Sv mmebadsregler og unders gelser for at forbedre regelgrundlaget
Download
1 / 13

Svømmebadsregler og undersøgelser for at forbedre regelgrundlaget - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Svømmebadsregler og undersøgelser for at forbedre regelgrundlaget. Linda Bagge By- og Landskabsstyrelsen. Hvorfor desinficere bassinvandet?. De badende afgiver mere eller mindre konstant mikroorganismer Afgivelse af mikroorganismer medfører risiko for, at andre badende

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Svømmebadsregler og undersøgelser for at forbedre regelgrundlaget' - iolani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sv mmebadsregler og unders gelser for at forbedre regelgrundlaget

Svømmebadsregler og undersøgelser for at forbedre regelgrundlaget

Linda Bagge

By- og Landskabsstyrelsen


Hvorfor desinficere bassinvandet
Hvorfor desinficere bassinvandet? regelgrundlaget

 • De badende afgiver mere eller mindre konstant mikroorganismer

 • Afgivelse af mikroorganismer medfører risiko for, at andre badende

 • bliver smittet og bliver syge

 • Bassinvandet recirkulerer

 • ↓↓

 • Bassinvandet skal renses og desinficeres


Hvorfor klor
Hvorfor klor? regelgrundlaget

 • Bredspektret effekt

 • Hurtigvirkende,

 • Langvarigt virkende hvorved bassinvandet får en vis desinfektionskapacitet

 • Nedbryder organiske stoffer


Anvendelse af klor
Anvendelse af klor regelgrundlaget

 • Ulemper ved klor:

 • Klor reagerer med såvel organiske som uorganiske stoffer udskilt fra de badende (sved, spyt, urin og hudrester) og danner en række uønskede klorerede desinfektionsbiprodukter

 • Mest kendte biprodukter er kloraminer (bundet klor) og THM

 • Stigende fokus på de klorerede uønskede biprodukter som følge af deres mulige sundhedsskadelige virkninger


M let
Målet regelgrundlaget

 • Indholdet af klor så lavt som muligt

 • Men samtidig

 • Fastholde den høje hygiejne


Unders gelse
Undersøgelse regelgrundlaget

 • Sænkning af pH til 6,7

 • Reduktion af indholdet af frit klor til 0,4 mg/l

 • Sikre at den hygiejniske kvalitet ikke forringes


Unders gelse fortsat
Undersøgelse (fortsat) regelgrundlaget

 • Forudsætning ved lavt klorindhold er

 • Et velfungerende doserings- og styringssystem til at sikre jævn klordosering – herunder online målinger af frit klor, pH og redox

 • Vigtig at sikre sig, at de hydrauliske forhold (opblandingen) er i orden, så der ikke er ”døde lommer”, hvor der periodevis ikke er klor og hvor desinfektionseffektiviteten derfor forringes betydeligt


Unders gelsens resultater
Undersøgelsens resultater regelgrundlaget

 • Der kan opnås betydelige forbedringer i vandkvalitet – og dermed også forbedret indeklima – i svømmebadsanlæg ved at drive svømmebadene ved lavere indhold af frit klor

 • Den hygiejniske kvalitet var gennem forsøgsperioden uændret god ved de nye driftsforhold med frit klor ved 0,4 mg/l og pH omkring 6,7

 • Indholdet af bundet klor steg fra et niveau omkring 0,2-0,35 mg/l til et niveau omkring 0,35-0,65 mg/l, når frit klor steg fra 0,4 mg/l til 1,5 mg/l

 • Indholdet af THM steg fra et niveau omkring 15-25 μg/l til et niveau omkring 40-50 μg/l, når frit klor steg fra 0,4 mg/l til 1,5 mg/l

 • Dannelseshastigheden af uønskede biprodukter må forventes at være højere ved øget indhold af klor


Afpr vning af nye renseteknologier
Afprøvning af ”nye” renseteknologier regelgrundlaget

 • Der findes en række relevante teknologier, der er på en acceptabelt erfaringsniveau til implementering, og som kan bidrage til at sænke indholdet af de uønskede biprodukter

 • - enten gennem direkte fjernelse af de uønskede biprodukter

 • - eller gennem fjernelse af de forløbere (precusors), der er en

 • forudsætning for dannelsen af biprodukterne


Afpr vning af nye renseteknologier1
Afprøvning af ”nye” renseteknologier regelgrundlaget

 • To projekter vedr. afprøvning af følgende teknologier :

 • - membranfiltrering

 • - UV-behandling

 • - UV avancerede oxidationsprocesser

 • - ozon

 • - stripning

 • Projekt om forbedring af indeklima


Form let med afpr vningen
Formålet med afprøvningen regelgrundlaget

 • Komme tættere på løsning af problemet med uønskede nedbrydningsprodukter i bassinvandet uden at forringe vandets hygiejniske kvalitet

 • Forbedre indeklimaet i svømmehallen

 • Ny viden, der fører til omkostningseffektive løsninger og bedre vandkvalitet


Konklusioner
Konklusioner regelgrundlaget

 • Fortsat anvendelse af klor men med en reduktion af desinfektions-

 • biprodukter opnået gennem en reduktion i indholdet af frit klor => bedre vandkvalitet

 • Forbedret vandkvalitet med reduceret indhold af biprodukter i bassinvandet ved optimeret drift af den eksisterende vandbehandlingsteknologi samt ved anvendelse af supplerende teknologi i svømmebades vandkredsløb


Mere viden om f lgende omr der
Mere viden om følgende områder regelgrundlaget

 • Sammenhæng mellem koncentrationer af desinfektionsbiprodukter i svømmebadsvandet og luften og forskellige eksponeringsveje samt graden af optag i kroppen

 • Sammenhæng mellem deltagelse i svømmebadsrelaterede aktiviteter og faktiske sygdomssymptomer

 • Mekanismer for dannelse af klorbiprodukter i svømmebadsvand