โครงการปัจฉิมนิเทศสมาชิก กบข. และอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ประจำปี 2553 - PowerPoint PPT Presentation

2553
Download
1 / 61

 • 182 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

โครงการปัจฉิมนิเทศสมาชิก กบข. และอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ประจำปี 2553. วัตถุประสงค์การจัดตั้ง กบข. เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ และให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการ เมื่อออกจากราชการ 2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โครงการปัจฉิมนิเทศสมาชิก กบข. และอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ประจำปี 2553

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2553

.

.

2553


2553

.

 • 2.


2553

1

7

3 %

.

/

6

.

5

2

.

3

.

4

/

GPF Web Service


2553

5


2553

x


2553

60 x

50

70 60


2553


2553

. 27 2540

.


2553


2553


2553

.

+

+

2

1

-

2

+

+

2

1

2

+

+

1

2

.

3

4

+

()

+

4

12


2553


2553


2553

()

.

()

1

-

+ +

-

1

+ +

( x)

-

+ +

-

-

1.)

(30 ) +

2.)

(3 )


2553

()

.

...

-

+ +

-

-

+ +

-

-

+ +

()

() + +

.

-


2553

.

1.

- 60 50

- 25 50

2.

3.

4.


2553

1.

2. .1179 8

3.ATM

4. GPF Web Service www.gpf.or.th


2553

GPF Web Service

.


2553

GPF Web Service

GPF WEB SERVICE

20


2553

GPF Web Service

.

()

 • 8 . 2549

 • / .1179 6


2553

GPF Web Service

1.

2. /

3.

4.

5. ()

 • 6.

  • .

7. .


2553

.


2553

. /

/

/

30

15

.

//

7

/


2553

5

1.

2.

3.

4.

5.


2553

. 3-5 35,000

1 3 6 1 3,000


2553

(...)

.

1


2553

.


2553

-

(...)

- ( )


2553


2553

 • . 008/1/2551

 • .

 • ()

 • . 001/2551 ()

31


2553

 • . 008/1/2551

 • ()

 • . 001/2551

 • ()

32


2553

 • . 008/2/2551

 • ()

 • ()

33


2553

 • . 008/2/2551

 • (..14)

 • ( 2551)

 • ()

 • ()

 • ()

34


2553

(..14)

. (..14) . 2551

(..14) 2551 www.gpf.or.th www.dopa.go.th


2553

.


2553

.

. /

/

6

. /

4


2553

.

-

()

-

- SMART

()

-


2553

39


2553

. 008/1/2551

()

40


2553

. 008/1/2551

()

41


2553

. 008/1/2551

()

42


2553

. 001/2551

()

43


2553

. 001/2551

()

44


2553

. 001/2551

()

45


2553

/

2

...

46


2553

. 001/2551

. 008/1/2551

. 008/2/2551


2553

. 001/2551

. 002/2551


2553

 • www.gpf.or.th

 • www.gpf.or.th / /

 • .1179 5

 • . 0-2636-1000

 • 245-246


2553

. 12 . 10341


2553

 • 1. GPF Web Service www.gpf.or.th

 • 2. . 1179 6

 • 3.

  • (SMS) ()


2553

/

670100-25009-789

55265284 1585211

6 5 3102899663258

10510 6 2513

14,840

Update

1 2553 113,883.00 62,089.06 93,169.09 93,169.09 362,310.24

1,790.40 2,685.60 2,685.60 7,161.60

113,883.00 63,879.46 95,854.69 95,854.69 369,471.84

1 2553 161,367.54 24,441.79 36,679.43 36,679.43 259,168.19

6,476.58 2,061.85 3,094.00 3,094.00 14,726.43

167,844.12 26,503.64 39,773.43 39,773.43 273,894.62

281,727.12 90,383.10 135,628.12 135,628.12 643,366.48

113,883.00 63,879.46 95,854.69 95,854.69 369,471.84

167,844.12 26,503.64 39,773.43 39,773.43 273,894.62

281,727.12 90,383.10 135,628.12 135,628.12 643,366.46

0.00

26 2553 40,936.2551 15.7163 643,366.46

52

52

1 2553 26 2553 2,685.60


2553

/

670100-25009-789

3102899663258

1 2553 26 2553 2,685.60


2553

54


2553

38

38/1

1

/

/ ..7

( 6)

2

()

27/3/40 13/2/51

3

14/2/51

4

+


2553

27 .. 40

27 .. 40 - 13 .. 51

( 43)

14 .. 51

. 001/2551

( 45)

. 12 . 10341

.


2553

. 001/2551 ()

1 ..2552

13

3 6 3 1 1 0 8 5 5 0 7 8 9

0 2666 1234

88 . 10160

3 1 0 8 2 5 5 2 .

0 1 0 9 2 5 5 2 .


2553

. 001/2551 ()

1 / 1

1 /

1


2553

. 001/2551 ()

2 / 1

-


2553

. 001/2551 ()

15 ..2552

01 2552

.

. 68 . 10160

02 632 5695


 • Login