih ideoloških vrijednosti,
 • naglašavanje zajedničkih elemenata,
 • izbjegavanje formalnih pravila i načela,
 • usvajanje inkrementalnih odluka.
kritika inkrementalnog modela
Kritika inkrementalnog modela
 • Visoka stabilnost i podudarnost vrijednosti.
 • Pluralistička interesna struktura, poliarhija.
 • Konzerviranje društvenih odnosa.
 • Nekontrolirani output.
 • Inkrementalni input, neinkrementalni output.
 • Inkrementalizam kao analitička ideja fragmentacije.
javna politika kao kanta za sme e model organizirane anarhije
Javna politika kao kanta za smeće – model organizirane anarhije

Cohen, March, Olsen: A Garbage Can Model of Organizational Choice, 1972.

 • Nedefinirani ciljevi i preferencije, ciljevi određeni djelovanjem.
 • Nejasna tehnologija, pokušaji i pogreške, učenje.
 • Promjenjiva participacija.
mo dnevnog reda
Moć dnevnog reda

Agenda – politički prioriteti

Definiranje problema, prioriteta, u zajednici

Dnevni red kao indikator moći

 • Određivanje metode, aktera, sredstava, vremena,itd.
 • Moć ima onaj koji odlučuje o čemu će se odlučivati.

JOHN KINGDON

mo dnevnog reda1
Moć dnevnog reda

John Kingdon – teorija prozora / toka

 • Problemi – definiranje problema, popularni problemi
 • Rješenja – postojanje javne politike (policy)
 • Politika – povoljna politička klima, politički poduzetnici
tijek 1 problem policy tema
Tijek 1: Problem, policy tema

Konstrukcija problema:

  • Socijalna konstrukcija društvenih problema
   • Indikatori problema: novac, vrijeme, ljudi, prostor,
 • Problemi u usporedbi s....
  • Problemi kao vlasništvo
  • Problemi kao mogućnosti
  • B.Baruch redefinicija
tijek 2 rje enje policy mogu nosti
Tijek 2: Rješenje, policy mogućnosti

Konkurencija mogućih rješenja problema.

Kriteriji izbora rješenja:

 • tehnička provodljivost
 • vrijednosna prihvatljivost
 • politička podobnost
tijek 3 politika
Tijek 3: Politika

Nacionalno političko stanje, klima.

Djelovanje posebnih interesa.

Promjene vlasti nakon izbora.

john kingdon teorija tri toka policy stream convergence
John Kingdon – teorija tri toka...policy stream convergence...

Problem

Agenda – javna

politika

Rješenje

Politika

Poticaji: socijalni indikatori, feedback, događaji, katastrofe, izbori,

vanjski zahtjevi, proračun, mediji

povezivanje tokova uspjeh oblikovanja agende
Povezivanje tokova – uspjeh oblikovanja agende

Važnost investicije političkih poduzetnika u povezivanju tokova:

političkog kapitala (mandata), vremena, novca, energije, znanja, reputacije, organizacijskog potencijala....

policy windows windows of opportunity
Policy windows, windows of opportunity

Problem

Rješenje

Rješenje

Politika

ad