Viktorija Sankauskaitė
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

Viktorija Sankauskaitė PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Viktorija Sankauskaitė Atsinaujinančių energijos i šteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėja 201 2 -0 1 -2 4 Vilnius. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įgyvendinimas.

Download Presentation

Viktorija Sankauskaitė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Viktorija sankauskait

Viktorija Sankauskaitė

Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėja

2012-01-24

Vilnius

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įgyvendinimas


Viktorija sankauskait

Energetikos ministerijai priskirti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymui įgyvendinti būtini teisės aktai

 • Teisės aktai, kurių priėmimas yra būtinas siekiant užtikrinti suinteresuotų asmenų teisės pasinaudoti valstybės garantuojamomis atsinaujinančių išteklių energetikos skatinimo priemonėmis efektyvų įgyvendinimą

 • Teisės aktai, įtvirtinantys strateginius valstybės sprendimus dėl atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros krypčių, tikslų ir uždavinių

 • Teisės aktai, reglamentuojantys pasinaudojimo energetikos sistemomis tvarką ir sąlygas, prijungiant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius įrenginius ir vykdant prekybą pagaminta energija

 • Teisės aktai, reglamentuojantys technologinius reikalavimus atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems energetikos įrenginiams ir kitus susijusius techninio pobūdžio reikalavimus

 • Teisės aktai, reglamentuojantys tolesnę atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrą ir susijusių Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą

 • Kiti teisės aktai


Aie statym gyvendinantys elektros energetikos sektoriaus teis s aktai

AIE įstatymą įgyvendinantys elektros energetikos sektoriaus teisės aktai

 • LRV nutarimas dėl AEI naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

  • Parengtas projektas, tikslinamas pakartotiniam derinimui su suinteresuotomis institucijomis ir viešam svarstymui

 • LRV nutarimas dėl skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo

  • Projektas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir viešam svarstymui (iki 2012-01-25)

 • Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašas

  • Aktualūs pakeitimai įsigaliojo 2012-01-01

 • Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės

  • Projektas patikslintas pagal gautas pastabas; tikslinamas pagal LRS priimtą naujos redakcijos Elektros energetikos įstatymą


Viktorija sankauskait

Ačiū už dėmesį


 • Login