Ch o th y c v c c em th n m n
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC EM THÂN MẾN PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC EM THÂN MẾN. ÂM NHẠC 3 - TIẾT 15. Người thực hiện: Nguyễn Thị Bích TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH THỊ LIỀN. THIẾT KẾ : NGUYỄN MAI. Thứ bảy ngày 29 tháng 11 năm 2008 ÂM NHẠC. Kiểm tra bài cũ: Ngày mùa vui ( lời 1). Thứ bảy ngày 29 tháng 11 năm 2008 ÂM NHẠC:

Download Presentation

CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC EM THÂN MẾN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ch o th y c v c c em th n m n

CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC EM THÂN MẾN


Ch o th y c v c c em th n m n

ÂM NHẠC 3 - TIẾT 15

Người thực hiện: Nguyễn Thị Bích

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH THỊ LIỀN.

THIẾT KẾ : NGUYỄN MAI


Th b y ng y 29 th ng 11 n m 2008 m nh c

Thứ bảy ngày 29 tháng 11 năm 2008ÂM NHẠC

Kiểm tra bài cũ:

  • Ngày mùa vui ( lời 1)


Ch o th y c v c c em th n m n

Thứ bảy ngày 29 tháng 11 năm 2008

ÂM NHẠC:

-HỌC HÁT: BÀI NGÀY MÙA VUI (lời2)

-GIỚI THIỆU MỘT VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC

-NGHE NHẠC


T p b i h t ng y m a vui l i 2 d n ca th i l i m i ho ng l n

Tập bài hát : Ngày mùa vui ( Lời 2) Dân ca Thái Lời mới : Hoàng Lân

Nhịp nhàng/những bước chân / Vang ngân/ tiếng reo cười / Ai gánh/ lúa về sân phơi / Nắng tươi /cho màu thóc vàng/ Hội mùa /rộn ràng quê hương / Ấm no /chan hòa yêu thương/ Ngày mùa/ rộn ràng nơi nơi / Có đâu /vui nào vui hơn //


Ch o th y c v c c em th n m n

Giới thiệu nhạc cụ dân tộc


Ch o th y c v c c em th n m n

NGHE NHẠC

Lý ngựa ô

Dân ca Nam Bộ


Ch c th y c v c c em s c kh e

Chúc thầy cô và các em sức khỏe.


  • Login