Jezus chrystus prawdziwym bogiem
Download
1 / 18

Jezus Chrystus prawdziwym Bogiem - PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Jezus Chrystus prawdziwym Bogiem. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: « Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie! » Rzekł do nich Jezus: « Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie » .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Jezus Chrystus prawdziwym Bogiem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jezus Chrystus prawdziwym Bogiem

Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!» Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie».

J 10, 24-25


Świadomość Bóstwa u Jezusa Chrystusa


Jezus ma świadomość, że jest wyższy od proroków i królów Starego Testamentu, a także od Jana Chrzciciela

Świadomość Bóstwa u Jezusa Chrystusa

(por. Mt 12, 41-42; Mt 16, 13-14)

Król Salomon

Jan Chrzciciel


Jezus wie, że jest większy od aniołów, którzy są Jego sługami

Świadomość Bóstwa u Jezusa Chrystusa

„Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi…”

Mt 16,27

(W kontekście kuszenia Jezusa): „Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu”.

Mt 4, 11


Jezus jest świętszy niż Szabat, uważa się za Pana szabatu, który przecież był ustanowiony przez Boga.

Świadomość Bóstwa u Jezusa Chrystusa

(W kontekście łuskania kłosów w szabat): Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Mt 12,8

Jezus jest Panem


Chrystus – prawdziwy Bóg

Jezus czyni cuda we własnym imieniu

Chrystus odpuszcza grzechy własną mocą

Wskrzeszenie córki Jaira

Nawrócenie jawnogrzesznicy

Dlatego powiadam ci: odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo miłowała…Łk 7,47


Chrystus – prawdziwy Bóg

WskrzeszenieŁazarza

Jezus czyni cuda we własnym imieniu

Uzdrowienie trędowatego


Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

Mt 11,27

Bóstwo Chrystusa w Ewangeliach

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Mt 16,16

Jezus jest Mesjaszem


Bóstwo Chrystusa w Ewangeliach

 Na początku było Słowo,  a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało,  a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

J 1,1-3

Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: «Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?». Jezus odpowiedział: «Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi».

Mk 14,61-62

Jezus Chrystus jest Bogiem


Jezus Chrystus ZMARTWYCHWSTAŁ

To największy dowód na to, że jest prawdziwym Bogiem!


Zobacz co Pismo święte mówi o Zmartwychwstaniu…

Mt 28, 5-8

Mk 6, 1-8

Lk 24, 1-11

J 20, 1-10


A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.  Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».  

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.  Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.  A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.  Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

J 20, 1-10


Ślady na płótnie…czyli całun turyński – świadek zmartwychwstania

"To relikwia niezwykła i tajemnicza, szczególny świadek - jeżeli przyjmiemy argumenty wielu uczonych - Paschy, męczeństwa, śmierci i zmartwychwstania. Milczący świadek, a jednocześnie zadziwiająco wymowny".

Jan Paweł II


Uczniowie Jezusa dają świadectwo Jego Bóstwa za cenę swego życia…

Od czasu kiedy w dniu pięćdziesiątnicy został zapoczątkowany Kościół, zwolennicy Pana chętnie ofiarowali siebie.

Dziesiątki tysięcy umarło, żeby Ewangelia mogła rozkwitać,i przez to otrzymali koronę życia.Ci apostołowie, którzy kochali Pana do końca ochoczo naśladowali Pana na ścieżce cierpienia.


Uczniowie Jezusa dają świadectwo Jego Bóstwa

Szczepan został ukamienowany

na śmierć przez rozgniewany tłum.

Mateusz został zasztyletowany

w Persji przez motłoch.

Lekarz Łukasz został okrutnie powieszony.

Piotr, Filip i Szymon zostali ukrzyżowani.

Świadczą o zmartwychwstaniu


Uczniowie Jezusa dają świadectwo Jego Bóstwa

Bartłomiej został przez pogan

obdarty żywcem ze skóry

Apostoł Jakub został ścięty przez króla Heroda

Świadczą o zmartwychwstaniu


Uczniowie Jezusa dają świadectwo Jego Bóstwa

Juda został przywiązany do filaru i przeszyty strzałami.

Maciejowi ścięto głowę w Jerozolimie.

Świadczą o zmartwychwstaniu

Paweł był męczennikiem za panowania cesarza Nerona.

męczeństwo św. Pawła


KONIEC


ad
  • Login