Opdatering af jagg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Opdatering af JAGG PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Opdatering af JAGG. Visioner for MS Excel implementering af Tage V. Bote. Visioner for MS Excel implementering. I foråret 2006 afholdte MST en workshop med henblik på at indhente forslag til forbedring af JAGG version 1.0 Forslag m.h.t. brugergrænsefladen omfattede:.

Download Presentation

Opdatering af JAGG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opdatering af JAGG

Visioner for MS Excel implementeringaf Tage V. Bote

Fagsession om JAGG opdatering


Visioner for MS Excel implementering

I foråret 2006 afholdte MST en workshop med henblik på at indhente forslag til forbedring af JAGG version 1.0 Forslag m.h.t. brugergrænsefladen omfattede:

 • at layout skal være overskueligt og printervenligt, således at det bliver lettere at udskrive beregningerne

 • at det skal være muligt at dokumentere, hvem der har udført beregningerne og hvornår

 • at det skal være muligt at dokumentere hvilke inputdata, der er anvendt, og at det bliver muligt at give begrundelser herfor

 • at det tydeligt vil fremgår hvilke parametre som er beregnede, hvilke som er indtastede og hvilke som er standartparametre

 • at det fremgår hvilke minimums krav der vil være til inputdata

 • at det tydeligt fremgår, hvis der er ændret på bagvedliggende formler

Fagsession om JAGG opdatering


Visioner for MS Excel implementering

ARBEJDSFLOW

INDTASTNING

Beregninger

Resultater & dokumentation

Resultater

Fagsession om JAGG opdatering


Indtastning

Hjælp til valg af beregnings-situation

Hjælp til valg af indputdata

Brugergrænseflade Excel

Resultater &

Dokumentation

Dokumentation for beregnings-situation

Dokumentation for:

Anvendte inputdata

Mellemresultater

Resultater

BrugergrænsefladeExcel - Papir/PDF

Visioner for MS Excel implementering

Hvorfor opdeling i indtastning og resultatvisning?

Fagsession om JAGG opdatering


Indtastning

Hjælp til valg af beregninger

Interaktiv i forhold til anvendelse

af beregningsformler

og krav til inputdata

Hjælp til valg af inputdata

Feltobservationer (indtastes)

Default-værdier fra MST

Litteratur-værdier indhentet af rådgiver

Beregnede mellemresultater

Ændringer i JAGG opsætningen skal kunne foretages fra indtastningsdelen og ikke i beregningsdelen

Visioner for MS Excel implementering

MST-default-værdier

Litteratur-værdier

Feltobser-

vationer o.l.

Brugergrænseflade

Inputdata

Resultater

Bereg-ninger

Fagsession om JAGG opdatering


Visioner for MS Excel implementering

Det skal være tydeligt, hvornår der anvendes default eller system-beregnede værdier, og hvornår der anvendes andre værdier f.eks. indtastede feltmålinger eller indhentede litteraturværdier

Fagsession om JAGG opdatering


Visioner for MS Excel implementering

INDTASTNING

Beregninger

Resultater & dokumentation

Resultater

Fagsession om JAGG opdatering


16/9 format

Farver

Mulighed for animation

A4 format

Sort/hvid

Overskue større datamængder

Visioner for MS Excel implementering

Resultatvisning i MS Excell

Resultater & dokumentation på papir/PDF

Fagsession om JAGG opdatering


Visioner for MS Excel implementering

 • Data er tilpasset A4-formatet.

  • Udskriften skal så vidt muligt holdes i sort/hvid,

  • det skal tilstræbes, at såvel inputdata som resultater kan udskrives på samme side

 • Udskriften skal ikke bare dokumentere de beregnede resultater, men også forudsætningerne for beregningerne:

  • Anvendte inputdata herunder dataoprindelse

  • Lokalitet og beskrivelse af hvad vurderingen er foretaget i forhold til

  • hvem der har gennemført beregningerne

 • Der skal være mulighed for at angive, hvem der har udført, kvalitetssikret og godkendt beregningerne samt dato herfor, i lighed med f.eks. tegninger og statiske beregninger.

Dokumentation af beregningerne

Fagsession om JAGG opdatering


Visioner for MS Excel implementering

INDTASTNING

Beregninger

Resultater & dokumentation

Resultater

Fagsession om JAGG opdatering


Visioner for MS Excel implementering

Struktur af den JAGG version 1

Fagsession om JAGG opdatering


Visioner for MS Excel implementering

Alle beregninger i JAGG foretages i beregningsark

For at lette overskueligheden, og fremtidige opdateringen af JAGG skal hvert beregningsområde

- Fugasitet- grundvand- umættet zone- poreluft

have sit eget beregningsark

Fagsession om JAGG opdatering


Visioner for MS Excel implementering

Alle beregninger i JAGG foretages i beregningsark

For at lette overskueligheden, og fremtidige opdateringen af JAGG skal hvert beregningsområde

- Fugasitet- grundvand- umættet zone- poreluft

have sit eget beregningsark

Fagsession om JAGG opdatering


Struktur af den JAGG version 2

Enkeltstoffer

Olie- og benzinkomponenter

Opstart

Fagsession om JAGG opdatering


Visioner for MS Excel implementering

Beregninger

INDTASTNING

Mellemlag

Resultater & dokumentation

Resultater

Fagsession om JAGG opdatering


 • Login