Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach UE - PowerPoint PPT Presentation

Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach ue
Download
1 / 27

 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach UE. Wysokość, różnice, wymagania, zmiany. Radom 3-4 października 2012. Marek Krysztoforski, CDR O/Radom. Dane na podstawie raportu za 2009 rok „ Płatności wspierające rolnictwo ekologiczne w UE”. Johann Heinrich von Thünen-Institut 2010 rok.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach UE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach ue

Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach UE

Wysokość, różnice, wymagania, zmiany

Radom 3-4 października 2012

Marek Krysztoforski, CDR O/Radom


Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach ue

Dane na podstawie raportu za 2009 rok

„Płatności wspierające rolnictwo ekologiczne w UE”

Johann Heinrich von Thünen-Institut 2010 rok


Wzrost powierzchni upraw ekologicznych ue 27

Wzrost powierzchni upraw ekologicznych UE 27

Pow. 1000 ha % powierzchni % ogólnej powierzchni Wzrost powierzchni ekol. w %

ekol. UE-27 użytków rolnych


Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach ue

Dane dotyczą 24 państw członkowskich. Ponieważ 6 państw ma inne schematy dla regionów/prowincji, łącznie dane dotyczą 70 schematów

Cypr i Malta nie są wymieniane ze względu na bardzo małe powierzchnie, Rumunia ze względu na brak wiarygodnych danych.

 • Wysokość płatności w poszczególnych krajach jest zróżnicowana w zależności od 7 typów użytkowania gruntów:

 • Grunty orne

 • Trwałe użytki zielone

 • Warzywa i zioła

 • Uprawy pod osłonami

 • Uprawy wieloletnie i sady

 • Winnice

 • Drzewa oliwne


Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach ue

Płatności są zróżnicowane w zależności od kondycji ekonomicznej branży, kalkulacji kosztów, alokacji i ograniczeń budżetu.

 • Część państw i krajów członkowskich ma relatywnie wysokie płatności w porównaniu z pozostałymi, są to: Belgia, niektóre regiony Włoch i Grecja

 • Część natomiast ma relatywnie niskie płatności: Bułgaria, Estonia, Hiszpania i Wielka Brytania.


Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach ue

 • Cztery typy produkcji nie otrzymują płatności w niektórych krajach:

 • Odłogi

 • Trwałe użytki zielone

 • Produkcja pod osłonami

 • Rośliny energetyczne

Większość krajów postawiła przed swoimi rolnikami ekologicznymi dodatkowe wymagania – ponad standardy ekologiczne i wzajemnej zgodności.

 • Wymagań takich nie mają Belgia, Francja, Węgry, Irlandia, Luksemburg i Polska


Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach ue

 • Najczęściej nakładane dodatkowe wymagania wobec rolników ekologicznych to:

 • Szkolenia

 • Prowadzenie ewidencji dla działek/farmy

 • Dalsza redukcja nawożenia nawozami zawierającymi azot

 • Częstotliwość pasienia lub koszenia oraz ograniczenia czasowe na TUZ

 • Zakaz upraw równoczesnych

 • Ograniczenia w melioracji/irygacji

 • Zakaz zamiany TUZ na grunty orne

 • Zbieranie i sprzedaż plonów ;)


Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach ue

Łączenie subwencji na produkcję ekologiczną z innymi działaniami rolnośrodowiskowymi.

Obowiązkowe łączenie płatności ekologicznej z rolnośrodowiskową występuje w Finlandii i Anglii, pewne kombinacje są opcjonalne w Estonii i Danii.

 • Np. W Finlandii w obszarach A i B – południowa i centralna Finlandia rolnicy muszą wybrać od 1 do 4 dodatkowych działań rolnośrodowiskowych, w obszarze C – północ - od 0 do 2 działań dodatkowych za co otrzymają:

 • => od 0 do 125 €/ha ponad płatność ekologiczną (141 – 267€/ha)

 • od 0 do 462 €/ha w gospodarstwach ogrodniczych


Wsparcie rolnictwa ekologicznego w krajach ue

 • W pozostałych regionach dodatkowe zobowiązania /i płatności z tytułu działań rolnośrodowiskowych są dobrowolne.

