Veiksma odis bendratis
Download
1 / 43

Veiksmažodis. Bendratis - PowerPoint PPT Presentation


  • 639 Views
  • Uploaded on

Veiksmažodis. Bendratis.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Veiksmažodis. Bendratis' - ingo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Su jungtuku jei(gu) nevartotina sąlygai reikšti pvz.: Jeigu kalbėti (= Jeigu kalbėsime, kalbėtume; Kalbant) tiksliau, sugaištas ištisas mėnuo. Ši sesija labai ilga, jeigu lyginti (= jeigu lyginsime; palyginti) su ankstesnėmis. Jei tikėti (= Jei tikėsime) psichologais, tik laiminga motina užaugina laimingus vaikus.


Su jungtuku kad (taip pat su idant) nevartotina tikslui reikštipvz.: Visą savaitę dirbsime, kad suskaičiuoti (= kad suskaičiuotume; norėdami suskaičiuoti) padarytus nuostolius. Kad priimti galutinį sprendimą (= Norint priimti galutinį sprendimą; Kad būtų priimtas galutinis sprendimas), reikia dar pasitarti su specialistais. Susirinkome, kad pasidalyti (= pasidalyti; kad pasidalytume) patirtimi. Tam, kad surasti nusikaltėlius (= Tam, kad būtų surasti nusikaltėliai; Norint surasti nusikaltėlius), reikia papildomų duomenų. Ant pakylos užlipo vakaro svečias, idant pranešti (= pranešti; idant praneštų; kad praneštų) gerą naujieną.


Neigiamosios tariniu einančios formos nevartotinos šalutiniuose sakiniuose nuolaidai žymėti, kai nereiškiamas neigimas pvz.: Kaip nesistengė (= Kad ir kaip stengėsi; Nors ir labai stengėsi), niekam negalėjo įtikti. Kaip ten nebūtų

(= Kad ir kaip ten būtų; Šiaip ar taip), reikia važiuoti. Kaip nekeista (= Kad ir keista; Nors ir keista; Keista), projektas dar neparengtas. Bet, kaip nebūtų keista (= kad ir kaip būtų keista; kad ir labai būtų keista), pastatas išliko nesugriautas.


Vientisinės tariamosios nuosakos formos nevartotinos vietoj sudurtinių formų praeities veiksmui (dažnai tariamam, neįvykusiam) reikšti pvz.: Nepasakyčiau, kad vakarykštis aukcionas sudrebintų (= būtų sudrebinęs) Kauną. Varikliai sandėlyje dar gulėtų (= būtų gulėję) ne vienus metus, jei jų nerastų (= nebūtų radę) kontrolieriai. Jeigu jie važiuotų (= būtų važiavę) mažesniu greičiu, avarija nebūtų įvykusi.


Veiksmažodžių išnuomoti, numatyti, parduoti, rašyti (kirčiuoti, linksniuoti, tarti), skaityti, statyti, žiūrėti ir pan. sangrąžinės formos nevartotinos neveikiamosios rūšies reikšme (jeigu veiksmas negali vykti savaime):


i (kirčiuoti, linksniuoti, tarti), skaityti, statyti, žiūrėti ir pan. sangrąžinės formos nevartotinos neveikiamosios rūšies reikšme (jeigu veiksmas negali vykti savaime):šsinuomoti (r. „būti išnuomojamam, -ai“)pvz.: Išsinuomoja (= Išnuomojamas) vieno kambario butas.

nusimatytipvz.: Kas dar nusimato (= numatoma; numatyta) programoje? Nusimato (= Numatomas) oro atšilimas (Numatoma, kad oras atšils).

parsiduoti (r. „būti parduodamam, -ai“)pvz.: Parsiduoda (= Parduodamas) namas su sodu. Ar čia žaislai neparsiduoda (= žaislų neparduodate)?


rašytis (kirčiuotis, linksniuotis, tartis) (kirčiuoti, linksniuoti, tarti), skaityti, statyti, žiūrėti ir pan. sangrąžinės formos nevartotinos neveikiamosios rūšies reikšme (jeigu veiksmas negali vykti savaime):pvz.: Nosinė čia nesirašo (= nerašoma; Nosinės čia nerašome). Kaip kirčiuojasi šis žodis? (= Kaip kirčiuojamas, kirčiuotinas šis žodis? Kaip kirčiuoti šį žodį?)

