ikerk nyvek tan t sa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ikerkönyvek tanítása

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Ikerkönyvek tanítása - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Ikerkönyvek tanítása. A tananyagbeosztás lehetőségei. Alapelvek. KID-program szerint tanítunk: K ezdeményezés I rodalomtanítás D ifferenciálás. Kezdeményezés. „ Terített asztal” metafóra: Sokat főzünk Sokat meg is kóstolunk Nem mindent eszünk meg(nem ízlik/jóllaktunk, nincs időnk)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ikerkönyvek tanítása' - ingo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ikerk nyvek tan t sa

Ikerkönyvek tanítása

A tananyagbeosztás lehetőségei

Bálintné Lipp Terézia, Vörösmarty Ajka

alapelvek
Alapelvek
 • KID-program szerint tanítunk:
  • Kezdeményezés
  • Irodalomtanítás
  • Differenciálás
kezdem nyez s
Kezdeményezés
 • „Terített asztal” metafóra:
  • Sokat főzünk
  • Sokat meg is kóstolunk
  • Nem mindent eszünk meg(nem ízlik/jóllaktunk, nincs időnk)
 • Válogatunk:
  • Olvasókönyvből
  • Mediátorszövegből,
  • ismeretterjesztő szövegekből
  • gyűjtőfeladatokból
differenci l s
Differenciálás
 • Ikerkönyvek: fiúk-lányok
 • Egyéni jellemzők:
   • Tempó
   • Érdeklődés
   • Lehetőségek(otthoni környezet, Internet, könyvtár stb)
 • szükségesség:
  • képesség szerint
  • hiányosságok pótlása (gyakoroltatás)
irodalomtan t s
Irodalomtanítás

„törzsanyag”: tantervi követelmények

 • Művek
 • Elmélet: fogalmak, műfaji ismeretek
 • Irodalomtörténet stb

Kevés,de fontos tudnivalók

Elv:minden órán valami újat,

a meglévő ismeretekbe integrálva

Irodalomszemlélet: műértelmezés

a tananyagbeoszt s alapja
A tananyagbeosztás alapja
 • Differenciálás: nem mindent mindenkinek
  • Válogatás a tanár,
  • válogatás a diák részéről
 • Párhuzamosság:

egyszerre több mű, többféle feladat

mit kell beosztanom i
Mit kell beosztanom? I.

Mi is az „anyag”, amit „venni” akarok?

