Pozemní stavitelství
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Pozemní stavitelství PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pozemní stavitelství. Základové konstrukce (STA28) 3 Realizace základů. Ing. Milan Kadlec. O blast: Stavebnictví. ČÁST 3 Realizace základů. Projektová dokumentace. Základ - nepodsklepená část pod dveřmi. Projektová dokumentace základů je nedílnou součástí celkového projektu stavby .

Download Presentation

Pozemní stavitelství

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pozemn stavitelstv

 • Pozemní stavitelství

 • Základové konstrukce (STA28)

 • 3 Realizace základů

 • Ing. Milan Kadlec

 • Oblast: Stavebnictví


St 3 realizace z klad

ČÁST 3 Realizace základů


Projektov dokumentace

Projektová dokumentace

Základ - nepodsklepená část pod dveřmi

Projektová dokumentace základů je nedílnou součástí celkového projektu stavby .


Projektov dokumentace1

Projektová dokumentace

Základ - nepodsklepená část

Rozměry a typ základů určí projektant statiky podle gelogického průzkumu a statického výpočtu


Projektov dokumentace2

Projektová dokumentace

Podsklepená část

Časté chyby v zakládání jsou zobrazeny v části:4 - Chyby v zakládání staveb a opravy základů


Zam en staveni t

Zaměření staveniště

Zaměření obvodu staveniště

Může být provedeno vápnem, pískem, stavebními lavičkami nebo jenom kolíky.

Stavební lavičky bývají 1,5 až 2 m od místa výkopů, aby nebyly zničeny po zahájení výkopových prací. Všechny lavičky by měly vyznačovat stejnou výškovou úroveň - Tato rovina bývá obvykle v úrovni podlahy prvního nadzemního podlaží.


Vyty en z klad

Vytyčení základů

Vychází z vytyčovacích bodů a stavebních laviček.

Výkres výkopů je součástí projektu a je nutný pro stavební povolení.

Vyznačení přesné polohy základů může být upřesněno kolíky, pískem nebo vápnem.

.


V kop z klad

Výkopzákladů

Ruční výkopy jsou dnes již vzácné. Výhodou byla vysoká kvalita základové spáry.

Strojní výkopy bagrem nebo rýpadlem.

Ruční dočištění strojního výkopu včetně zajištění kvality základové spáry. Bývá často odbyto a může být příčinou pozdějšího praskání základů.


Hutn n zk z kladov sp ry

Hutnění úzké základové spáry

Úzkou základovou spáru hutníme ručním pneumatickým dusadlem (žába).

V nouzi se dusání nahrazuje proléváním – u základů však tato technologie není vhodná


Hutn n irok z kladov sp ry

Hutnění široké základové spáry

U větších staveb používáme vibrační válce.

Umožňují vysokou rychlost a kvalitu hutnění.


Podsypy z klad

Podsypy základů

Hutněné podsypy jsou zatlačeny do měkkého jílu v podloží a tím zvyšuji jeho únosnost.

Současně se přeruší vzlínání podzemní vody a tím se zmenší sedání základů.

Nejcennější vlastností je však zajištění stejnoměrné vlhkosti základové spáry a tím rovnoměrného sedání stavby


Geotextilie

geotextilie

Separuje jednotlivé vrstvy od sebe, zlepšuje rovnoměrnou vlhkost v podloží a částečně omezuje vzlínání vody.

Působí podobně jako podsypy.

Použije se především na měkkém jílovitém podloží.


Bedn n elezobetonov ch z klad

Bednění železobetonových základů

Je nutné u železobetonových základů a je součástí zajištění krytí výztuže minimálně 35 mm.

Výztuž volně vhozená do bláta na dně základů je zmařenou investicí.


Bedn n t tovnic

Bednění štětovnicí

Je drahé a používá se ve speciálním případech, například ve svahu.


V ztu elezobetonov ch z klad

Výztuž železobetonových základů

Je pracná a proto se používá se u velkých staveb a speciálních konstrukcí.

U jednoduchých staveb a v jednoduchých základových podmínkách dáváme přednost základům z prostého betonu


V ztu elezobetonov desky

Výztuž železobetonové desky

Deskové železobetonové základy se provádí v nepříznivých základových podmínkách a ve výškových stavbách, v jímkách a speciálních konstrukcích.