skaitytis (r. „būti skaitomam, -ai“)pvz.: Norėjau taip parašyti, kad knyga įdomiai skaitytųsi(= būtų įdomi skaityti; kad knygą būtų įdomu skaityti).


statytis (r. „būti statomam -ai“), (kirčiuoti, linksniuoti, tarti), skaityti, statyti, žiūrėti ir pan. sangrąžinės formos nevartotinos neveikiamosios rūšies reikšme (jeigu veiksmas negali vykti savaime):pvz.: Kaip tik toje vietoje ir statėsi (= buvo statomas) naujas namas.

žiūrėtispvz.: Aktoriai tame spektaklyje gražiai žiūrisi (= Į aktorius tame spektaklyje gražu, malonu, miela žiūrėti; Aktoriai... gražiai atrodo).


Dalyvis nevartotinas
Dalyvis nevartotinas: (kirčiuoti, linksniuoti, tarti), skaityti, statyti, žiūrėti ir pan. sangrąžinės formos nevartotinos neveikiamosios rūšies reikšme (jeigu veiksmas negali vykti savaime):

veikiamasis esamojo laiko dalyvis – su veikėjo nereiškiančiais daiktavardžiais pvz.: komplektuojančios (= komplektuojamosios, komplektinės, komplektavimo) detalės


veikiamasis būtojo laiko dalyvis – reikšti lygia greta su tarinio veiksmu vykstančiam arba vėlesniam veiksmui pvz.: Į orą pakilo raketos, numušusios (= ir numušė) tris priešo lėktuvus. Pirmą kartą jis paragavo alkoholio, išgėręs (= gerdamas; kai gėrė) su draugu šampano. Vakar kalbėjo pirmininkas, paraginęs (= ragindamas; ir ragino) aktyviau dalyvauti rinkimuose.


neveikiamasis būtojo laiko dalyvis – reikšti savaiminei (t. y. be pašalinio poveikio, specialaus įsikišimo atsiradusiai) ypatybei, pvz.:

apsunkintas, -a pvz.: Ligonis skundžiasi apsunkintu (= pasunkėjusiu) rijimu;

išplėstas, -a pvz.: Odos paviršiuje matyti išplėstos (= išsiplėtusios) venos;


padidintas, -a (t. y. be pašalinio poveikio, specialaus įsikišimo atsiradusiai) ypatybei pvz.: Jam buvo nustatytas sumažintas (= sumažėjęs) skrandžio rūgštingumas. Padidintos paklausos

(= Paklausios; Paklausiosios) prekės;

sulėtintas, -a pvz.: Šiai ligai būdinga sulėtinta (= sulėtėjusi) medžiagų apykaita;

sumažintas, -a pvz.: Esant sumažintam

(= sumažėjusiam) kraujospūdžiui (Dėl sumažėjusio kraujospūdžio) svaigsta galva.


Pusdalyvis nevartotinas žymėti šalutiniam veiksmui, kuris nė vienu momentu nesutampa su tarinio veiksmu pvz.: Įstojau į muzikos mokyklą, čia baigdamas (= ir čia baigiau) keturias klases. Policininkai netrukus sulaikė vagis, juos nuveždami (= ir nuvežė juos) į nuovadą.


Padalyvis
Padalyvis nė vienu momentu nesutampa su tarinio veiksmu

  • Nevartotinas šalutiniam to paties veikėjo veiksmui reikšti asmeniniuose sakiniuose (vietoj pusdalyvio ar dalyvio)pvz.: Kuo remiantis (= remdamasis) laikraštis skelbia tokią informaciją? Atsižvelgiant (= Atsižvelgdamas) į susidariusią padėtį, įsakau... Pažvelgus

    (= Pažvelgę) į šias nuotraukas, pastebėsime tam tikrą ryšį. Jos elgiasi nepažeidžiant

    (= nepažeisdamos) taisyklių.


