oppivelvollisuus
Download
Skip this Video
Download Presentation
Oppivelvollisuus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Oppivelvollisuus - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

Oppivelvollisuus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Oppivelvollisuus' - inoke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää opetusta, jota annetaan kaikille Suomessa vakinaisesti asuville lapsille. Kaikki lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää 7-vuotta. Oppivelvollisuus kestää 17 ikävuoteen, jollei oppilas ole sitä ennen saanut päättötodistusta.

[email protected]

opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma

Jokaisella Turun koululla on opetussuunnitelma. Siitä selviää, mitkä ovat koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteet, mitä koulussa opiskellaan ja miten opiskelua voidaan tukea.

Tarkemmat tiedot opetuksesta saa - koulujen opetussuunnitelmista- Turun kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta- Valtakunnallisista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteistaPerusopetus antaa kelpoisuuden hakea toisen asteen koulutukseen (lukioon tai ammatilliseen koulutukseen).

Oppilaan oma koulu määräytyy asuinosoitteen mukaan. Koulu tarjoaa opetusta pääsääntöisesti oman oppilasalueensa oppilaille.

[email protected]

slide3

Ammatti-korkeakoulu

Korkeakoulu

Lukio

Ammatillinen koulutus

Toinen aste

Yhteishaku

Päättötodistus

Perusopetus

yläkoulu, luokat 7-9

alakoulu, luokat 1-6

Esiopetus

[email protected]

maahanmuuttajaoppilaan tuki turkulaisessa perusopetuksessa

Maahanmuuttajaoppilaan tuki turkulaisessa perusopetuksessa

Kaikille tarkoitettu tuki: esim. osa-aikainen

erityisopetus ja tukiopetus

Suomi toisena kielenä -opetus

Omakielinen opetus

Valmistava opetus

Maahanmuuttajien äidinkielen opetus

Tuettu opetus

Maahanmuuttajan tukiopetus

Omakieliset koulunkäyntiavustajat

[email protected]

valmistava opetus

Valmistava opetus

Valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten.

Turun kaupungissa järjestetään valmistavaa opetusta peruskouluikäisille vasta Suomeen muuttaneille oppilaille, joiden kielitaito ei riitä perusopetuksessa opiskelemiseen.

Valmistavaa opetusta järjestetään keskitetysti muutamissa kouluissa. Alakouluina toimivat Varissuon koulu ja Pansion koulu. Yläkouluna on Puropellon koulu.

[email protected]

suomi toisena kielen opetus

Suomi toisena kielenä -opetus

Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisille vieraskielisille oppilaille.

Suomi toisena kielenä-opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle järjestelmällistä suomen kielen opetusta kielen eri osa-alueilla ja auttaa oppilasta saavuttamaan sellainen kielitaito, että hän pystyy seuraamaan opetusta ja ymmärtämään oppiaineiden keskeisiä sisältöjä sekä toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa.

[email protected]

omakielinen opetus

Omakielinen opetus

Omakielisen opetuksen tavoitteena on yhteistyössä luokan- ja aineenopettajien kanssa tukea omalla äidinkielellä perusopetuksen oppisisältöjen oppimista ja kasvatustavoitteiden saavuttamista. Opetusta antavat omakieliset opettajat.

[email protected]

tuettu opetus

Tuettu opetus

Tuetun opetuksen tavoitteena on antaa suomen kielellä lisätukea oppilaalle, jolle perusopetuksen muut tukitoimet eivät riitä.

Oppilas on yleisopetuksen oppilas, joka saa erityistukea oppimissuunnitelman mukaan. Tämä suunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajien, opettajien ja mahdollisesti oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Tuettua opetusta järjestetään muutamissa kouluissa.

[email protected]

maahanmuuttajien idinkielen opetus

Maahanmuuttajien äidinkielen opetus

Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan oman äidinkielen käyttötaitojen kehittymistä ja kulttuurin tuntemusta.

[email protected]

muut tukitoimet

Muut tukitoimet

Omakielisten koulunkäyntiavustajien tavoitteena on tukea maahanmuuttajaoppilaiden koulunkäyntiä.

alle 4 vuotta Suomessa olleille, on oma tukiopetuskiintiö, jota koulu käyttää oppilaiden tarpeiden mukaan.

[email protected]

turun iltalukio

Turun iltalukio

Turun iltalukio tarjoaa maahanmuuttajille neljä eri mahdollisuutta:1. Suomen kielen opetusta Finnish for foreigners aikuisille maahanmuuttajille, jotka eivät saa opetusta muuta kautta.2. Vieraskielisille nuorille tarjotaan vuoden kestävää peruskoulun jälkeistä jatko-opintoihin tähtäävää koulutusta.3. aikuisille maahanmuuttajille peruskoulun suoritusmahdollisuutta4. non-stop-periaatteella avointa suomen kielen opetusta kaikille, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa.

[email protected]

hy dyllisi linkkej

Hyödyllisiä linkkejä

www.turku.fi -> Opetus ja koulutus

Kuntakohtainen opetussuunnitelma

www.tkukoulu.fi

www.mopedkoulu.fi

- Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu.

http://www.mopedkoulu.fi/koti/kouluun.html

Yhdeksällä kielellä: (suomi, albania, arabia, bosnia, kurdi somali, venäjä, vietnam, viro.) tulostettava Kouluun-esite, jossa on kerrottu opiskelusta perusopetuksessa

http://www.turuniltalukio.fi

http://www.turkutouring.fi/public/default.aspx?nodeid=10870&culture=fi-FI&contentlan=1

- Ohjaamo tukee ja auttaa 15 - 20 -vuotiaita nuoria, jotka ovat peruskoulun jälkeen jääneet ilman opiskelupaikkaa.

http://www.tkukoulu.fi/~tsuto/

-Turun suomenkielinen työväenopisto

[email protected]

ad