nszervez d si folyamatok heves megy ben
Download
Skip this Video
Download Presentation
Önszerveződési folyamatok Heves megyében

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Önszerveződési folyamatok Heves megyében - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Önszerveződési folyamatok Heves megyében. Alaphelyzet. A szervezetek a megyénkben önszerveződő valódi hálózatként működnek (komplex, osztott, skálafüggetlen) Az önszerveződő hálózat működésében: nem demokratikus nincs egyenlősdi nem igazságos kiegyensúlyozatlan. Alapelvek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Önszerveződési folyamatok Heves megyében' - iorwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alaphelyzet
Alaphelyzet

A szervezetek a megyénkben önszerveződő valódi hálózatként működnek (komplex, osztott, skálafüggetlen)

Az önszerveződő hálózat működésében:

 • nem demokratikus
 • nincs egyenlősdi
 • nem igazságos
 • kiegyensúlyozatlan
alapelvek
Alapelvek
 • Részvételi vagy képviseleti demokrácia
 • Centralizált vagy decentralizált működés
 • Demokratikus vagy autokratikus döntéshozatal
 • Közös érdekek felismerésére alapozott kiegyensúlyozás
strukt ra
Struktúra
 • Hálózati együttműködés kialakítása – kommunikációs, koordinációs és együttműködési kapcsolatokkal
 • Informális szervezet, bizalom építés
 • Területi kapcsolatokra épített delegálás
slide5
Kistérségi-járási civil fórumok
 • Városi kerekasztalok
 • Kistérségi-járási módszertani pontok
 • Szakmai hálózatok

szociális

környezet és természetvédelmi

kulturális-tudományos

érdekvédelmi

sport stb.

slide6
Heves Megyei Civil Tanács
 • Kistérségek-járások delegáltjai
 • Városi kerekasztalok delegáltjai
 • Szakmai hálózatok delegáltjai
 • Ülések negyedévenként
 • Munkabizottságok működése
slide7
Heves Megyei Civil Tanács elnöksége
 • 13 tag
 • Kistérségek és szakmai összefogások delegálják
 • Hét kistérség-járás
 • Mintegy öt szakterület
 • Ülések kéthavonta
 • Rotációs rendszer
tizenk t v

TIZENKÉT ÉV

Az Eger Ünnepe rendezvényt 1996-óta minden évben megrendezzük és jelképévé vált az egri civil összefogásnak. A rendezvényt az Egri Civil Fórum – Egri Civil Kerekasztal szervezi, rendezi amely legfontosabb célkitűzése a civil szervezetek kapcsolatainak fejlesztése, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek elősegítése, a civil társadalom erőinek összefogása, és működésük hatékonyságának javítása.

eger v rosi civil f rum
Eger Városi Civil Fórum
 • Az Egri Civil Fórum a bejelentkezésükkel együttműködési szándékukat kinyilvánító egri civil szervezetek tanácskozó összejövetele. Afórum a civil szervezetek kapcsolatainak fejlesztését, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek elősegítését, a civil társadalom erőinek összefogását, működésük hatékonyságának javítását szolgálja
eger v rosi civil f rum1
Eger Városi Civil Fórum
 • feladata: az Egri Civil Kerekasztal (ECK) és a Civil Alap Bíráló Bizottság újraválasztása, szekciók alakítása, szekcióvezetők választása,
 • megrendezése,rendszeresen évenként,
 • rendező, szervező: az Egri Civil Kerekasztal választott bizottsága és az egri Civil Szolgáltató Központ.
r sztvev k
Résztvevők
 • A fórumra képviseletet állíthat minden Egerben bejegyzett civil szerveződés - jogi személy (egyesület, alapítvány, szövetség), valamint bírósági bejegyzéssel nem rendelkező, de rendszeres működést igazoló civil közösség (baráti kör, hobby csoport, együttes, stb), amely kormányzati szervekhez, politikai pártokhoz és gazdasági érdekcsoportokhoz nem tartozik, nem nyereségérdekelt, közérdekű tevékenységet folytat.
r sztvev k1
Résztvevők
 • A fórumra történő bejelentkezés feltétele – amennyiben szavazati joggal kíván részt venni– egy megbízólevél, melyben a szervezet, közösség vezetése megnevezi a szavazati jogot gyakorló személyt.
r sztvev k2
Résztvevők
 • Az előző fórumon nem szereplő szerveződések esetében a megbízólevélhez csatolni kella.) önálló jogi személy szerveződés esetén a bírósági bejegyzés másolatát,b.) bírósági bejegyzés nélküli szerveződések esetében két olyan szervezet, közösség ajánlását, amelyek a Fórumon már szavazati joggal rendelkeznek.
megh vottak
Meghívottak
 • A regisztráltan szavazati joggal résztvevőkön kívül a Fórumra az ECK meghívja Eger Megyei Jogú Város önkormányzatának illetékes vezetőit, a Polgármesteri Hivatal érintett irodáinak vezetőit és a civil referenst, valamint a szervezőbizottság által javasolt regionális, országos, nemzetközi civil kapcsolatok képviselőit.
mand tumvizsg lat
Mandátumvizsgálat
 • A Fórumra az ECK Bizottságot választ