 • Realizowana jest zasada kumulacji płatności do tej samej działki, dodatkowe działania rolnośrodowiskowe dotyczyły głównie:

 • Zakładania terenów zatrawionych i ich utrzymanie

 • Działania na rzecz bioróżnorodności

 • Ochrona krajobrazu

 • Ochrona wód

 • Ochrona gleby

 • Tradycyjne odmiany roślin i rasy zwierząt

W krajach południowoeuropejskich dominuje opcja ochrony zagrożonych odmian roślin i ras zwierząt, podczas gdy np. Czechach, Polsce i Słowenii dominuje zarządzanie trwałymi użytkami zielonymi, bioróżnorodność i ochrona dzikiej przyrody.


Wsparcie do koszt w certyfikacji

Wsparcie do kosztów certyfikacji

 • Wsparcie kosztów certyfikacji ze schematów wsparcia ekologicznej produkcji:

 • Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Litwa, Holandia

 • Inne mechanizmy wsparcia:

 • Zwiększona płatność w okresie konwersji

 • Bułgaria, Grecja, Łotwa, Wielka Brytania

 • Wsparcie w ramach działania 132 (systemy jakości)

 • Austria, Grecja Włochy, Polska, Słowenia

 • Wsparcie z artykułu 69 Rozp. 1782/2003 (wsp. bezp. fakultatywne)

 • Szwecja

 • Certyfikacja bezpłatna:

 • Dania

 • Bez wsparcia certyfikacji:

 • => Czechy, Estonia, Finlandia, Węgry, Luksemburg, Portugalia, Słowacja


P atno ci do u ytk w zielonych

Płatności do użytków zielonych

AT Austria

BE Belgia

BG Bułgaria

CZ Czechy

DE Niemcy

DK Dania

EE Estonia

ES Hiszpania

FI Finlandia

FR Francja

GR Grecja

HU Węgry

IE Irlandia

IT Włochy

LT Litwa

LU Luksemburg

LV Łotwa

PL Polska

PT Portugalia

SE Szwecja

Sl Słowenia

SK Słowacja

UK Wlk. Brytania

w okresie przestawiania

po przestawieniu


P atno ci do grunt w ornych

Płatności do gruntów ornych

AT Austria

BE Belgia

BG Bułgaria

CZ Czechy

DE Niemcy

DK Dania

EE Estonia

ES Hiszpania

FI Finlandia

FR Francja

GR Grecja

HU Węgry

IE Irlandia

IT Włochy

LT Litwa

LU Luksemburg

LV Łotwa

PL Polska

PT Portugalia

SE Szwecja

Sl Słowenia

SK Słowacja

UK Wlk. Brytania

w okresie przestawiania

po przestawieniu


P atno ci do warzyw i zi

Płatności do warzyw i ziół

AT Austria

BE Belgia

BG Bułgaria

CZ Czechy

DE Niemcy

DK Dania

EE Estonia

ES Hiszpania

FI Finlandia

FR Francja

GR Grecja

HU Węgry

IE Irlandia

IT Włochy

LT Litwa

LU Luksemburg

LV Łotwa

PL Polska

PT Portugalia

SE Szwecja

Sl Słowenia

SK Słowacja

UK Wlk. Brytania

w okresie przestawiania

po przestawieniu


P atno ci do upraw trwa ych i sad w

Płatności do upraw trwałych i sadów

AT Austria

BE Belgia

BG Bułgaria

CZ Czechy

DE Niemcy

DK Dania

EE Estonia

ES Hiszpania

FI Finlandia

FR Francja

GR Grecja

HU Węgry

IE Irlandia

IT Włochy

LT Litwa

LU Luksemburg

LV Łotwa

PL Polska

PT Portugalia

SE Szwecja

Sl Słowenia

SK Słowacja

UK Wlk. Brytania

w okresie przestawiania

po przestawieniu


P atno ci do innych upraw

Płatności do innych upraw

AT Austria

BE Belgia

BG Bułgaria

CZ Czechy

DE Niemcy

DK Dania

EE Estonia

ES Hiszpania

FI Finlandia

FR Francja

GR Grecja

HU Węgry

IE Irlandia

IT Włochy

LT Litwa

LU Luksemburg

LV Łotwa

PL Polska

PT Portugalia

SE Szwecja

Sl Słowenia

SK Słowacja

UK Wlk. Brytania

szklarnie i tunele

winnice

oliwki

po przestawieniu


Holandia

Holandia

Od 2005 roku wsparcie do rolnictwa ekologicznego wycofane. Jest wsparcie do certyfikacji w wysokości 650 €/rok/gosp.

