Jezus chrystus prawdziwym bogiem
Download
1 / 18

Jezus Chrystus prawdziwym Bogiem - PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on

Jezus Chrystus prawdziwym Bogiem. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: « Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie! » Rzekł do nich Jezus: « Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie » .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jezus Chrystus prawdziwym Bogiem' - inoke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jezus chrystus prawdziwym bogiem

Jezus Chrystus prawdziwym Bogiem

Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!» Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie».

J 10, 24-25


Wiadomo b stwa u jezusa chrystusa
Świadomość Bóstwa u Jezusa Chrystusa


Wiadomo b stwa u jezusa chrystusa1

Jezus ma świadomość, że jest wyższy od proroków i królów Starego Testamentu, a także od Jana Chrzciciela

Świadomość Bóstwa u Jezusa Chrystusa

(por. Mt 12, 41-42; Mt 16, 13-14)

Król Salomon

Jan Chrzciciel


Wiadomo b stwa u jezusa chrystusa2

Jezus wie, że jest większy od aniołów, którzy są Jego sługami

Świadomość Bóstwa u Jezusa Chrystusa

„Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi…”

Mt 16,27

(W kontekście kuszenia Jezusa): „Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu”.

Mt 4, 11


Wiadomo b stwa u jezusa chrystusa3

Jezus jest świętszy niż Szabat, uważa się za Pana szabatu, który przecież był ustanowiony przez Boga.

Świadomość Bóstwa u Jezusa Chrystusa

(W kontekście łuskania kłosów w szabat): Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Mt 12,8

Jezus jest Panem


Chrystus prawdziwy b g
Chrystus – prawdziwy Bóg szabatu, który przecież był ustanowiony przez Boga.

Jezus czyni cuda we własnym imieniu

Chrystus odpuszcza grzechy własną mocą

Wskrzeszenie córki Jaira

Nawrócenie jawnogrzesznicy

Dlatego powiadam ci: odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo miłowała…Łk 7,47


Chrystus prawdziwy b g1
Chrystus – prawdziwy Bóg szabatu, który przecież był ustanowiony przez Boga.

WskrzeszenieŁazarza

Jezus czyni cuda we własnym imieniu

Uzdrowienie trędowatego


B stwo chrystusa w ewangeliach

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

Mt 11,27

Bóstwo Chrystusa w Ewangeliach

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Mt 16,16

Jezus jest Mesjaszem


B stwo chrystusa w ewangeliach1
Bóstwo Chrystusa w Ewangeliach tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

 Na początku było Słowo,  a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało,  a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

J 1,1-3

Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: «Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?». Jezus odpowiedział: «Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi».

Mk 14,61-62

Jezus Chrystus jest Bogiem


Jezus chrystus zmartwychwsta
Jezus Chrystus ZMARTWYCHWSTAŁ tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

To największy dowód na to, że jest prawdziwym Bogiem!


Zobacz co pismo wi te m wi o zmartwychwstaniu
Zobacz co Pismo święte mówi tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. o Zmartwychwstaniu…

Mt 28, 5-8

Mk 6, 1-8

Lk 24, 1-11

J 20, 1-10


A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.  Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».  

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.  Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.  A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.  Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

J 20, 1-10


Lady na p tnie czyli ca un tury ski wiadek zmartwychwstania
Ślady na płótnie… było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.  Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».  czyli całun turyński – świadek zmartwychwstania

"To relikwia niezwykła i tajemnicza, szczególny świadek - jeżeli przyjmiemy argumenty wielu uczonych - Paschy, męczeństwa, śmierci i zmartwychwstania. Milczący świadek, a jednocześnie zadziwiająco wymowny".

Jan Paweł II


Uczniowie jezusa daj wiadectwo jego b stwa za cen swego ycia
Uczniowie Jezusa dają świadectwo Jego Bóstwa było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.  Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».  za cenę swego życia…

Od czasu kiedy w dniu pięćdziesiątnicy został zapoczątkowany Kościół, zwolennicy Pana chętnie ofiarowali siebie.

Dziesiątki tysięcy umarło, żeby Ewangelia mogła rozkwitać,i przez to otrzymali koronę życia.Ci apostołowie, którzy kochali Pana do końca ochoczo naśladowali Pana na ścieżce cierpienia.


Uczniowie jezusa daj wiadectwo jego b stwa
Uczniowie Jezusa dają świadectwo Jego Bóstwa było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.  Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».  

Szczepan został ukamienowany

na śmierć przez rozgniewany tłum.

Mateusz został zasztyletowany

w Persji przez motłoch.

Lekarz Łukasz został okrutnie powieszony.

Piotr, Filip i Szymon zostali ukrzyżowani.

Świadczą o zmartwychwstaniu


Uczniowie jezusa daj wiadectwo jego b stwa1
Uczniowie Jezusa dają świadectwo Jego Bóstwa było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.  Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».  

Bartłomiej został przez pogan

obdarty żywcem ze skóry

Apostoł Jakub został ścięty przez króla Heroda

Świadczą o zmartwychwstaniu


Uczniowie jezusa daj wiadectwo jego b stwa2
Uczniowie Jezusa dają świadectwo Jego Bóstwa było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.  Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».  

Juda został przywiązany do filaru i przeszyty strzałami.

Maciejowi ścięto głowę w Jerozolimie.

Świadczą o zmartwychwstaniu

Paweł był męczennikiem za panowania cesarza Nerona.

męczeństwo św. Pawła


Koniec

KONIEC było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.  Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».  


ad