Būtojo kartinio laiko padalyvis nevartotinas tikslui reikšti su jungtuku kad (taip pat su idant)pvz.: Kad apsisaugojus (= Kad apsisaugotumėt; Norėdami apsisaugoti) nuo gripo, gerkite čiobrelių arbatą. Reikia perskaičiuoti sąskaitą, kad išvengus (= kad būtų išvengta; norint išvengti) atsitiktinių klaidų. Idant tvirčiau pasijutus (= Idant; Kad tvirčiau pasijustume; Norint tvirčiau pasijusti), pravartu dar sykį atsigręžti į praeitį.


Būtojo kartinio laiko padalyvis nevartotinas sąlygai reikšti su jungtuku jei(gu) pvz.: Jeigu apskaičiavus (= Jeigu apskaičiuotume) nuostolius, išaiškėtų tikroji įmonės padėtis. Projektas būtų patobulintas, jei atidėjus (= jei atidėtume) svarstymą.


Prieveiksmiai su reikšti su jungtuku jei(gu)-ai (padaryti iš priesagos -iškas būdvardžių) nevartotini daikto kokybei žymėti pvz.: skyrybos itališkai (= itališkos skyrybos; skyrybos – kaip italų), poilsis kanadietiškai (= kanadietiškas poilsis), viščiukai vilnietiškai (= vilnietiški, vilnietiškai kepti viščiukai), parlamentinė kova gruziniškai (= gruziniška parlamentinė kova; parlamentinė kova – kaip gruzinų).


Pasitikrinkime
PASITIKRINKIME reikšti su jungtuku jei(gu)


Atleisti: Kavinė atleidžia pietus į namus - reikšti su jungtuku jei(gu)Kavinė (duoda, tiekia) pietus į namus

Atlyginimas: Direktoriaus atlyginimas 5000 litų mėnesiui; Mėnesinis atlyginimas

Direktoriaus atlyginimas 5000 litų per mėnesį (geriau atlyginimas = alga). Atlyginimas per mėnesį. Autorinis pagrindinis, pareiginis, tarnybinis atlyginimas

Apmokamos atostogos;

Prailgintos atostogos

Atostogos ryšium su gimdymu

Būti atostogose Pavaduotoja yra atostogose;-Mokamos atostogos; Pailgintos (ilgesnės) atostogos; Gimdymo atostogos; Pavaduotoja atostogauja.


A reikšti su jungtuku jei(gu)pvalus antspaudas - Apskritasantspaudas

Archyvas: Perduoti į archyvą - Perduoti archyvui asmeniniai dokumentai, asmeninis spaudas - Asmens dokumentai, asmens spaudas

Asmenyje: Gamykla, direktoriaus asmenyje - Gamykla, atstovaujama direktoriaus

Atkoreguoti, atredaguoti, atžymėti - Pakoreguoti, paredaguoti, pažymėti

Ataskaita apie ką: Ataskaita apie ketvirtį; Daryti ataskaitą - Ketvirčio ataskaita; Pateikti ataskaitą

Atestacija: Daryti darbuotojų ataskaitą - Atestuoti darbuotojus

Atidaryti: Atidarė biuletenį; Atidarė posėdį; Atidarė lentą - Pradėjo biuletenį; Pradėjo posėdį; Atidarė lentą

Atitikti kam: Projektas atitiko reikalavimams -

Atitikti ką: Projektas atitiko reilalavimus


Atsakingas prieš ką: Atsakingi prieš direktorių; Pilnai atsakyti;Nešti atsakomybę: Neša atsakomybę;Atsakingi kam: Atsakingi direktoriui; Visiškai atsakyti; Atsako

Atsiekti: Atsiekė puikių rezultatų - Pasiekė puikių rezultatų

Atsiskaityti: Mokykla atsiskaitė apie savo darbą švietimo skyriui...(už savo darbą)... Atsiskaitomoji (ne atsiskaitymų) sąskaita

Atsiskaitomieji dokumentai (atsiskaitymo dokumentai)

Ataskaitiniai metai ( atsiskaitymo laikui nusakyti)


