Odpov daj c respondenti
Download
1 / 26

Odpovídající respondenti - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Odpovídající respondenti. 9 odpovědí - obvykle management (7 odpovědí + 1x sekretářka), 1 odpověď z administrativy 6 firem lze označit jako doručovatelské, ostatní jako softwarové. Zaměření firem při využívání adres. souvisí s předmětem činnosti firem, respektive oddělení respondenta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Odpovídající respondenti' - inga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Odpov daj c respondenti
Odpovídající respondenti

 • 9 odpovědí - obvykle management (7 odpovědí + 1x sekretářka), 1 odpověď z administrativy

 • 6 firem lze označit jako doručovatelské, ostatní jako softwarové


Zam en firem p i vyu v n adres
Zaměření firem při využívání adres

 • souvisí s předmětem činnosti firem, respektive oddělení respondenta

 • 44,4% plánování tras a navigace, 22,2% přesné umisťování/doručování

 • zbytek státní správa (22,2%) a obchod (11,1%)


Vyu van adresn prvky
Využívané adresní prvky

 • 89% respondentů využívá klasické adresní prvky (avšak bez Obce a PSČ) a souřadnice polohy; PSČ využívá 77,7% dotázaných, Obec 66,7%

 • administrativní jednotky v adrese využívá 55,5%

 • jen 22,2% uživatelů využívá i čísla bytů a jiné adresní prvky


Programov vybaven
Programové vybavení

 • zastoupení je poměrně vyrovnané - navigační systémy využívá 55,5% dotázaných (slabší převaha Garminu),

 • po 22,2% má ESRI a MapServer

 • jednotlivě zastoupen GRASS, MySQL a PostGIS

 • 44,4% uživatelů využívá jiné produkty - obvykle vlastní řešení nebo neplacené webové služby jako Google Maps apod.


Oblast vyu v n dat
Oblast využívání dat

 • 33% EU

 • 44% celá ČR

 • 11% kraj

 • 11% okres


Dod v n dat
Dodávání dat

 • 44% od centrálního správního orgánu

 • 33% soukromá firma

 • 22% vlastní sběr


P ed v n dat
Předávání dat

 • obvykle po internetu (55% + 11% e-mail), ale i od klientů, což záleží na systému přijímání objednávek (11%)

 • pouze 11% na CD/DVD


Aktualizace dat
Aktualizace dat

 • značný rozptyl v odpovědích, víceméně každá odpověď unikátní: od on-line po roční

 • nespokojenost s aktualizací u těch, kteří aktualizují jednou ročně

 • těžko lze vyslovit závěry pro respondenta, který přebírá adresní informace od klientů (adresátů) a s frekvencí aktualizace spokojen není - nejspíše nepochopil, že se nejedná o jednotlivé objednávky, ale o aktualizace dat, na základě kterých adresáty vyhledají


Podm nky p eb r n adres ze serveru
Podmínky přebírání adres ze serveru

 • obvykle odpovědi vyplývající ze zájmu podnikatele - totiž minimalizace nákladů

 • jeden respondent upřednostňuje stahování změnových dat, další by preferoval v rámci VFK


Dostate nost pokryt adres
Dostatečnost pokrytí adres

 • 22% respondentů považuje za nedostatečné


Nep esnosti zp sobuj c probl my
Nepřesnosti způsobující problémy

 • problém zvláště s chybějícími adresami 66,7%, chybně uvedenými a nejasnými (po 44,4%)

 • třetina uživatelů se potýká se zastaralými adresami a 22,2% s nesprávně lokalizovanými

 • specificky je vyjmenován problém spadající do kategorie nejasná adresa - více orientačních čísel na jednom č.p., avšak dle další otázky se jedná spíše o chybu datového modelu nebo softwaru (používají ESRI a MapServer)

 • jeden uživatel problémy nemá


D sledky chyb
Důsledky chyb

 • převažuje bloudění při doručování respektive navigace řidiče (ovlivněno pozicí respondenta)

 • v jednom případě je množství chyb považováno za nevýznamné


Prava dat
Úprava dat

 • 2/3 uživatelů data ještě upravují

 • je otázka, na kolik je toto číslo relevantní - na další otázku reagoval správně jen jeden uživatel, který při konkretizaci napsal, že žádné úpravy nedělají

 • 44,4% uživatelů data opravuje po třetině dochází k doplnění vlastních informací a změnám formátu