(3 fő). A Bizottság a megbízólevelek, valamint a mandátummal kapcsolatos egyéb névvel ellátott bejelentések vizsgálatát az Eger városi Civil Fórum meghirdetésekor kezdi meg. A bizottság a Fórum kezdetekor írásban közreadja a megjelent és általa igazolt, illetve megvitatásra javasolt mandátumú szerveződések jegyzékét.

mand tumvizsg lat1
Mandátumvizsgálat
 • A megvitatásra javasolt mandátumokat 10 szavazásra jogosult szerveződés kezdeményezésére a Fórum egyenként megvitatja és többségi szavazással dönt a szerveződések mandátumáról.
 • Minden Fórumon részt vevő, mandátummal rendelkező szerveződés egy szavazattal rendelkezik és a Fórum munkájában korlátozás nélkül részt vehet.
mand tumvizsg lat2
Mandátumvizsgálat
 • A Fórumot előkészítő Szervező Bizottság két héttel a Fórum előtt a szervezeteket, közösségeket meghívja a Civil Házban nyilvántartott címjegyzék, és az előző évi Fórumon részt vevők regisztrációs lapja alapján. A meghívás sajtóközleményben is nyilvánosságot kap. Rendkívüli Fórum összehívására – külön témajelöléssel – az ECK kétharmados többségének kezdeményezésére kerülhet sor.
az egri civil f rum feladatai
Az Egri Civil Fórum feladatai
 • A Fórum napján az előző évben megválasztott ECK tagok, Civil Alap Bíráló Bizottsági tagok és a szekcióvezetők megbízatása megszűnik, ezért
 • a Civil Fórum szükségszerűen napirendre tűzi az egri Civil Kerekasztal és Civil Alap Bíráló Bizottság újraválasztását és az ECK által elfogadott időszerű kérdések megtárgyalását.
az egri civil f rum feladatai1
Az Egri Civil Fórum feladatai
 • Tájékoztató az egri Civil Kerekasztal

éves tevékenységéről,

 • tájékozató a Civil Alap Bíráló Bizottság

éves tevékenységéről,

 • tájékoztató a szekció ülések feladatáról.

A tájékozatókat a Civil Kerekasztal a

Civil Hírlevélben megjelenteti és a

Fórum megrendezése előtt két héttel

a meghívókkal együtt postázza.

szekci l sek
Szekcióülések
 • Feladatuk:

Megtárgyalni a Civil Hírlevélben közzétett

szekció tájékoztatót, a szekció működésének

kérdéseit és a jövőre vonatkozó javaslatokat.

 • Megválasztani a következő évre - a szekcióvezetőt - a Civil Kerekasztal tagokat (1-5 fő) - a Civil Alap Bíráló Bizottság tagját (1 fő).
szekci l sek1
Szekcióülések
 • A szekció minden az előző évben már regisztrált szervezet, közösség szerveződésének képviselője választható és újraválasztható, a jelenlevők többségi szavazatával.Nem jelölhetők országgyűlési és önkormányzati képviselők.
szekci l sek2
Szekcióülések
 • Plenáris ülésen történik a

szekcióülések javaslatainak

megtárgyalása, előterjesztések

elfogadása vagy elvetése.

 • A megválasztott szekcióvezetők

ismertetik a szekcióülések megválasztott

delegáltjait az Egri Civil Kerekasztalba és a

Civil Alap Bíráló Bizottságba.

szekci l sek3
Szekcióülések
 • Küldöttválasztás, az esetenkénti,

meghatározott célra és képviseletre

a Küldött Jelölő Bizottság javaslata

alapján.

egri civil kerekasztal m k d se
Egri Civil Kerekasztal működése
 • Működési rendje

munkaterv alapján évente legalább

hat ülést tart.

