Omurga stabilizasyonu ve hasta nakli
Download
1 / 54

Omurga stabilizasyonu ve hasta nakli - PowerPoint PPT Presentation


 • 413 Views
 • Uploaded on

Omurga stabilizasyonu ve hasta nakli. Yrd. Doç. Dr. F. Mutlu Kukul Güven CÜTF ACİL TIP AD SİVAS 2012. Oldukça sık görül mekte hayat boyu devam eden sakatlıklara neden alabilir büyük bir önem taşımaktadır Ülkemizde 1.800 / yıl yeni Erkeklerde 3-4 katı daha fazla. parapleji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Omurga stabilizasyonu ve hasta nakli' - iorwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Omurga stabilizasyonu ve hasta nakli

Omurga stabilizasyonu ve hasta nakli

Yrd. Doç. Dr. F. Mutlu Kukul Güven

CÜTF ACİL TIP ADSİVAS2012


Sp nal travma

 • Oldukça sık görülmekte

 • hayat boyu devam eden sakatlıklara neden alabilir

 • büyük bir önem taşımaktadır

 • Ülkemizde 1.800/ yıl yeni

 • Erkeklerde 3-4 katı daha fazla

parapleji

quadripleji

SPİNAL TRAVMA


Nedenler

 • Motorlu taşıt kazaları%40-50

 • Yüksekten düşmeler%20

 • Zeminden düşmeler%10

 • İş kazaları%18

 • Ateşli silah yaralanmaları%5-15

 • Spor kazaları%4

 • Diğerleri %3

nedenler


Hangi durumlarda spinal travma varl ara t r lmal d r

 • 1.Ağırtravmageçirenler

  • araçtansavrulanlar,

  • motorsikletkazaları

  • 2 m den dahafazlayüksekliktendüşenler...

 • 2.Şuurkaybıolantravmalıhastalar,

 • 3.Boyun, sırtve bel ağrısıveyabirekstremitedeuyuşuklukvekuvvetsizlikşikayetiolanlar,

 • 4.Omurilikyaralanmasınıgösterenbulgular; abdominal solunum, priapizm.

 • 5.Anemnezvemuayeneiçinyeterli mental fonksiyonuolmayanlarveyaşüpheliağrı tarif edenler.

Hangi durumlarda spinal travma varlığı araştırılmalıdır?


Olu mekan zmalari

 • Hyperextension

 • Hyperflexion

 • Compression

 • Rotation

 • Lateral Stress

 • Distraction

OLUŞ MEKANİZMALARI


S ervi k al spine yaralanma
servikal Spine yaralanma

Figure 23-2Eri kinlerde spinal yaralanmalar n da l m

 • Servikal %60

 • Torakal %8

 • Torakolomber %20

 • Lomber %10

 • Sakral %2

En çok yaralan vertebralar

C5-C7

C1-C2

T12-L2

Erişkinlerde spinal yaralanmaların dağılımı


Dermatomes

C3,4

motor:shoulder shrug

sensory: top of shoulder

C3, 4, 5

motor: diaphragm

sensory: top of shoulder

C5, 6

motor:elbow flexion

sensory: thumb

C7

motor: elbow, wrist, finger extension

sensory: middle finger

C8, T1

motor: finger abduction & adduction

sensory: little finger

T4

motor: level of nipple

T10

motor: level of umbilicus

Dermatomes


Dermatomes1

L1, 2

motor: hip flexion

sensory: inguinal crease

L3,4

motor: quadriceps

sensory: medial thigh, calf

L5

motor: great toe, foot dorsiflexion

sensory: lateral calf

S1

motor: knee flexion

sensory: lateral foot

S1, 2

motor: foot plantar flexion

S2,3,4

motor: anal sphincter tone

sensory: perianal

Dermatomes


Pat ofizyoloji

 • Primer nörolojik hasar

  Direktravma,

  Hematom

  4 saatte beyaz cevherde enfarkt oluşur

  8 saatte gri cevherde irreversiblenefarkt oluşur.

 • Sekonder hasar

  Hipoksi

  Hipoperfüzyon

  Nörojenikşok

Patofizyoloji


Hipoksi

 • C5 üzerindeki lezyonlar diafram paralizisine yol açar

 • Interkostal sinir paralizisi

 • Atelektazi öksürme gücü azalır.

 • V/Q = ventilasyon /perfüzyon bozukluğu

 • Solunum kaslarında zayıflama

Hipoksi


N ro j eni k ok

 • T6 nın üzerindeki lezyonlarda

 • Katekolamin yıkımı için dakikalar veya saatler gerekebilir.

