Zjednodušená deformační metoda - PowerPoint PPT Presentation

Zjednodu en deforma n metoda
Download
1 / 30

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zjednodušená deformační metoda. Řešení nosníků. Zjednodušená deformační metoda. Přetvoření prutu vyvoláno jen ohybovými momenty M Zanedbáváme vliv normálových sil N i posouvajících sil V na deformaci prutu D l = 0. Postup výpočtu. 1.Stupeň přetvárné neurčitosti n p

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zjednodušená deformační metoda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zjednodu en deforma n metoda

Zjednodušená deformační metoda

Řešení nosníků


Zjednodu en deforma n metoda1

Zjednodušená deformační metoda

 • Přetvoření prutu vyvoláno jen ohybovými momenty M

 • Zanedbáváme vliv normálových sil N i posouvajících sil V na deformaci prutu

 • Dl = 0


Postup v po tu

Postup výpočtu

1.Stupeň přetvárné neurčitosti np

2.Poměrné tuhosti prutů

 • Primární momenty

 • Sekundární momenty

 • Styčníkové rovnice

  6.Řešení soustavy rovnic

  7.Koncové momenty

  8.Posouvající síly

  9.Reakce

  10.Vykreslení vnitřních sil


1 stupe p etv rn neur itosti n p

q = 10 kNm-1

a

c

1

2

b

L2 = 6

L1 = 4

1. Stupeň přetvárné neurčitosti np

Obecná deformační metoda

q = 10 kNm-1

a

c

1

2

b

L2 = 6

L1 = 4

Zjednodušená deformační metoda


2 pom rn tuhosti prut k ab

q = 10 kNm-1

a

c

1

2

b

L2 = 6

L1 = 4

2. Poměrné tuhosti prutů kab

I = 0,0024m4


3 prim rn momenty tab str 416 420

q = 10 kNm-1

a

c

1

2

b

L2 = 6

L1 = 4

3. Primární momenty (tab.str.416-420)


Zdm znam nkov konvence

ZDM – znaménková konvence

Akce styčníků na konce prutu

Akce konců prutu na styčníky


3 prim rn momenty

q = 10 kNm-1

a

c

1

2

b

L2 = 6

L1 = 4

3. Primární momenty


4 sekund rn momenty

q = 10 kNm-1

a

c

1

2

b

L2 = 6

L1 = 4

4. Sekundární momenty


5 sty n kov rovnice

q = 10 kNm-1

a

c

1

2

b

L2 = 6

L1 = 4

5. Styčníkové rovnice


6 e en soustavy rovnic

q = 10 kNm-1

a

c

1

2

b

L2 = 6

L1 = 4

6. Řešení soustavy rovnic


7 koncov momenty

q = 10 kNm-1

a

c

1

2

b

L2 = 6

L1 = 4

7. Koncové momenty


8 posouvaj c s ly

q = 10 kNm-1

a

c

1

2

b

L2 = 6

L1 = 4

Posouvající síly na koncích a,b prostého nosníku od daného vnějšího zatížení

8. Posouvající síly


8 posouvaj c s ly1

q = 10 kNm-1

a

c

1

2

b

L2 = 6

L1 = 4

8. Posouvající síly


9 reakce

q = 10 kNm-1

a

c

1

2

b

L2 = 6

L1 = 4

9. Reakce


10 vykreslen vnit n ch sil

q = 10 kNm-1

a

c

1

2

b

24,17

11,25

64,58

L2 = 6

L1 = 4

35,83

11,25

2,417

+

+

+

+

1,125

-28,75

-24,17

-35

6,33

29,21

10. Vykreslení vnitřních sil


P klad 1

Příklad č.1


Zad n

Zadání

F = 8 kN

F = 8 kN

F = 8 kN

q = 10 kNm-1

a

c

b

2

3

1

d

6

2

2

2

2,5

2,5

I1= I3 = 0,002 m4I2= 0,001 m4


Pom rn tuhosti prut k ab

Poměrné tuhosti prutů kab

F = 8 kN

F = 8 kN

F = 8 kN

q = 10 kNm-1

a

c

b

2

3

1

d

6

2

2

2

2,5

2,5

I1= I3 = 0,002 m4I2= 0,001 m4


Prim rn momenty

Primární momenty


Sekund rn momenty

Sekundární momenty


Sty n kov rovnice a e en soustavy rovnic

Styčníkové rovnice a řešení soustavy rovnic


Koncov momenty

Koncové momenty


Posouvaj c s ly

Posouvající síly


Reakce

Reakce


Posouvaj c s ly1

25.95

11.36

3.74

3.36

-4.26

-4.64

-34.05

Posouvající síly


Ohybov momenty

-24.29

-5.44

-4.13

-1.57

5.22

5.15

33.67

Ohybové momenty


P klad 2

Příklad č.2


Zad n1

Prut 3 oboustranně vetknutý

Zadání

F = 30 kN

F = 30 kN

F = 30 kN

q = 10 kNm-1

q = 10 kNm-1

a

c

3

2

b

1

d

e

2

2

2

6

3

3

2

I1= 0,002 m4

I2= 0,001 m4 I3= I1


Zad n2

Prut 3 levostranně vetknutý

Zadání

F = 30 kN

F = 30 kN

F = 30 kN

q = 10 kNm-1

q = 10 kNm-1

a

c

3

2

b

1

d

e

2

2

2

6

3

3

2

I1= 0,002 m4

I2= 0,001 m4 I3= I1


 • Login