Focusgroep Beleid - PowerPoint PPT Presentation

Beleidsknelpunten en aanbevelingen gepresenteerd vanuit de bevindingen die voortkomen uit het onderz...
Download
1 / 17

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Beleidsknelpunten en aanbevelingen gepresenteerd vanuit de bevindingen die voortkomen uit het onderzoek. Focusgroep Beleid. Overzicht clusters kwetsbaarheidsindicatoren. Cognitief / vaardigheid Educatief Cultureel Medisch Psychisch / sociaal –emotioneel Sociaal / maatschappelijk

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Focusgroep Beleid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Focusgroep beleid

Beleidsknelpunten en aanbevelingen gepresenteerd vanuit de bevindingen die voortkomen uit het onderzoek

Focusgroep Beleid


Overzicht clusters kwetsbaarheidsindicatoren

Overzicht clusters kwetsbaarheidsindicatoren

 • Cognitief / vaardigheid

 • Educatief

 • Cultureel

 • Medisch

 • Psychisch / sociaal –emotioneel

 • Sociaal / maatschappelijk

 • Structureel / maatschappelijk

 • Financieel


Wat is kwetsbaarheid

Wat is kwetsbaarheid?

 • Elke reden om niet te studeren

 • Niet kunnen studeren

 • Jezelf blootgeven

 • Factoren die niet slagen in de hand werken

 • Druk van de maatschappij om te slagen


Herkenning

Herkenning

 • Psychische problemen

 • Financiële problemen

 • Onderschatting van de opleiding

 • Entourage van de cursist

 • Relatie met VDAB, ….

 • Interpretatie van de instanties (betere afspraken bij de start van een opleiding)


Wat missen we

Wat missen we?

 • Drop outs raadplegen!

 • Doorstroom: kans op de arbeidsmarkt?

 • Inhoud van de cursus is confronterend (cursist blijft vaak in de kou staan)-> welzijnssector

 • Waar eindigt opleiding en waar start begeleiding?

 • Rol van de stagebegeleider (korter op de bal spelen)

 • Trajectbegeleiding (feedback, bijsturing)


Kernvragen

Kernvragen

 • Hoe stimuleert of remt het huidig beleid de ondersteuning van kwetsbare cursisten?

 • Welk beleid is in dit verband wenselijk en hoe kan dit in de praktijk omgezet worden

  • Evaluatie moet transparant zijn

  • Slechte resultaten komen niet uit de lucht vallen

  • EERLIJKE Feedback geven is cruciaal

  • Trajectbegeleiding is noodzakelijk (middelen)

  • Advies geven naar andere richting


Kernvragen1

Kernvragen

 • Communicatie (op ieder moment en op ieder vlak)

 • Lage drempel maken

 • Op maat werken is belangrijk (intake, weging van de ‘rugzak’)

 • Rol van leraar ombouwen tot ‘coach’

 • E-learning goed omkaderen

 • Leren leren (groeien naar zelfstandigheid)


Kernvragen2

Kernvragen

 • De kracht van de groep!


Aanbevelingen op centrumniveau rond beleidsvoering

Aanbevelingen op centrumniveau rond beleidsvoering

 • Algemeen

  • Respecteer hen als volwassenen die bepaalde schoolse vaardigheden missen

  • Werk met cursistenfora zodat de stem van de cursist nadrukkelijker aanwezig is


Onthaal en voorbereiding van de cursist op het leertraject

Onthaal en voorbereiding van de cursist op het leertraject

 • Bij eerste contact een eenvoudig jaaroverzicht bezorgen (lesrooster, vakantie, vrije dagen, examenperiode, toelichting evaluatie, …)

 • Duidelijke communicatie rond administratie, financiën en centrumafspraken

 • Waar kan ik terecht voor wat?

 • Duidelijk vrijstellingsbeleid en open communicatie

 • Geschikte plaats voor een ‘warm’ onthaal te organiseren


Begeleiding cursist door het team

Begeleiding cursist door het team

 • ontwikkel een visie rond begeleiding

 • Hoe je team voorbereiden ?

  • Ontwikkel een communicatieplatform. Gebruik daarnaast ook andere communicatiekanalen

  • Organiseer nascholingen rond kwetsbaarheid

  • Coördineer de takenlast

  • Houd rekening tijdens het evalueren en feedback geven met de kwetsbaarheid

  • Werk met vertrouwensperso(o)n(en).

 • Geïntegreerd aanbod; werk gedifferentieerd op talenten


Versterking met extra financiering

Versterking met extra financiering

 • Modules ter ondersteuning van het leerproces

  • Omgaan met faalangst, leren leren, ict vaardigheden, e-learning, …

 • Logistieke ondersteuning voor cursist

  • Laptops beschikbaar stellen, telefoonfaciliteiten, prints, …

 • Aangepaste infrastructuur

  • Ruimte om te leren (vb OLC, studiehoeken, …)

  • Overleghoeken, …


Aanbevelingen om meer samen te werken

Aanbevelingen om meer samen te werken

 • met huidige partners

  • VDAB en RVA (stimuleren ipv sanctioneren)

  • OCMW

  • Huis van het Nederlands, …

 • en overleg te organiseren met CVO’s

  • Materiaal, didactiek, doorstroom, …

 • CLB voor volwassenenonderwijs ?

  • Toeleiden, screenen, diagnostiek, oriëntering en keuzebegeleiding, …


Aanbevelingen voor de overheid

Aanbevelingen voor de overheid

 • Financieringsysteem/studiebeurs voor lage inkomens, zonder tegemoetkoming van VDAB, opleidingcheques, …

 • Onthaalmedewerker inzetten

 • Extra middelen voor zorgcoördinatie (zorg, trajectbegeleiding, …)

 • Omkadering voor OLC –uitbouw: begeleiding en infrastructuur

 • Deler (norm) lager. Betere begeleiding mogelijk

 • Meer tijd en ruimte in modules om leerweg te gaan


Even een korte bevraging

Even een korte bevraging

 • Is ‘kwetsbaarheid’ in jouw centra aan de orde? ja

 • Heeft jouw centra hier al enige expertise rond? ja

 • Heb je nog enige expertise nodig ? ja

 • Is er in jouw centrum bereidheid om expertise te delen? je

 • Wat denken de andere organisaties te kunnen bijdragen?

  • Dienst studielening kan samenwerken met CVO

  • In het decreet rekening houden met de kwetsbare cursisten


Hoe gaan we hier mee verder

Hoe gaan we hier mee verder?

 • Alle betrokkenen zijn bereid verder te werken!

 • De nood is heel groot!

 • Niet alleen denken, maar ook doen!


Hartelijk dank

Hartelijk dank !


 • Login