 • T1-L1 arasındaki tutulumlarda sempatik etkinlik kaybolur.

 • Vagal tonus artar

 • Periferik vazodilatasyon

 • Hipotansiyon,

 • Bradikardi & Hipotermi

Nörojenikşok


Klinik bulgular

Klinik bulgular


Tedavi ve immobilizasyon

Hastane öncesinde temel hedef

Tedavi ve immobilizasyon


Mmobilizasyonda temel hedef

Kafa ve vertebralar düz bir hat üzerinde sabit olarak korunmalıdır.

İmmobilizasyonda temel hedef


1 spinal immobilizasyon

 • Hastanın ilk muayenesi esnasında ve taşınmasında bir kırığın olabileceği düşünülerek çok dikkatli olunmalı ve hastayı sarsmadan taşımalıdır.

 • Nörolojik defisitlerin %10-25’i yanlış transport esnasında gelişmektedir.

 • Omurganın aktif veya pasif hareketlerini önlemek için hasta araçtan çıkartılırken veya transport esnasında immobilizasyon koşuldur.

1.Spinal immobilizasyon


1 spinal immobilizasyon1

a.Boyunluk takılması, kırığın olabileceği düşünülerek çok dikkatli olunmalı ve hastayı sarsmadan taşımalıdır.

b.Hastanın düz bir zemin üzerinde (tahta gibi) taşınması, kum torbası veya bantlarla tesbiti,

c.Gerektiğinde (kusma gibi) hastanın baş, boyun ve gövde aynı eksende olacak şekilde çevrilmesi.

1.Spinal immobilizasyon


Normal solunumun sa lanmas

 • Kan gazlarına bakılmalıdır. kırığın olabileceği düşünülerek çok dikkatli olunmalı ve hastayı sarsmadan taşımalıdır.

  • Ajitasyon, huzursuzluk ve oryantasyon bozukluğu yetersiz oksijenizasyon bulgusu olabilir.

   • a.Nazal kanülden oksijen

   • b.Gerektiğinde entübasyon

 • endotrakealentübasyondaservikal omurgaların hareket etmemesine dikkat edilmelidir.

 • Gerektiğinde hastanın solunumu ventilatörle sağlanabilir

 • C4 ve üzerindeki omurilik zedelenmesinde solunum paralizisi olabilir

Normal solunumunsağlanması


Normal kan bas nc n n korunmas

 • Sistolik kırığın olabileceği düşünülerek çok dikkatli olunmalı ve hastayı sarsmadan taşımalıdır.kanbasıncı90 mmHg'nınüzerinde

  tutulmalıdır.

 • a.Venözgöllenmeninönlenmesiiçinalt

  ekstremiteninelastikbandajlasarılması,

 • b.Dikkatlihidrasyon: (Laktatlıringersol, serum

  fizyolojik)

 • c.Pressörler: dopamin

 • d.Hipotansiyonilebirliktebradikardivarsaatropin,

 • Hipotansiyonomurilikte ekyaralanmalaranedenolabilir.

 • Kafa travması eşlik ediyor ise overhidrasyondan kaçınılmalıdır.

 • Anormal sıvı yüklenmesi pulmoner ödeme neden olabilir

Normal kanbasıncınınkorunması


D z bir hatt n sa lanmas yandaysak
Düz kırığın olabileceği düşünülerek çok dikkatli olunmalı ve hastayı sarsmadan taşımalıdır.bir hattın sağlanması(yandaysak)

Figure 23-6


Önden kırığın olabileceği düşünülerek çok dikkatli olunmalı ve hastayı sarsmadan taşımalıdır.

Figure 23-7


Supin pozisyonundaki hastada
Supin kırığın olabileceği düşünülerek çok dikkatli olunmalı ve hastayı sarsmadan taşımalıdır. pozisyonundaki hastada

Figure 23-8


A a yuvarlama s r st yatan hasta

kurtarıcı kırığın olabileceği düşünülerek çok dikkatli olunmalı ve hastayı sarsmadan taşımalıdır. 1 baş kısmında, kurtarıcı 2 ve 3 toraks kalça ve bacaklarda

AĞAÇ YUVARLAMA- sırüstü yatan hasta

Figure 23-9 A


Kalas a a yuvarlama supine patient

İmmobilizasyon sağlanarak hasta döddürülür kırığın olabileceği düşünülerek çok dikkatli olunmalı ve hastayı sarsmadan taşımalıdır.

