slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Losy Absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rzeszowie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Losy Absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rzeszowie - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Losy Absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rzeszowie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Losy Absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rzeszowie' - inga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Od wielu lat w IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika monitoruje się losy absolwentów szkoły. Pierwsze informacje zbierane są przez wychowawców klas maturalnych przed i po maturze ( na ostatnich spotkaniach z wychowawcami – w dniu rozdania świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości.)

slide3

Uczniowie wiedzą doskonale jakie studia i uczelnie są dla nich tymi wymarzonymi i gdzie będą składali dokumenty. Informacje te weryfikowane są we wrześniu, kiedy absolwenci tradycyjnie odwiedzają szkołę i nauczycieli, chcąc się pochwalić na jakie uczelnie się dostali. W dobie internetu informacje takie uzyskujemy również dzięki mailowym kontaktom uczniów z wychowawcami i sekretariatem szkoły.

slide4

O tym co robią nasi absolwenci po ukończeniu studiów, gdzie pracują, jak przebiega ich kariera zawodowa i życie prywatne dowiadujemy się również z organizowanych w każdym roku przez różne roczniki jubileuszy ukończenia szkoły ( 5 – lecia matury, 10 – lecia, 20 – lecia itd.).

slide5
IV Liceum od początku swojego istnienia nastawione było na kształcenie w kierunku przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

Wybory uczniów z tamtych lat:

 • studia na politechnikach ( głównie PRz)
 • akademie medyczne
 • prawo (UMCS)
slide6

Oczywiście szkoła bacznie obserwowała zarówno preferencje uczniów, rynek pracy ale też fakt wybierania przez wielu tzw. „ modnych kierunków studiów” (psychologię, socjologię, marketing i zarządzanie, politologię, j. obce itd.)

slide7

Konieczna więc wydała mi się modyfikacja profili kształcenia:

 • utworzony został 1 oddział o profilu humanistycznym (rozszerzony j. polski, wos, historia, wiedza o kulturze przygotowujący do studiów humanistycznych)
 • 2 oddziały o profilu językowym z rozszerzoną geografią i matematyką lub historią i geografią (studia ekonomiczne, SGH, studia językowe).
nadal jednak w iv lo przewa aj klasy
Nadal jednak w IV LO przeważają klasy:
 • mat – fiz – inf – po 4 w każdym roczniku
 • 3 klasy biol – chem – fiz (medycyna, biotechnologia, biochemia, biofizyka itp.)
 • 1 kl. – j. obcy geogr. mat.
 • 1 kl. – j. obcy hist. geogr.
 • 1 kl. – humanistyczna z obowiązkową łaciną + 2 języki nowożytne, hist + wos).
slide9

Analizując aktualne potrzeby rynku należy podkreślić, że dramatycznie powiększa się rozbieżność pomiędzy ofertą uczelni a zapotrzebowaniem rynku. Nadprodukcji humanistów towarzyszy deficyt studentów z kierunków inżynieryjno – technicznych. Zapotrzebowanie rynku jest dokładnie odwrotne.

slide10

W roku 2007/2008 w Polsce było 1,92 miliona studentów. Tylko 6,7 % - to studenci kierunków technicznych.

slide11

Od 1999 r. polskie uczelnie kształcą coraz więcej młodych ludzi na kierunkach społecznych, pedagogicznych i humanistycznych. Grono studentów kierunków inżynieryjno – technicznych zmniejszyło się o 42%. Tymczasem jak wykazują badania Międzyresortowego Zespołu Prognozowania Popytu na Pracę, do 2010 r. najbardziej poszukiwani będą m. in. inżynierowie, specjaliści. Według badań TNS OBOP do 2013 r. zapotrzebowanie na absolwentów kierunków ścisłych może sięgnąć nawet 47 tysięcy osób.

slide12

Maturzyści chcą studiować tam, gdzie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania. Oczekują ciekawych relacji z wykładowcami, dobrej atmosfery, sprawiedliwych ocen. Nieliczni duże znaczenie przypisują szansie, jaką stwarza ukończenie dobrych studiów w momencie poszukiwania pracy.

gdzie studia gdzie rynek
Gdzie studia, gdzie rynek?