Atstatyti gerus santykius - atsakyti;Nešti atsakomybę: Neša atsakomybę;Atsakingi kam: Atkurti gerus santykius

Atstovauti ką: Atstovauti Lietuvą

Atstovauti kam: Atstovauti Lietuvai

Aukštame lygyje: Pasitarimas buvo aukštame lygyje;Aukštai stovintis pareigūnas- Pasitarimas buvo aukšto lygio;aukštesnysis, vyresnis, vyresnysis pareigūnas

Autobiografija: Įsidarbinant reikalinga autobiografija - Reikalingas gyvenimo aprašymas

Balsuoti: jau prabalsavo dvidešimt procentų rinkėjų...(= balsavo)...


Bauda: Reikės apmokėti, užmokėti baudą...( atsakyti;Nešti atsakomybę: Neša atsakomybę;Atsakingi kam: sumokėti)...Bėgyje: Šių metų bėgyje bus atleisti šie darbuotojai - Per šiuos metus, šiais metais...

Bendratis su jungtukais kad, jeigu (jei) tikslui reikšti: Kad pasakyti, jeigu kalbėti apie...Kad pasakytume, jeigu kalbėtume-Betarpiškai-Tiesiogiai;

Biuletenis - Nedarbingumo lapelisBrūkšnelis3-asis posėdis, 5-oji vidurinė mokykla, lopšelis - darželis, seminaras-pasitarimas


Ch atsakyti;Nešti atsakomybę: Neša atsakomybę;Atsakingi kam: arakteristika Rekomendacija Čekis: Kelioninis čekis Kelionės čekis

-da: dabaigti, dadėti, dadirbti, damokėti, davesti daleisti: Daleisti trūkumai turi būti pašalinti, Daleiskim, tu padarei... - Pabaigti, pridėti, išdirbti, primokėti,Trūkumai turi...Sakykim, tarkim

Dalykas tame, kad mūsų norai nesutampa...Kame čia dalykas - Dalykas tas; Koks..., kas ...;Dalinai atlyginau jam - Iš dalies...


Dalyvis: nutarimo konstatuojančioji, nutariančioji dalis, pateisinantis dokumentas, vadovaudamasis išdėstytu budintysis, pirmininkaujantysis, sekretoriaujantysis - Nutarimo konstatuojamoji, nutariamoji dalispateisinamasis dokumentas, vadovaudamasis išdėstytais dalykais,budėtojas,posėdžio pirmininkas, sekretorius

Darbinė grupė - Darbo grupė


Darbas: paliuosuoti iš darbo - pateisinantis dokumentas, vadovaudamasis išdėstytu budintysis, pirmininkaujantysis, sekretoriaujantysis - pervesti į kitą darbą

Atleidimo motyvai: paties prašymu

darbdavio iniciatyva

ryšium su perėjimu į kitą darbą

pagal darbo sutarties 46 str.

Atleisti iš darbo

perkelti į kitą darbą


Darbotvarkė išsemta - pateisinantis dokumentas, vadovaudamasis išdėstytu budintysis, pirmininkaujantysis, sekretoriaujantysis - Darbotvarkė baigta

Daryti ataskaitą – Atsiskaityti

Dirbti baigė spalio antro... -... spalio antrądieną

Daugumoje atvejų -Daugeliu atvejų...

Dėka pinigų, jis ir namus pasistatė - Pinigų dėka, už pinigus

Deleguoti - Pasiųsti, nusiųsti...


Diena: vakar buvo sausio šešto - planas įvykdytas sausio šeštai dienai; Vakar buvo sausio šešta; planas įvykdytas iki sausio šeštos dienos;

Dirbti pareigose: dirba advokato pareigose...advokatu...

Dokumentas: pasirašyti ant dokumento

vykdyti dokumentą

atkurti dokumentą

pasirašyti dokumentą

vykdyti dokumento užduotį

atgaminti dokumentą

Duotas: Iš duotų faktų darome išvadą - Iš pateiktų faktų...


