Schenker ab lars andreen trafiks kerhetsansvarig
Download
1 / 13

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport - och logistikf ö retag. Schenker AG - ledande leverant ö r av integrerade logistiktj ä nster.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig

Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB, Januari 18, 2006


Schenker AG - ledande leverantör avintegrerade logistiktjänster

Med en omsättning på 6,225 miljoner Euro, 36 000 medarbetare och 1 100 kontor är Schenker en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster.

Schenker, som är ett dotterbolag till Stinnes, erbjuder land-, flyg- och sjötransporter samt globala logistik- och supply chain management lösningar.

Schenker AB, Januari 18, 2006


Ett av Europas ledande landtransportnätverk

 • 30 länder

 • 35,5 miljarder SEK i omsättning

 • 25 200 medarbetare

 • 700 kontor

Schenker AB, Januari 18, 2006


Schenker AB i siffror

 • 10 miljarder kronor i omsättning

 • 4 200 anställda

 • 4 200 lastbärare

 • 7 000 anställda i 400 samverkande åkerier

 • 42 000 avtalskunder

 • Drygt 18 miljoner gods- och paketsändningar hanteras per år = 16 miljoner ton

Schenker AB, Januari 18, 2006


Trafiksäkerhetspolicy

 • Vi - Schenker AB och samverkande åkerier - ska verka för

 • varaktigt hög trafiksäkerhet i våra verksamheter som medför

 • att våra chaufförer, medtrafikanter, kunder mfl upplever

 • säkerhet och trygghet.

 • Våra ansatser, åtgärder och vårt beteende i trafiken ska

 • som konsekvens bidra till att förverkliga nollvisionen.Det innebär att:

 • fordonen ska vara väl underhållna i gott och trafiksäkert skick

 • lagar och förordningar ska vara väl kända och efterlevas vid utnyttjande av fordonen

 • fordonen ska framföras med största hänsyn till medtrafikanter så vi betraktas som föredöme i trafiken

 • bilbälte alltid användes vid framförande av såväl lastbilar som personbilar

 • system och rutiner för rapportering av fel på fordon och återrapportering ska finnas

 • vid inköp av fordon och utrustning ska faktorer som förbättrar trafik- och personalsäkerhet särskilt beaktas

 • trafikerna ska utövas av drogfri personal

Schenker AB, Januari 18, 2006


Sex steg mot säkrare trafik på svenska vägar

Schenker AB, Januari 18, 2006


Sex steg för säkrare trafik på svenska vägar

 • Mål 1:

  • Tillåten hastighet ska aldrig överskridas av Schenkers anställda eller anlitade transportörer i sin yrkesutövning.

 • Status januari 2006:

  • NTF:s mätningar i december visar att vi är på rätt väg. Dubbelt så många höll rätt hastighet i år jämfört med förra året. Fortfarande kör dock de flesta för fort på 30- och 50 sträckor.

  • Vi jobbar på bred front att påverka chaufförer och åkerier. En effektiv metod är att visa åkare vad höga hastigheter kostar i form av bränsleförbrukning. Om chaufförerna sänker hastigheten och får vara med och dela på pengarna som åkeriet sparar är det något alla tjänar på.

  • Schenker åkeri och flera andra åkerier testar olika system för hastighets- och bränsleövervakning.

Schenker AB, Januari 18, 2006


Sex steg för säkrare trafik på svenska vägar

 • Mål 2:

  • 100 procent av Schenkers anställda och anlitade transportörer ska använda bilbälte i sin yrkesutövning.

 • Status januari 2006:

  • Vi fortsätter att informera våra åkare och chaufförer om vikten av att använda bälte – för deras egen skull.

  • Vi har varit i kontakt med fordonstillverkare och krävt att de ska installera bältespåminnare som standard i alla fordon – eller åtminstone som tillval istället för enbart eftermontering.

  • I vår nya konceptbil som går som distributionsbil i Stockholm testar vi orange bilbälten. Färgen gör att det blir mycket lättare att se om chauffören använder bälte eller ej.

Schenker AB, Januari 18, 2006


Sex steg för säkrare trafik på svenska vägar

 • Mål 3:

  • 100 procent av Schenkers anställda och anlitade transportörer ska vara alkohol- och drogfria i sin yrkesutövning.

 • Status januari 2006:

  • Schenker Sverige har beslutat att alla nya lastbilar som beställs från den 1 januari 2006 ska utrustas med alkolås. Flera åkerier har redan börjat installera alkolås, ytterligare andra testar olika fabrikat.

  • Fram till att våra fordon är utrustade med alkolås kommer vi att genomföra alkotester i egen regi. Vi har redan genomfört ett flertal tester och hittills har reaktionerna från alla inblandade enbart varit positiva.

  • Schenker Sverige har krävt ett stopp för all alkoholservering till yrkeschaufförer ombord på färjor till och från Sverige.

Schenker AB, Januari 18, 2006


Sex steg för säkrare trafik på svenska vägar

 • Mål 4:

  • 100 procent av transporterna med Schenker och anlitade transportörer ska vara lastsäkrad enligt gällande lagkrav.

 • Status januari 2006:

  • Utbildning av egen personal i lastsäkring är genomförd på samtliga distrikt

  • Införande av ”försäkran om lastsäkring” för egen personal är nu genomfört.

  • Rutiner för kontroll av lastsäkring vid koppling av löstrailer har införts.

  • Stickprovskontroller av lastsäkring vid lastning hos kund

Schenker AB, Januari 18, 2006


Sex steg för säkrare trafik på svenska vägar

 • Mål 5:

  • All trafik på svenska vägar som beställs av Schenker AB ska omfattas av enhetliga transportöravtal.

 • Status januari 2006:

  • Enhetligt transportöravtal för utrikestransportörer är klart. Implementering skall vara genomförd första kvartalet i år. När det gäller inrikestransportör är målet att uppdatera avtalet under året.

 • Mål 6:

  • Schenker Åkeri och anlitade transportörer ska bedömas utifrån ett enhetligt uppföljningssystem.QIII

 • Status januari 2006:

  • Vårt transportöravtal för utrikestransportörer är nu bedömt och vi erhöll 2 stjärnor.

Schenker AB, Januari 18, 2006


Övrigt

 • Schenker Åkeri utvärderar just nu tio konceptfordon på olika orter i Sverige.

 • Bilarna har bland annat utrustats med extra förankringsöglor och lastlåsskenor för bättre lastsäkring samt backkameror och extra backspeglar för att ge föraren bättre överblick runt fordonet.

 • Åkeriet undersöker vilka kostnader det skulle innebära att föra in alkolås, bältespåminnare och ISA-anläggning i kravspecifikationen i samband med nybeställningar av fordon.

 • Man har också inlett ett arbete med att göra en skadeuppföljning vid varje olycka – stor som liten.

 • Vid åkeriet i Önnestad har man installerat två typer av alkolås i fyra fordon för utvärdering.

Schenker AB, Januari 18, 2006


Sex steg mot säkrare trafik på svenska vägar

Schenker AB, Januari 18, 2006


ad
 • Login