yposit
Download
Skip this Video
Download Presentation
YPOSIT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

YPOSIT - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

YPOSIT. Přednáška 11. Transporní vrstva. =Základní vlastnosti transportní vrstvy =Zodpovědnosti transportní vrstvy =Vlastnosti transportní vrstvy =Protokoly transportní vrstvy =TCP - Transmission Control Protocol =UDP – User Datagram Protocol

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' YPOSIT' - iona-clements


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yposit

YPOSIT

Přednáška 11

transporn vrstva
Transporní vrstva
 • =Základní vlastnosti transportní vrstvy
  • =Zodpovědnosti transportní vrstvy
  • =Vlastnosti transportní vrstvy
 • =Protokoly transportní vrstvy
  • =TCP - TransmissionControlProtocol
  • =UDP – User Datagram Protocol
 • =Srovnání ostatních technologií transportní vrstvy
z kladn vlastnosti
Základní vlastnosti
 • =Segmentace – dělení aplikačních dat na menší díly (segmenty, datagramy) na straně odesílatele dat
 • =Reassembling– zpětné složení dat na straně příjemce dat
 • =Identifikace aplikace pro kterou jsou data určena
 • =Multiplexing- Umožňuje používat více aplikací komunikujících po síti v jednom časovém okamžiku
 • =Zapoudřenídat a přidání hlavičky s řídícími a kontrolními informacemi
segmentace a reassembling
Segmentace a reassembling

=Před odesláním dělí souvislý datový tok (data flow) z aplikace do segmentů (segmentace) a po přijetí je opět sestavuje (reassembling)

identifikace aplikace
Identifikace aplikace
 • =Úkolem transportní vrstvy je identifikovat komunikace jednotlivých aplikací a předávat doručená data příslušné aplikaci
 • =Adresace na transportní vrstvě pomocí čísel portů identifikuje jednotlivé konverzace
 • =Číslo portu je 16-bitové - <0; 65535>
 • =V hlavičce segmentu/datagramu transportní vrstvy se vždy nachází číslo zdrojového a cílového portu
 • =Zdrojové číslo portu je spojeno se zdrojovou aplikací na vysílajícím počítači
  • =Je při prvním požadavku komunikace náhodně vygenerováno z čísel portů, které jsou větší než 1023
 • =Cílové číslo portu je potom spojeno s cílovou aplikací, které data přijímá
  • =Je pevně přiděleno dané aplikaci (službě, procesu, daemonu) a klientská stanice ho musí dopředu znát
adresace pomoc port
Adresace pomocí portů

=Přidělování portů je řízeno doporučeními organizace IANA

=http://www.iana.org/assignments/service-names-port- numbers/service-names-port-numbers.xml

sockety
Sockety

=Určují jednu konkrétní komunikaci konkrétních aplikací mezi konkrétními uzly

=Jsou tvořeny IP adresou uzlu a číslem portu na kterém naslouchá komunikující aplikace (zdrojového portu)

=Např. 192.168.100.124:80

=V OS Windows je možné zobrazit aktuálně použité sockety příkazem netstat

protokoly transportn vrstvy
Protokoly transportní vrstvy

=Existuje množství protokolů transportní vrstvy

 • =Jsou rozdílné zejména v různých poskytovaných vlastnostech
 • =Využití konkrétního protokolu závisí na potřebách provozované aplikace

=Mezi nejpoužívanější protokoly patří

 • =TCP – funguje spojovaně a spolehlivě, pozměňuje původní vlastnosti IP protokolu (vhodné pro typ služeb vyžadující vysokou spolehlivost přenosu)
 • =UDP – funguje nespojovaně a nespolehlivě (vhodné pro datově náročné přenosy s tolerancí nespolehlivosti)
 • =Další možné protokoly RTP, RTCP, SCTP, RTSP, RVSP – zajišťující obvykle specifické požadavky aplikací na přenos v reálném čase (multimédia, videokonference, VoIP...)
p ep n n lan s t
Přepínání LAN sítě