Ei šeštai dienai; goje: ko eigoje: Mėnesio eigoje pensijos bus sumažintos svarstymo eigoje - Per mėnesį...svarstomi

Eilė: eilė valdininkų jau atleisti; pirmoje eilėje pasirūpinkime jais; klausimą svarstysime paskutinėje eilėje - Dalis... pirmiausia, pabaigoje, paskiausiai


Eina kalba: Eina kalbos, kad jo dainelė jau sudainuota - šeštai dienai; Kalbama...

e-mail - el.paštas, el.p.

Esant reikalui: Esant reikalui, patikrinsime dokumentus - Prireikus, jei reikės...

Etatas: įvesti etatą - įsteigti etatą

dirba ant trijų etatų- dirba trim etatais

Fax - Faks. - tel./faks


Filialai: Snoro banko filialas Kaune - šeštai dienai; Snoro banko Kauno filialas;

Firminis ženklas - Firmos ženklas;

Formoje: planas grafiko formoje, šiandien tu ne formoje - grafiko formos planas... ne kaip atrodai;

Suformuota nauja koalicija - Sudaryta...


G šeštai dienai; alia: turi galią šie įstatymai; nutarimas yra galioje; skaityti netekusiu galios - Dar galioja šie įstatymai...galioja; laikyti netekusiu galios;

Galimybė: turi galimybę padaryti geriau; randa galimybių geriau... gali padaryti geriau - randa būdą, randa, kaip

Galvelė Lentelės viršus, kepurėlė, antskiltis


Garantuoju: Duomenų tikslumą garantuoju - šeštai dienai; Už duomenų tikslumą atsakau;

Gerbiamasis: gerbiamieji Lietuvos žmonės;

Gerbiamasis ministre; Gerbiamoji docentė sakė... Gerb. Redakcija; Gerbiamieji, sakyčiau, kad...Didžiai gerbiamas profesoriau...


Gilus: gilus pranešimas, reiškiame gilią užuojautą - šeštai dienai; Išsamus... nuoširdžią

Gimimo: Gimimo kaimas, miestas - Gimtasis kaimas, miestas


Glaustais terminais šeštai dienai;

Sprendimą reikia priimti glaustais terminais - greit, per trumpą laiką

Nuo...iki – Pertrauka nuo 12 – 13 val. – pertrauka nuo 12 iki 13 val.

Imti už pagrindą –Siūlau šį projektą imti už pagrindą – laikyti pagrindu, imti kaip pagrindą

Įnašas - Tu dar nesumokėjai nario įnašo – nario mokesčio


Vaistai turi ne pašalinį, bet šeštai dienai; šalutinį poveikį

Kalėdų proga siunčiame ne atvirutes, o atvirukus

Elgesys gali būti įžūlus, provokuojamas, bet ne iššaukiantis.

Klausti reikia mokytojo, o ne pas mokytoją.

Miške rinkime ne makavykus, voveruškas ir zelionkas, o šilbaravykius, voveraites ir žaliuokes

Mokytojas pamoką veda, o ne praveda

Susirašinėjame ne e-mailu, o elektroniniu paštu

Sunku ne pernešti, o ištverti didelį karštį

Į kitą klasę ne perveda, o perkelia.

Pergales ne pažymime, o švenčiame.


Senamiestis ne šeštai dienai; atrestauruojamas, o restauruojamas.

Oras atšils ne šios savaitės bėgyje, o šią savaitę.

Neneškime atsakomybės, o būkime atsakingi.

Daugiau dėmesio skirkime ne į ligų profilaktiką, o ligų profilaktikai.

Prisipažįstame ne meilėje, o meilę arba kad mylime.

Pamokos nevyksta esant 25 laipsniams, o ne prie 25 laipsnių šalčio.

Prasidėjo ne du tūkstantis, o du tūkstančiai vienuoliktieji metai

Švenčiame ne Kalėdas, o Kalėdas.

Kirčiuokime adventas, advento, adventui, adventą, adventu, advente.

Nevieši posėdžiai vyksta ne prie, o už uždarų durų


Užuot sakę šeštai dienai; aktorius Romeo vaidmenyje, sakykime aktorius atlieka Romeo vaidmenį.

Lietuviai kovojo ne prieš prancūzus, o su prancūzais.