Kluczowym argumentem przy wyborze kierunku studiów powinny być perspektywy znalezienia pracy po ich ukończeniu. Uniwersytet nie przygotowuje do konkretnego zawodu – ma kształcić osoby zdolne do przekraczania granic, podejmowania nowych wyzwań współczesnej nauki i technologii. Uniwersytet ma w końcu również uczyć, jak się uczyć przez całe życie.

slide14

Analizując aktualne potrzeby rynku i wybory absolwentów IV LO jestem optymistką i twierdzę, że są one mądre i wyważone.

konkrety z 387 ubieg orocznych maturzyst w iv lo
Konkrety: z 387 ubiegłorocznych maturzystów IV LO:
 • 189 osób wybrało politechniki ( w tym PRz i AGH – 48,8%)
 • 79 osób AM (stomatologię) – 20,4%
 • Uniwersytety i Akademie Ekonomiczne w tym SGH – 48 – 12,4%
 • Łącznie 316 osób.
 • Studia uniwersyteckie (Urz, UJ, KUL, Uniwersytet Lubelski, UW – 69 osób (w tym prawo)) – 17,8%.
 • Nieliczni wybrali studia związane z wybitnymi uzdolnieniami artyst. PWST, Wyższa Szkoła Muzyczna – kilka osób - 0,6%.
slide17

Na koniec można postawić sobie pytanie: czy Ci którzy studiowali na różnych uczelniach w kraju i za granicą wracają do Rzeszowa i tu podejmują pracę?

Tak, wielu z nich (lekarze, prawnicy, nauczyciele, pracownicy wyższych uczelni, biznesmeni, właściciele firm, urzędnicy).

Około 30-40% pozostaje jednak w miastach w których studiowali (Warszawa, Kraków, Szczecin, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin).

 • często jest to związane z życiem prywatnym (założenie rodziny)
 • w wielu przypadkach fakt ten wiąże się ze znalezieniem tam pracy.
slide19

p. Adam Góral – Asecco Poland

 • p. Jolanta Waligóra – Soft System
 • p. Janusz Bober, Wacław Ireński – Opteam Comfort
 • p. Krystyna Lenkowska i Jej syn Szymon – absolwent „łódzkiej filmówki”
slide20

p. Grzegorz Gilewicz – Prezes Elektrociepłowni w Załężu

 • panowie Bijoś, Ostrowski, Zgórski – właściciele firmy „BOZ”
 • p. Bernard Waśko - dyr. Szpitala Spec. im. F. Chopina –
 • pracownicy naukowi – p. prof. Leszek Woźniak – prorektor Prz.
 • p. Marek Ustrobiński – wiceprezydent Rzeszowa
slide21

p. Konrad Fijołek – przewodniczący RM Rzeszowa

 • p. Andrzej Mossoń i Wiesław Ciekliński – kancelaria adwokacka ( już rodzinna – rodzice i dzieci absolwenci IV LO
 • p. Jaromir Kwiatkowski, p. Anna Leśniewska – podkarpackie media
 • prof. Uniwersytetu w Oxfordzie – p. Artur Ekert (fizyk kwantowy)
slide22

26 nauczycieli różnych przedmiotów ( fizyki, chemii, biologii, matematyki, j. polskiego, j. obcych) w 70-o osobowym gronie pedagogicznym IV LO – to absolwenci szkoły.

slide23
Wymienione nazwiska potwierdzają, że absolwenci IV zostają w regionie, tu pracują i osiągają spektakularne sukcesy.

Ci którzy pracują poza Rzeszowem jak np. p. Anna Sieńko (absolwentka IV-go i PRz. – Dyrektor Generalna IBM Polska – mają rodziny i domy w Rzeszowie.

ad