บทที่ 7 การกำหนดราคาสินค้าในตลาด - PowerPoint PPT Presentation

 7
Download
1 / 23

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

บทที่ 7 การกำหนดราคาสินค้าในตลาด. การกำหนดราคาสินค้าในตลาด. โครงสร้างตลาด (Market Structure) เศรษฐศาสตร์จำแนกตลาดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ I. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ( P erfect competition) II. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfect competition) - ตลาดผูกขาด (Pure monopoly)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทที่ 7 การกำหนดราคาสินค้าในตลาด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7

7


7

 • (Market Structure) 2

  I. (Perfect competition)

  II. (Imperfect competition)

  - (Pure monopoly)

  - (Oligopoly)

  - (Monopolistic competition)


7


7

 • (homogeneous product)

 • (free entry)

  3

 • (perfect knowledge)

 • (free mobility)


7

P

P

S

P=D=AR=MR

E

Pe

Pe

D

Q

0

Qe

0


7

 • MR = MC

Profit = TR-TC, Profit/Q = TR/Q-TC/Q =AR-AC


Normal profit

(Normal Profit)

 • MR = MC


7


7

 • C

 • D


7

LMC=MR, LAC=AR


Monopoly

(Monopoly)

 • -

  -

  -

  -


7

 • MC = MR


7

 • MC = MR


7

 • - ,

  -

 • - , ,

  -


Oligopoly and monopolistic competition

Oligopoly and Monopolistic competition


7

 • -

  -

  -

  -


7


7


7

 • -

  (P is higher than P in Perfect competitive market but lower than P in Monopoly, Q is less than Q in PC but greater than P in Monopoly)

  -


7

 • 2-3


7


7

 • ( )


 • Login