Moksleiviai sugrįžo ne į atremontuotas, o į suremontuotas, atnaujintas mokyklas.

Ketindami perplauktiežerą nesakykite, kad jį praplauksite (praplaukti galima tik pro šalį).

Vykdami į gamtą pasiimkime ne grilius, o kepsnines.

Išeinama ne atostogoms, o atostogų, atostogauti.

Studijos magistro laipsniui gauti – magistrantūra(nepainiokime su magistratūra).

Nesakykime, kad mūsų kraštas gausus miškais, taisyklingai – krašte gausu miškų.

Užuot sakę teatras atvažiavo gastrolėms, sakykime teatras atvažiavo gastrolių, gastroliuoti, į gastroles.


Išeinama ne šeštai dienai; atostogoms, o atostogų, atostogauti.

„Eurovizijos“ dainų konkurse Laura atstovauja ne Lietuvą, o Lietuvai.

Taisyklingai kirčiuokime Vilniaus miesto dalių pavadinimus: Viršuliškės, Justiniškės, Santariškės, Baltupiai, Verkiai.

Trumpos spaudos konferencijos ar pasitarimo nevadinkime brifingu.

Kardinolų susirinkimas, šaukiamas popiežiui rinkti, vadinamas konklava.

Atšilimas ne nusimato, o numatomas; numatoma, kad atšils.


Virusai būna šeštai dienai; atsparūs ne prieš vaistus, o vaistams.

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena (vienuoliktoji, vienuoliktosios, vienuoliktajai, vienuoliktąją, vienuoliktąja).

Sąskaitos bankuose ne aptarnaujamos, o tvarkomos.

Atkreipiame dėmesį į rašybą ir kirčiavimą: po Užgavėnių prasideda gavėnia.

Kainos gali būti ne pakankamai, o labai, gana didelės.

Automobilius ne parkuojame, o statome, laikome (automobilių) aikštelėse.

Seimo nariai įsipareigoja ne prieš rinkėjus, o rinkėjams.

Rinkimuose ne prabalsuojama, o balsuojama, pabalsuojama.

Žinios vertinamos pagal dešimtbalę sistemą, o ne dešimtbalėje sistemoje.

Darbuotojai išeina ne atostogoms, o atostogų, atostogauti.


Šalies, kurioje gyvename, kalbą reikia šeštai dienai; mokėti, o ne žinoti.

Konkursų dalyviai turi atitikti reikalavimus, o ne reikalavimams.

Aplinkybės ne įtakoja, o veikia sprendimus, daro įtaką sprendimams.

Užpustyti ir apledėję keliai – sunkiai išvažiuojami, o ne pravažiuojami.

Per Kūčias dalijamasi ne plotkele, o kalėdaičiu, valgomi ne šližikai, o kūčiukai.

Kirčiuokime informaciniairėmėjai, operacinė sistema, organizacinė technika.

Reikia skiepytis nuo gripo, o ne prieš gripą.

Jau ir Lietuvoje švenčiamas Helovinas.


Pagrindin literat ra
Pagrindinė literatūra šeštai dienai;

1. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. – V., 1996.

2. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. – 3 leid. – V., 1993.

3. Griškevičienė J. ir kt. Lietuvių kalbos kultūros vadovėlis.- V., 2003.

4. Grenda Č., Sirtautas V. Lietuvių kalbos sintaksė. – V., 1988.

5. Keinys St. Bendrinės lietuvių kalbos žodžių daryba. – Šiauliai, 1999.

6. Mackevičienė A. Kalbos kultūra. LKA. – V., 1995.

7. Mokomosios lietuvių kalbos taisyklės (sudarė Kondratas B.).- V.,1966.

8. Pakerys A., Pupkis A., Lietuvių kalbos bendrinė tartis. - V., 2004.

9. Pikčilingis J. Sparnuotu žodžiu apie žodį. - V., 1991

10. Pupkis A., Kalbos kultūra. - V.,1980.

11. Šukys J., Kalbos kultūra visiems. - K., 2006.

12. Vitkauskas V., Lietuvių kalbos tarties žodynas. - V., 2001.


ad