=Přepínané LAN sítě

 • =Základní charakteristiky přepínaných sítí
 • =Prvky přepínaných sítí

=Přepínač

 • =Principy přepínání
 • =Typy přepínačů
p ep nan lan s t
Přepínané LAN sítě
 • =Propojení výpočetních systémů do jedné sítě
 • =Může se odehrávat na různých vrstvách ISO modelu
 • =Nejběžněji se však děje na Data-Linkové vrstvě (L2 přepínačing)
p ep na switch
Přepínač (Switch)
 • =Přepíná mezi více připojenými segmenty současně
 • =Samotné přepínání realizováno hardwarovými prostředky s vysokým stupněm paralelizace
  • =Jedná se o velmi rychlý proces
  • =Využití ASIC obvodů
 • =Může si v síti vynutit více deterministické chování
  • =Řízení toku dat
  • =Quality of Services – podpora priority provozu
 • =Dělí kolizní domény
 • =Rámce přeposílá pouze stanicím pro které jsou určeny
p ep na switch1
Přepínač (Switch)
 • =Ethernetové přepínače patří do rodiny tzv. transparentních mostů (transparent bridge)

=Připojené stanice nevědí o jejich existenci

=Rámec není při průchodu přes switch modifikován

 • =Přepínač se učí pasivním čtením zdrojových MAC adres z přenášených rámců
 • =Doručování rámců je řízeno MAC tabulkou, vytvořenou průběžným učením
  • =Rámce pro známé příjemce jsou odeslány příslušným portem
  • =Rámce pro neznámého příjemce jsou odeslány všemi ostatními porty
 • =Toto plně automatizované chování způsobuje problémy při redundantním zapojením přepínané sítě
  • =Broadcaststorm
propojen p ep na
Propojení přepínačů
 • =Médium podle typu portu na přepínači (UTP, optické vlákno)
 • =Většinou se jedná o křížený (crossover) UTP kabel
  • =Křížené UTP se obecně používá pro propojení zařízení pracujících na stejné vrstvě OSI modelu (switch-switch, router-router, PC-PC)
 • =Zařízení (switch) může podporovat funkci auto MDI/MDIX
  • =Takovéto rozhraní dokáže detekovat zda je potřebný crossover kabel a následně se přepnout do takového režimu, ve kterém není vyžadován křížený kabel
  • =Jinými slovy, pokud zařízení disponuje auto MDI/MDIX není třeba se starat jaký typ kabelu použít
domain name system dns
DomainNameSystem (DNS)
 • =Komunikace mezi jednotlivými IP uzly probíhá na základě IP adres, které jednoznačně definují každého klienta rozsáhlé počítačové sítě
 • =Tento přístup je pro člověka nevhodný a těžko zapamatovatelný
 • =DNS (DomainNameSystem) je řešení, které umožňuje:
  • =využít symbolických adres
  • =skrýt nedostatky nebo strukturu sítě
  • =rozdělit síť dle logické přehlednosti
  • =definovat, vytvářet a spravovat přidělené zóny (rozdělit otevřenou síť do správních oblastí)
  • =možnost využití jmen při komunikaci není jediným důsledkem zavedení DNS
 • =Jmenný systém musí vyřešit problematiku:
  • =zásady tvorby, přidělování a správy jmen
  • =vytvoření a systematické údržby jmenné databáze
  • =zajištění komunikačních a převodních mechanizmů
  • =mnoho dalších problémů souvisejících s nasazením DNS
dom ny
Domény
 • =Internet, respektive otevřená počítačová síť, je rozdělen do tzv. domén
  • =domény systému DNS zajišťují logické zpřehlednění a rozdělení jednotlivých fyzických částí do jednotného celku
  • =v rámci domény je možné vytvářet podskupiny – subdomény
  • =každá skupina má přiřazeno jméno, z jednotlivých jmen se pak skládá doménové jméno uzlu
  • =Doménové jméno:
 • =skládá se z řetězců vzájemně oddělených tečkou
 • =jméno se zkoumá zprava doleva
 • =nejvyšší instancí je tzv. root doména, vyjadřuje se tečkou zcela vpravo (většinou se vynechává)
 • =V root doméně jsou definovány tzv. generické domény –TLD
 • =Top LevelDomains: edu, com, net, org, mil, int, arpa a dvojznakové domény jednotlivých států (ISO-3166)
 • =jména tvoří stromovou strukturu
 • =první řetězec je jméno počítače, další řetězec je jméno nejnižší vnořené domény
 • =celé jméno může mít max. 255 znaků, jednotlivé řetězce max. 63 znaků
 • =řetězce mohou obsahovat písmena, číslice, pomlčky (nesmí být na začátku nebo na konci)
 • =možno používat malá i velká písmena
 • =na počítačích uvnitř domény je možné psát pouze jméno počítače bez domény