การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 36

 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม. หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้. มุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบมากกว่าการประเมินปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ เน้นตัวบ่งชี้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัย ข้อจำกัด ตลอดจนวัฒนธรรมและความเป็นไทย

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5735764


5735764


5735764

 • . 51 75% 3

 • Peer Review


5735764

()

5. 25%

-

-

-

-

-

-


5735764

18 3

1. 15

2. 2

3. 1


5735764

 • 15

  - 1-11

  - 12-14

  - 15


5735764

.

 • -

  -

  -

  - 3


5735764

 • 2

 • 1


5735764

1. 15 75%

2. 2 15%

3. 1 10%


5735764

1. 3

2. 1


5735764

 • 2

  1.

  2.


5735764

1. .

2. .


5735764

1. 2

1.1 .

1.2 .

2. .


5735764


5735764


 • Login