 • Irodalmi művek: olvasása, értelmezése, elemzése
 • Irodalomelmélet: műfaji, verstani, költői képek, szerkezet stb.
 • Irodalomtörténet: életrajzok, kortörténet, stílusok stb.
mit kell beosztanom ii
Mit kell beosztanom? II.
 • Mediátorszövegek:
  • olvasása, feladatok, vélemények
 • Ismeretterjesztő szövegek
  • olvasása, megértése, feladatok
 • Gyűjtőmunka, Internet
  • lényegkiemelés, előadása
 • Szövegalkotás, fogalmazás
  • Sajátosságok megtanítása, fogalmazások megírása, javítás, felolvasás
 • Olvasókönyv olvasmányai, szemelvényei
  • Olvasás, beszámolók, vélemények
milyen id szakokra tervezek
Milyen időszakokra tervezek?
 • Tanmenet: hagyományosan egy évre
 • Ezen belül:
  • egy egységre
  • egy hosszabb-rövidebb időszakra
  • egy órára
lehets ges tanmenetmegold sok
Lehetséges tanmenetmegoldások
 • Hagyományos: könyv szerint haladva
  • Előnye: könnyen követhető, áttekinthető, lineárisan bővülő.
  • Hátránya: a végére maradnak a regényrészletek, túl sokáig időzünk egy műfajnál.
 • Egyéni: osztályra igazítva
  • Előnye: egyénre szabott, nem külső logika
  • Hátránya: több a munka vele, nagyon vigyázni kell az egymásutániság logikájára
tanmenet javaslatok
Tanmenet-javaslatok
 • Műfajok szerint
   • 5.osztály:
    • mese, népdal (csakis ezzel ajánlatos kezdeni)
    • Pál utcai fiúk bevezető órái (a regény fogalmának kialakítása)
    • János vitéz
    • Pál utcai fiúk részletesen
    • Egy-két regényrészlet
    • Mítoszok
    • Regényrészletek
    • Versek (nem jó, ha a nyár közelsége miatt nem figyel már az osztály. Ez esetben inkább fordítva)
tervez s munkaform k tanul sszervez s szerint
Tervezés munkaformák, tanulásszervezés szerint
 • Tömbösítés
  • Több szöveg (ismeretterjesztő,olvasókönyvi)
    • Ajánlott munkaforma: csoportmunka
  • Szabadon választott feladatok
    • Ajánlott munkaforma: kiselőadások
    • Előnye: „több legyet egy csapásra”:
    • A tanuló tevékeny: saját maga választ feladatot
    • Érdekli a másik csoport is.
a b s g zavara
A bőség zavara
 • Cél:
  • Minél többet kínálni, kezdeményezni.
  • Nem kapkodva lehetőleg alaposan megbeszélni mindent.
  • Minél több érték jusson el a tanulókhoz
  • Időnként számon kérni, ismételni.
gazd lkodj okosan
Gazdálkodj okosan!
 • Vitatémák nyelvtan órákon (osztályfőnökin)
 • Szövegalkotás: nyelvtan órákon
 • Olvasmányélmények, non-fiktion szövegek csoportmunkában (minden csoport mást)
 • Minden megnyilvánulásra osztályzat, értékelés.
 • Egyéni napló (leltár): Mit mikor olvastam? Hogy tetszett?” (((:  :)))
 • Sok beadott ,s később értékelt otthoni munka.
 • (A jobbak faliújságra, felolvasásra)
gazd lkodj okosan1
Gazdálkodj okosan!
 • Párhuzamosan különböző cselekvések
  • Feleletek, beszámolók, beszélgetések
  • Szövegértés, munkafüzet feladatai
  • Felkészülés előadásra, szituációs játékra
  • Felkészülés bemutató olvasásra
 • Nem kell mindenkinek mindent tennie, hallania, megoldania.
 • A tanulót a döntésekbe bevonni fontos.
  • Fontos: mindenféle feladatot próbáljon ki.
takar koss g szervez s de nem minden ron
Takarékosság, szervezésde nem mindenáron
 • János vitéz egy fejezete: bemutató olvasás: frontális
 • Értékfeltáró műismertetés, irodalomelmélet: együtt vagy egyénileg, de egy időben
 • Gyakorlása már csoportonként
 • Feladatok: könyv és munkafüzet kötelezően választhatóság szerint párhuzamosan
egy ra menete i
Egy óra menete I.

Néhány tanuló kiválasztása: házi feladat megbeszélése

Addig a többiek egy feladattal az órát készítik elő-megbeszélés

Ismerkedés a művel

-megbeszélés feladatválasztással

Egyesek önálló munkát végeznek, mások

gyakorolnak.

Egyperces összefoglalók az órai munkákról, új ismeretekről

egy ra ii
Egy óra II.
 • Előző óra anyagához csoportmunka
 • Új anyag bemutatása
 • Frontális munka
 • Házi feladat előkészítése
  • Motiváció
  • Egyéni értékelés
h zi feladatok
Házi feladatok
 • Kötelező: mindenkinek ugyanaz
 • Kötelezően választható: több közül egy
 • Szabadon választható: szorgalmi
 • Egyéni házi feladat
minden t
Minden út….
 • Fontos: (a követelmények betartása mellett)

Irodalmat értő

irodalmat szerető

olvasni akaró

önállóan gondolkodó

embereket neveljünk.

seg tettem seg thetek
Segítettem? Segíthetek?