Specyficzna pomoc polegająca na tzw. zielonych kredytach i odliczeniu inwestycji od dochodu.


Austria

Austria

Konwersja 5 lat, płatności równe konwersja-kontynuacja, degresywność płatności 100-300-1000 ha (75%)

Płatności od 110 € dla pastewnych i odłogów, 110-140€* dla TUZ, 285€ orne, 600€ warzywa dwa i więcej plonów, 750€ winnice i owoce, 2900€ tunele i 4500€ szklarnie.

* Niższa za <0,5 DJP/ha


Austria1

Austria

 • Wymagania dodatkowe:

 • TUZ maksymalnie dwa pokosy, pozostawione 5%

 • Folia z tuneli utylizowana

 • Sianokiszonka musi mieć skarmiana razem z dodatkiem siana

 • Do 150 kg N/ha

 • Kontrola opryskiwaczy

 • 15 godzin szkolenia w

 • pierwszym roku

 • przestawiania

Możliwość płatności r-ś:

Uprawy bezorkowe, nie używanie sianokiszonki, ochrona przed erozją,

ochrona wód,

poplony po kukurydzy, ginące gatunki roślin, zazielenienie pól


Belgia flandria

Belgia - Flandria

Konwersja 5 lat , płatności spadające


Belgia flandria1

Belgia - Flandria

 • Możliwe dodatkowe programy r-ś:

 • (dobrowolne do 1 ha)

 • Uprawy bezorkowe- różne

 • Motylkowate 275-600 €

 • Siew bezpośredni - różne

 • Zielone pola 50€

 • Ogrodnictwo ozdobne 75-900€

 • Ostoje dla ptaków 15€/szt

 • Zimowe ścierniska 50€

 • Uprawy dla ptactwa 1490 €

 • Ochrona wód do 685


Belgia walonia

Belgia - Walonia


Belgia walonia1

Belgia - Walonia

 • Możliwe dodatkowe programy r-ś:

 • (dobrowolne do 1 ha)

 • Konserwacja krajobrazu żywopłoty 5o€/200m; drzewa 25€/10 szt.; oczko wodne 50-60 €/szt.

 • Naturalne łąki (koszone po 15 czerwca) 200-240€

 • Trawiaste strefy buf. 12m ~ 24€

 • Międzyplony 100€

 • Tradycyjne rasy - koń 200€, krowa 120€,

 • owca 30€

 • Niska obsada zwierząt <0,6DJP 100€

 • TUZ cenne przyrodniczo 450€

 • (użytkowane po 31 lipca)


Bu garia

Bułgaria


Niemcy bawaria

Niemcy - Bawaria

Nie można łączyć z programami rolnośrodowiskowymi ze względu na ograniczenia budżetowe !!!


Niemcy saksonia

Niemcy Saksonia

Liczne ograniczenia i nakazy związane z obsadą zwierząt (0,3-1,4 DJP); dopłaty nie przyznawane do odłogów.

Możliwość łączenia z 5 programami rolnośrodowiskowymi


Hiszpania walencja

Hiszpania Walencja

 • Obligatoryjnie:

 • Prowadzenie księgi pól

 • Sprzedaż produktów

 • Analizy chemiczne

 • Strefy buforowe

 • Pokrywowe w sadach

 • Rachunkowość rejestrowana

Ze względu na ograniczenia budżetowe 52,33% rolników przystępujących do programu nie otrzymuje płatności ekologicznych


Francja bretania

Francja Bretania

We Francji jest specjalna płatność za ogrodniczą produkcję rynkową – albo uprawy pod osłonami, albo co najmniej dwa plony w roku (warzywa)


 • Login