สรุปผล
Download
1 / 6

สรุปผล การปฏิบัติงาน การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร กองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ - PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on

สรุปผล การปฏิบัติงาน การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร กองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้. การรับรู้ข่าวสารของแผนกวิชาทหารฯ ค่า KPI = 88.78. ความสะดวกในการแจกเอกสาร ค่า KPI = 91.32. ความชัดเจนในการให้คำปรึกษา ค่า KPI = 91.71. ความชัดเจนในการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ ค่า KPI = 91.80.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สรุปผล การปฏิบัติงาน การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร กองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้' - inga-cooke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สรุปผล การปฏิบัติงาน การผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร

กองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้


การรับรู้ข่าวสารของแผนกวิชาทหารฯ ค่า KPI= 88.78

ความสะดวกในการแจกเอกสาร ค่า KPI= 91.32

ความชัดเจนในการให้คำปรึกษา ค่า KPI= 91.71

ความชัดเจนในการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ ค่า KPI= 91.80

ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ค่า KPI= 93.76

การให้ความเป็นกันเองกับผู้มาติดต่อ ค่า KPI= 94.54

ผลสรุปจากแบบประเมินการใช้บริการงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารฯ

ข้อมูลอ้างอิง :

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

จำนวน 205 คน

ค่า KPI = 91.98


สรุปข้อควรปรับปรุงจากการให้บริการงานสรุปข้อควรปรับปรุงจากการให้บริการงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารฯ

  • นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ

  • มีการวางแผนการปฏิบัติงาน

สร้างการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ การลงเว็บไซด์ เป็นต้น

โดยการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการนำคู่มือฯ ลงในเว็บไซด์ กพศ. และ มทร.พระนคร

และ link กับข้อมูลของกระทรวงกลาโหม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบด้วย


แนวทางการการปรับปรุงการปฏิบัติงานแนวทางการการปรับปรุงการปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารฯ

มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานควบคู่กับการนำคู่มือฯ/ข่าวสารการขอผ่อนผันฯ

ลงในเว็บไซด์ กพศ. และ มทร.พระนคร

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข่าวสารการขอผ่อนผันฯ


งานการผ่อนผันแนวทางการการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

การเข้ารับราชการ

ทหารฯ

Mind map งานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารฯ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร

พ.ศ. 2497

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

เผยแพร่คู่มือฯ ให้แก่คณะในสังกัด

นำปฏิทินการปฏิบัติงานลงในเว็บไซด์ กพศ. และ

เว็บไซด์ มทร.พระนคร

นำคู่มือลงเว็บไซด์ กพศ. และ

เว็บไซด์ มทร.พระนคร

นำข้อมูลข่าวสารการขอผ่อนผันฯ ลงใน

เว็บไซด์ กพศ. และ เว็บไซด์ มทร.พระนคร

การประชาสัมพันธ์


งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษางานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

ขอบคุณค่ะ