KALAS-AĞAÇ YUVARLAMA Supine Patient

Figure 23-9 B


A a yuvarlama supine patient

Kurtarıcı kırığın olabileceği düşünülerek çok dikkatli olunmalı ve hastayı sarsmadan taşımalıdır.4 spin board yerleştirir.

AĞAÇ YUVARLAMA Supine Patient

Figure 23-9 C


A a yuvarlama supine patient1

Hasta spin board üzerine alınır kırığın olabileceği düşünülerek çok dikkatli olunmalı ve hastayı sarsmadan taşımalıdır.

AĞAÇ YUVARLAMA Supine Patient

Figure 23-9 D


A a yuvarlama y z st yatan hastada

Kurtarıcı kırığın olabileceği düşünülerek çok dikkatli olunmalı ve hastayı sarsmadan taşımalıdır. 1 döndürme öncesi stabilizasyonu sağlar

AĞAÇ YUVARLAMA – YÜZÜSTÜ YATAN HASTADA

Figure 23-10 A


A a yuvarlama

Düz bir eksende yan döndürülür ve spin board arkasına yerleştirilir

AĞAÇ YUVARLAMA

Figure 23-10 B


A a yuvarlama y z st

Hasta spin board ile birlikte sırtüstü pozisyona düz eksen bozulmadan getirilir.

AĞAÇ YUVARLAMA-yüzüstü

Figure 23-10 C


Servikal boyunluk uygulamas

 • kurtarıcı eksen bozulmadan getirilir. 1 omurga eksenini düz stabilize edr

 • kurtarıcı 2 boyunluk yerleştirir

 • kurtarıcı 1 hasta sırt tahtasına alınıncaya kadar destek verir.

Servikal boyunluk uygulaması

Figure 23-11


K sa spine boards s rt tahtas

kısaSpine Boards-sırt tahtası


Short spine boards

short kullanılırlarspine board

KED

Short Spine Boards

Figure 23-12


Ked uygulamas
KED kullanılırlaruygulaması

Figure 23-13


Hastan n ara tan kar lmas

Hastanın araçtan çıkarılması


H zl karma

Hızlı çıkarma

Figure 23-14 A


H zl karma1

 • Kurtarıcı değişir. 2 midthorax desteğiKurtarıcı 3 alt ekstremiteleri destekler

Hızlı çıkarma

Figure 23-14 B


H zl karma2

Hızlı çıkarma

Figure 23-14 C


H zl karma3

Hızlı çıkarma

Figure 23-14 D


Uzun s rt tahtas

 • Çeşitli tipleri mevcut değişir.:

  • Plastic and synthetic spine boards

  • Metal alloy spine boards

  • Vacuum mattress splints

Uzun sırt tahtası


Uzun s rt tahtas supine hasta

Uzun sırt tahtası -Supine hasta


Uzun s rt tahtas supine hasta1

 • basamaklar değişir.:

  • Omuz ve göğüsü tutun

  • Orta gövde etrafında çevirin

  • İliak kanadı tutun

 • İmmobilizasyon sonrasında kafa ve omurlar nötral pozisiyonda olmalılar.

Uzun sırt tahtası -Supine hasta


Uzun s rt tahtas s rt st yatan hasta

Uzun sırt tahtası- sırtüstü yatan hasta

Figure 23-15 A


Uzun s rt tahtas s rt st yatan hasta1

Uzun sırt tahtası- sırtüstü yatan hasta

Figure 23-15 B


Long spine board supine patient
Long Spine Board -Supine Patient pozisiyonun sağlanması için omuzların altına konabilir.

Figure 23-16


Uzun s rt tahtas ayaktaki hastada

Uzun sırt tahtası ayaktaki hastada

Figure 23-17


Elle kafan n n tral pozisyon verilmesi

Elle kafanın nötralpozisyon verilmesi


Elle kafan n immobilizasyonu kontrendikasyonlar

 • Harekete karşı direnç gösteriyorsa üzerindeki ağırlığı kalkacak şekilde hafifçe tutulur.

 • Kas spazmı varsa

 • Ağrı artıyorsa

 • Hareket esnasında nörolojik defisit görülüyorsa veya artıyosa

 • Hava yolunu veya solunumu zorlaştırıyorsa

Elle kafanın immobilizasyonuKontrendikasyonları


Kask n kar lmas

Kaskın çıkarılması

Figure 23-19 B


Kask n kar lmas1

Kaskın çıkarılması

Figure 23-19 A


Kask n kar lmas2

Kaskın çıkarılması

Figure 23-19 C


Kask n kar lmas3

Kaskın çıkarılması

Figure 23-19 D


ad