V ztu elezobetonov ch pas

Výztuž železobetonových pasů

Základové pasy mohou mít konstruktivní příčnou výztuž nebo masivní podélnou výztuž podle velikosti a charakteru zatížení a stavby.

Řeší se jako obrácené železobetonové nosníky zatížení tlakem zeminy.


V ztu dopl kov ch konstrukc v z kladech

Výztuž doplňkových konstrukcí v základech

Mívá různý tvar podle typu základu a stavby.

Obvykle se jedná o jímky ve dně desky, kanály, opěrné stěny atd.


Beton z kladov ch konstrukc

Betonáž základových konstrukcí

Provádí se přímo z domíchávače, čerpadly nebo koši, pověšenými na jeřábu.


Beton z kladov ch konstrukc1

Betonáž základových konstrukcí

Beton se ukládá z výšky max. 1 metr, a ukládáme jej po vrstvách max. 0,80m.

Tyto vrstvy je nutno nejdříve zhutnit vibrováním a teprve následně ukládat další vrstvu.

Při ukládání je nutno dodržet niveletu horního okraje základů.


Seznam pou it literatury

Seznam použité literatury

 • Tato práce neobsahuje žádné citace, převzaté obrázky ani části textů. Zdrojem informací je celoživotní praxe v oboru a zkušenosti kolegů. K žádné části neexistují autorská práva jiných subjektů.

 • Zdrojem informací o novinkách a současné úrovni technologie doma i ve světě jsou internetové stránky v češtině a v angličtině. Jejich seznam je v příloze. Nejsou z nich přebírány žádné citace ani obrázky.


Seznam sn a en

Seznam ČSN A en

 • [1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

 • [2] ČSN EN 1991-1-1Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení –

 • Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

 • [3] ČSN EN 1991-1-3Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-3: Obecná zatížení –

 • Zatížení sněhem

 • [4] ČSN EN 1991-1-4Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení –

 • Zatížení větrem

 • [5] ČSN EN 1991-1-7Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení –

 • Mimořádná zatížení

 • [6] ČSN EN 1992-1-1Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

 • [7] ČSN EN 1993-1-1Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

 • [8] ČSN EN 1995-1-1Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

 • [9]ČSN EN 1997-1Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

 • [10]ČSN EN 1998-1Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby


Odkazy na internet

ODKAZY NA Internet

Uvedené internetové stránky byly použity pro porovnání odborných údajů. Nebyly převzaty žádné citace, obrázky ani části textů z uvedených ani jiných int. stránek.

http://fast10.vsb.cz/perina/ps1/zakladove-konstrukce.htmlhttp://menas.cz/tag/izolace-na-zaklady-domuhttp://stavba.tzb-info.cz/zakladyhttp://stavbaweb.dumabyt.cz/Administrativni-budovy/Schneider-Electric-dal-zaklad-jedne-z-nejekologictejsich-budov-v-Cesku.htmlhttp://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/zaklady-typologiehttp://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/tepelne-izolace/zakladem-jsou-zaklady-1810.htmlhttp://www.cuok.cz/mistni-centra/ss-polytechnicka-olomouc/kurzy/tzb-14-zaklady-stavitelstvihttp://www.denbraven.cz/zaklady-staveb-19.html?do[dataList]=1&paging.pageNo=1http://www.edb.cz/katalog-firem/stavebnictvi/stavby/zakladani-staveb/http://www.fce.vutbr.cz/PST/novotny.m/03.Zaklady.pdfhttp://www.gerotop.cz/cs/sluzby/produkty/energeticke-zaklady-budov/http://www.kvkparabit.com/poradenstvi/spodni-stavba-zaklady.htmlhttp://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/odvodnovani-staveb-a-pozemku/jak-na-odvodneni-zakladu-budov-a-stavebhttp://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/zakladove-konstrukcehttp://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/zakladove-konstrukce/jak-na-zaklady-stavbyhttp://www.prolignum.cz/kurzy/kurz-zaklady-modernich-drevostaveb/


 • Login