Pozemní stavitelství
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Pozemní stavitelství PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pozemní stavitelství. Základové konstrukce (STA28) 3 Realizace základů. Ing. Milan Kadlec. O blast: Stavebnictví. ČÁST 3 Realizace základů. Projektová dokumentace. Základ - nepodsklepená část pod dveřmi. Projektová dokumentace základů je nedílnou součástí celkového projektu stavby .

Download Presentation

Pozemní stavitelství

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


 • Pozemní stavitelství

 • Základové konstrukce (STA28)

 • 3 Realizace základů

 • Ing. Milan Kadlec

 • Oblast: Stavebnictví


ČÁST 3 Realizace základů


Projektová dokumentace

Základ - nepodsklepená část pod dveřmi

Projektová dokumentace základů je nedílnou součástí celkového projektu stavby .


Projektová dokumentace

Základ - nepodsklepená část

Rozměry a typ základů určí projektant statiky podle gelogického průzkumu a statického výpočtu


Projektová dokumentace

Podsklepená část

Časté chyby v zakládání jsou zobrazeny v části:4 - Chyby v zakládání staveb a opravy základů


Zaměření staveniště

Zaměření obvodu staveniště

Může být provedeno vápnem, pískem, stavebními lavičkami nebo jenom kolíky.

Stavební lavičky bývají 1,5 až 2 m od místa výkopů, aby nebyly zničeny po zahájení výkopových prací. Všechny lavičky by měly vyznačovat stejnou výškovou úroveň - Tato rovina bývá obvykle v úrovni podlahy prvního nadzemního podlaží.


Vytyčení základů

Vychází z vytyčovacích bodů a stavebních laviček.

Výkres výkopů je součástí projektu a je nutný pro stavební povolení.

Vyznačení přesné polohy základů může být upřesněno kolíky, pískem nebo vápnem.

.


Výkopzákladů

Ruční výkopy jsou dnes již vzácné. Výhodou byla vysoká kvalita základové spáry.

Strojní výkopy bagrem nebo rýpadlem.

Ruční dočištění strojního výkopu včetně zajištění kvality základové spáry. Bývá často odbyto a může být příčinou pozdějšího praskání základů.


Hutnění úzké základové spáry

Úzkou základovou spáru hutníme ručním pneumatickým dusadlem (žába).

V nouzi se dusání nahrazuje proléváním – u základů však tato technologie není vhodná


Hutnění široké základové spáry

U větších staveb používáme vibrační válce.

Umožňují vysokou rychlost a kvalitu hutnění.


Podsypy základů

Hutněné podsypy jsou zatlačeny do měkkého jílu v podloží a tím zvyšuji jeho únosnost.

Současně se přeruší vzlínání podzemní vody a tím se zmenší sedání základů.

Nejcennější vlastností je však zajištění stejnoměrné vlhkosti základové spáry a tím rovnoměrného sedání stavby


geotextilie

Separuje jednotlivé vrstvy od sebe, zlepšuje rovnoměrnou vlhkost v podloží a částečně omezuje vzlínání vody.

Působí podobně jako podsypy.

Použije se především na měkkém jílovitém podloží.


Bednění železobetonových základů

Je nutné u železobetonových základů a je součástí zajištění krytí výztuže minimálně 35 mm.

Výztuž volně vhozená do bláta na dně základů je zmařenou investicí.


Bednění štětovnicí

Je drahé a používá se ve speciálním případech, například ve svahu.


Výztuž železobetonových základů

Je pracná a proto se používá se u velkých staveb a speciálních konstrukcí.

U jednoduchých staveb a v jednoduchých základových podmínkách dáváme přednost základům z prostého betonu


Výztuž železobetonové desky

Deskové železobetonové základy se provádí v nepříznivých základových podmínkách a ve výškových stavbách, v jímkách a speciálních konstrukcích.


Výztuž železobetonových pasů

Základové pasy mohou mít konstruktivní příčnou výztuž nebo masivní podélnou výztuž podle velikosti a charakteru zatížení a stavby.

Řeší se jako obrácené železobetonové nosníky zatížení tlakem zeminy.


Výztuž doplňkových konstrukcí v základech

Mívá různý tvar podle typu základu a stavby.

Obvykle se jedná o jímky ve dně desky, kanály, opěrné stěny atd.


Betonáž základových konstrukcí

Provádí se přímo z domíchávače, čerpadly nebo koši, pověšenými na jeřábu.


Betonáž základových konstrukcí

Beton se ukládá z výšky max. 1 metr, a ukládáme jej po vrstvách max. 0,80m.

Tyto vrstvy je nutno nejdříve zhutnit vibrováním a teprve následně ukládat další vrstvu.

Při ukládání je nutno dodržet niveletu horního okraje základů.


Seznam použité literatury

 • Tato práce neobsahuje žádné citace, převzaté obrázky ani části textů. Zdrojem informací je celoživotní praxe v oboru a zkušenosti kolegů. K žádné části neexistují autorská práva jiných subjektů.

 • Zdrojem informací o novinkách a současné úrovni technologie doma i ve světě jsou internetové stránky v češtině a v angličtině. Jejich seznam je v příloze. Nejsou z nich přebírány žádné citace ani obrázky.


Seznam ČSN A en

 • [1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

 • [2] ČSN EN 1991-1-1Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení –

 • Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

 • [3] ČSN EN 1991-1-3Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-3: Obecná zatížení –

 • Zatížení sněhem

 • [4] ČSN EN 1991-1-4Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení –

 • Zatížení větrem

 • [5] ČSN EN 1991-1-7Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení –

 • Mimořádná zatížení

 • [6] ČSN EN 1992-1-1Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

 • [7] ČSN EN 1993-1-1Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

 • [8] ČSN EN 1995-1-1Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

 • [9]ČSN EN 1997-1Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

 • [10]ČSN EN 1998-1Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby


ODKAZY NA Internet

Uvedené internetové stránky byly použity pro porovnání odborných údajů. Nebyly převzaty žádné citace, obrázky ani části textů z uvedených ani jiných int. stránek.

http://fast10.vsb.cz/perina/ps1/zakladove-konstrukce.htmlhttp://menas.cz/tag/izolace-na-zaklady-domuhttp://stavba.tzb-info.cz/zakladyhttp://stavbaweb.dumabyt.cz/Administrativni-budovy/Schneider-Electric-dal-zaklad-jedne-z-nejekologictejsich-budov-v-Cesku.htmlhttp://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/zaklady-typologiehttp://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/tepelne-izolace/zakladem-jsou-zaklady-1810.htmlhttp://www.cuok.cz/mistni-centra/ss-polytechnicka-olomouc/kurzy/tzb-14-zaklady-stavitelstvihttp://www.denbraven.cz/zaklady-staveb-19.html?do[dataList]=1&paging.pageNo=1http://www.edb.cz/katalog-firem/stavebnictvi/stavby/zakladani-staveb/http://www.fce.vutbr.cz/PST/novotny.m/03.Zaklady.pdfhttp://www.gerotop.cz/cs/sluzby/produkty/energeticke-zaklady-budov/http://www.kvkparabit.com/poradenstvi/spodni-stavba-zaklady.htmlhttp://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/odvodnovani-staveb-a-pozemku/jak-na-odvodneni-zakladu-budov-a-stavebhttp://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/zakladove-konstrukcehttp://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/zakladove-konstrukce/jak-na-zaklady-stavbyhttp://www.prolignum.cz/kurzy/kurz-zaklady-modernich-drevostaveb/


 • Login