 • Résztvevők:

az ECK ülései nyilvánosak, amelyen szavazati joggal vesznek részta választott kerekasztal tagoka választott Civil Alap Bíráló Bizottsági

tagok.

a civil kerekasztal feladata
A Civil Kerekasztal feladata
 • Munkaterv készítés,
 • Eger Ünnepe szervezése,
 • Civil Hírlevél szerkesztése,
 • Eger Városi Civil Fórum szervezés,
 • Egri Civil Fórum Mandátumvizsgáló Bizottság,
 • Küldött Jelölő Bizottság,
 • médiakapcsolatok szervezése,
 • regionális kapcsolatok szervezése.
kerekasztal hat rozatokat hoz t bbs gi szavazattal
Kerekasztal határozatokat hoz, többségi szavazattal
 • Személyek delegálása, az

önkormányzati bizottságok üléseire,állásfoglalások, javaslatok,

észrevételek az önkormányzat felé,

 • sajtóközlemények, hivatalos médiainformációk,
 • az üléseket levezető soros elnökök kijelölése,
kerekasztal hat rozatokat hoz t bbs gi szavazattal1
Kerekasztal határozatokat hoz, többségi szavazattal
 • képviseletek belföldi, nemzetközi

együttműködési kapcsolatokra, tárgyalásokra,

 • delegálás, regionális, megyei, kistérségi civil

rendezvényekre,

 • a civil alap elbírálóinak kötelező

egyeztetési kötelezettségét meghatározza,

 • a Kerekasztal napirendjének ajánlott tartalma,
 • a Kerekasztal aktuális kérdései előterjesztések

alapján.

civil nkorm nyzati partners g
Civil-önkormányzati partnerség
 • Civil Ház infrastrukturális feltételei
 • Civil Alap létrehozása
 • Szolgáltató központok kialakulása
 • Önkormányzati anyagok véleményezhetősége
 • Részvétel a bizottságokban
 • Konzultáció a frakcióvezetőkkel
 • Bekapcsolódás lehetőségei a döntéselőkészítésbe
civil nkorm nyzati partners g1
Civil-önkormányzati partnerség
 • Az önkormányzat nonprofit szervezetei és működésük hatékonysága, kapcsolataik a civil szervezetekkel
 • Civil szervezetek képviselőinek részvétele az önkormányzati munkában (szakértők, választott képviselők, tisztségviselők)
 • Szerződéses viszony, intézményes együttműködés
 • Összefogás, közös pályázás
civil nkorm nyzati partners g2
Civil-önkormányzati partnerség
 • Anyagi és természetbeni hozzájárulás a közérdekű szervezetek tevékenységéhez
 • Eseti, pályáztatás, költségvetésben nevesítve
 • Önkormányzati feladatok átvállalása
 • Közös gondolkodás, mintaprojektek kialakítása
 • Stratégiák egyeztetése
 • Együttműködés a forrásteremtésben
m k d si alapelvek
Működési alapelvek
 • Részvételi nyitottság
 • Egyenrangú partnerség
 • Decentralizált működés
 • Demokratikus, konszenzusos vezetés
 • Közösen megalkotott, egyértelmű alapelvek
rdek rv nyes t s
Érdekérvényesítés
 • Részvételi demokrácia munkaformáinak alkalmazása
 • Nyitottság és véleményezés
 • Törvényekben biztosított lehetőségek
 • Nyilvánosság és állásfoglalások
 • Együttműködési megállapodás
 • Forrásteremtési együttműködés
 • Módszertani bázisok, pontok
dilemm k
Dilemmák
 • Pártpolitika mentesség
 • Választásokban történő részvétel
 • Pártokhoz kötödés, klikkesedés
 • Érdemi részvétel az önkormányzat különböző bizottságaiban
 • Civil összefogás jogi keretei, anyagi háttere
 • Felépítésnek megfelelő vezetési rendszer
k sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet!

A 15. évfordulós

rendezvényünket támogatta

a Nemzeti Együttműködési Alap

Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégiuma

Bárdos Ferenc

Életfa Környezetvédő Szövetség

Eger, Bajcsy Zs. u. 9. sz.

Portál: www.eletfa.org.hu

E-mail: eletfa.eck.hu

Skype: bardosferenc

ad