 • v typu úprav není žádná závislost na zaměření firmy


Po adovan funk nost
Požadovaná funkčnost

 • těsná většina 55% by ocenila možnost hlášení chyb

 • 44% vyhledávání nejbližšího adresního místa

 • 33% ověření adresy a indikace zpochybněné adresy uživatelem

 • z dalších odpovědí relevantní možnost stažení kompletní databáze


Po adovan dal sou sti adresy
Požadované další součásti adresy

 • 2/3 uživatelů by ocenili informace o městské části nebo části obce

 • 55% souřadnice

 • 1/3 parcelní číslo

 • po 1/5 název KÚ, POÚ, sídlo pošty, pomístní názvosloví

 • jeden uživatel by uvítal název ORP, jiný uživatel navrhuje informaci o stavebním úřaduN klady na po zen a zpracov n adres
Náklady na pořízení a zpracování adres

 • ve všech případech zvoleny nejnižší intervaly (do 100 tis. Kč)


Spory p i poskytov n adres xml webovou slu bou
Úspory při poskytování adres XML webovou službou

 • 5x odpověď ve stylu nevíme

 • 3x žádné


Anal za bloku vyu v n adres
Analýza bloku Využívání adres

 • většina respondentů se zaměřuje na dodavatelské služby, tudíž většinou využívá navigační systémy případně vlastní řešení

 • zpracovatelé dat používají GIS programy od ESRI, MapServer, GRASS a PostGIS

 • většina uživatelů zpracovává data minimálně na celostátní úrovni


Anal za bloku z sk v n adres
Analýza bloku Získávání adres

 • převládá dodávání dat od centrálních orgánů a soukromých firem pomocí internetu

 • frekvence aktualizace dat se značně liší a je většinou považována za dostatečnou


Anal za bloku kvalita adres
Analýza bloku Kvalita adres

 • většina uživatelů považuje data za dostatečně pokrývající prostor i obsah, avšak potýká se chybami v datech, které vedou k nízké produktivitě při práci s daty

 • data jsou obvykle ještě dále upravována, zvláště opravami chyb, změnami formátu a doplněním


Anal za bloku zlep en
Analýza bloku Zlepšení

 • odpovědi souvisí se spokojeností s kvalitou dat - respondenti by přivítali zvláště možnost hlásit chyby a zpětné geokódování

 • rozšíření modelu dat by se mělo soustředit na dodání informace o městské části nebo části obce a doplnění souřadnic, případně parcelního čísla


Anal za bloku n klady
Analýza bloku Náklady

 • respondenti se vzácně shodli v tom, že náklady na pořízení i zpracování mají nízké - do 100 tis. Kč ročně


Srovn n s v sledky euradin i
Srovnání s výsledky EURADIN I

 • jiná struktura respondentů - v EURADINu velké zastoupení státního sektoru, poměrně rovnoměrné rozdělení

 • proto i minimální podíl poskytovatelů doručovacích služeb (jen 5 ze 108)

 • využívání adresních prvků (ot. 7) je podobné v EU i u nás, avšak větší podíl jiného typu adresování

 • podobné prostorové využití adres (ot. 10) jako u nás i v EURADINu, avšak u nás více mezinárodního přesahu na úkor lokálních a regionálních služeb


Srovn n s v sledky euradin ii
Srovnání s výsledky EURADIN II

 • zdroj dat (ot. 11) je v rámci EU a ČR nesouměřitelný jak vzhledem k systému správy adres, tak vzorku respondentů

 • hodnocení četnosti aktualizace dat (ot. 13 a 14) dopadlo v obou průzkumech podobně

 • podobné výsledky byly i otázce dostatečnosti pokrytí adres (ot. 16)

 • naopak v EU se uživatelé setkávají s jednotlivými typy chyb (ot. 17) přibližně v rovnoměrném pásmu kolem 25% (19% nejasné adresy až 29% nepřesné adresy)

 • avšak důsledky chyb (ot. 18) jsou hodnoceny podobně, alespoň z hlediska soukromých firem, které byly výlučně zastoupeny v našem průzkumu


Srovn n s v sledky euradin iii
Srovnání s výsledky EURADIN III

 • uživatelé v EU projevili větší fantazii při požadování dalších informací (ot. 22) - kategorizace zájmových bodů a budov, užití budov, metadata ke geokódům (co souřadnice označují)

 • podobně dopadly otázky týkající se cen (24 a 25), avšak v průzkumu EURADIN byly podhodnocené náklady přesto o 3 řády vyšší

 • otázka týkající se úspor, pokud by adresy byly poskytovány jinak (ot. 26) byla v průzkumu EURADIN formulována obecněji a umožňovala jen odpovědi ano-ne-nevím (Přinesl by vám lepší zdroj adres nové obchodní možnosti?), avšak nevědělo jen 10% respondentů, nadpoloviční většina souhlasila