K rumnieku gada uzdevumi
Download
1 / 24

Kārumnieku gada uzdevumi - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

Kārumnieku gada uzdevumi. 2013./14. m.g . 1. Turpināt darbu pie sociālo prasmju pilnveidošanas, savstarpēja sadarbība pāros, grupās, bērns- bērns, bērns- pieaugušais. Kopdarbs- Kas aug Latvijas dārzos un mežos . Sadarbība: Grupu darbs Darbs pāros. Savstarpēja sadarbība: bērns- bērns.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kārumnieku gada uzdevumi' - iokina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1. Turpināt darbu pie sociālo prasmju pilnveidošanas, savstarpēja sadarbība pāros, grupās, bērns- bērns, bērns- pieaugušais.

Kopdarbs- Kas aug Latvijas dārzos un mežos


Sadarbība: savstarpēja sadarbība pāros, grupās, bērns- bērns, bērns- pieaugušais.

Grupu darbs

Darbs pāros


Savstarpēja sadarbība: bērns- bērns savstarpēja sadarbība pāros, grupās, bērns- bērns, bērns- pieaugušais.


2 sekm t dro u uzst anos auditorijas priek iestud t izr di dal bnieki visi grupas b rni
2. Sekmēt drošu uzstāšanos auditorijas priekšā- iestudēt izrādi. Dalībnieki – visi grupas bērni.


Uzstāšanās publikas priekšā iestudēt izrādi. Dalībnieki – visi grupas bērni.

Lomu atveidošana, iedzīvošanās tēlos

Publiskās runas sekmēšana

Luga

«Laimes zeme»

Bērnu ieguvumi

Trenēta :

atmiņa, pacietība,

griba, uzmanība, u.c.

Dekorāciju izgatavošana

Veicināts bērnu socializācijas process-sadarbība:

bērns- bērns,

bērns- pieaugušais

Afišu, biļešu gatavošana

Pasaku tēlu analīze- pārrunas, diskusijas


3 eko skolas ietvaros veidot izpratni par pareizu atkritumu iro anu un za o dom anu
3. iestudēt izrādi. Dalībnieki – visi grupas bērni.Eko skolas ietvaros veidot izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu un zaļo domāšanu

 • Piemājas dārzos audzētu ābolu izstāde- izsmaržošana, izgaršošana, salīdzināšana;

 • Augļu un dārzeņu sulu spiešana;

 • Grupas dekoru un rotaļlietu izgatavošana no izlietota iepakojuma, nolietotām lietām- CD pārvēršas par sniegpārslām, eglītes rotām un puķēm, stikla burkas un kolbas par svečturiem un dekoriem, pet pudeles- rotaļlietas lidmašīnas, kartona kastes- rotaļlietas veļas mašīna, plīts un datori, veci plakāti, katalogi- ziemassvētku lukturīši, puķes, pudeļu korķi- puķes;


 • Kolektīvais darbs- Kas aug Latvijas mežos un dārzos.( iestudēt izrādi. Dalībnieki – visi grupas bērni.vide

 • Rūpīgi vācam makulatūru- spec. kaste grupā papīru atgriezumiem ;

 • Atkritumu šķirošana -tēma vairākas nedēļas- kolāžas, konteineri, video, vecāku iesaistīšana;

 • Enerģija- siltums un gaisma- dārzs uz grupas palodzes- sīpoli, pupas, gurķi, kressalāti;

 • Karnevāla tērpi- piedalās visi bērni;

 • Vidzemes ģeogrāfiskā karte no dzijas atgriezumiem;

 • Apsveikumi māmiņām- izlietotas papīra un plastmasas glāzītes, uz palodzes pašaudzēti kressalāti;


 • Pastaigu iestudēt izrādi. Dalībnieki – visi grupas bērni.laikā- atkritumu šķirošanas konteineri, apkārtne, īpaša vērība piemētātie atkritumi;

 • Rudenī- sava laukumi uzkopšana (vide);

 • Mācības ārā- pētījumi ( sniegs, ledus, ūdens, augi, augsne), nodarbības;

 • Taupi papīru- zīmē uz tāfeles vai logu stikla;

 • Pētījums- atkritumu šķirošana;

 • Metodiskais materiāls- “Šķiro atkritumus Ropažos pareizi”.


Za ais d rzs uz palodzes
Zaļais dārzs uz palodzes iestudēt izrādi. Dalībnieki – visi grupas bērni.

Pētījums- cūku pupu diedzēšana


P t jumi dab
Pētījumi dabā iestudēt izrādi. Dalībnieki – visi grupas bērni.


No veca jauns atkritumi un to iro ana
No veca – jauns, iestudēt izrādi. Dalībnieki – visi grupas bērni.atkritumi un to šķirošana


4 veidot patriotisma lepnuma j tas pret savu dzimto zemi latviju
4. Veidot patriotisma, lepnuma jūtas pret savu dzimto zemi- Latviju

Ekskursija uz Etnogrāfisko Brīvdabas muzeju- Vidzemes sēta

Vidzemes novada prezentēšana valsts svētkos5 turpin t darbu pie b rnu uzved bas pa regul cijas
5. Turpināt darbu pie bērnu uzvedības pašregulācijas Latviju

Smilšu centrs

Baloni- skaļuma mērītāji grupā

Zaļie punkti


Grupi as noteikumi
Grupiņas noteikumi Latviju

Balva- kafejnīcas apmeklējums

Medaļas par padarīto


M s lepojamies
Mēs lepojamies: Latviju

 • Labi izveidojušos sadarbību ar vecākiem;

 • Ar bērnu atraktivitāti uzstājoties publikas priekšā;

 • Ar zaļā dārza izveidi uz palodzes;

 • Ar eksperimentiem un pētījumiem;

 • Ar zaļo punktu ieviešanu un smilšu centru grupā;V l j piestr d
Vēl jāpiestrādā: Latviju

 • Turpināt darbu pie bērnu publiskās runas pilnveidošanas;

 • Bērnu pozitīvas savstarpējās saskarsmes veicināšanas;

 • Pievērst lielāku vērību āra nodarbībām.


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību! Latviju

kārumnieces- Anda, Daiga, Gita


ad