Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til årene, men også år til livet... - PowerPoint PPT Presentation

Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til årene,
Download
1 / 20

 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til årene, men også år til livet. HÅVAMÅL. Er du halt, kann du ride, handlaus gjæte, er du dauv, kann du duga i strid. Blind er betre enn brend å vera; daud mun ein lite duga. Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål….?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til årene, men også år til livet...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til rene men ogs r til livet

Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til årene,

men også år til livet...


Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til rene men ogs r til livet

HÅVAMÅL

 • Er du halt, kann du ride,

 • handlaus gjæte,

 • er du dauv, kann du duga i strid.

 • Blind er betre enn brend å vera;

 • daud mun ein lite duga.


Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til rene men ogs r til livet

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål….?

• Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering?

• Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted?

• fra et terapeutisk ståsted?

• ifht pasientens egen mulighet til å mestre sykdom og livssituasjon?


Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til rene men ogs r til livet

 • Fysisk aktivitet

 • er alle kroppslige bevegelser som resulterer i økt energiforbruk.

 • (McArdle, Katch og Katch (1996)


Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til rene men ogs r til livet

Fysisk trening:

-er planlagt, strukturert og gjentakne aktiviteter som har til hensikt å forbedre eller opprettholde fysisk form eller prestasjonsnivå(McArdle m.fl. 1996).


Hvor intenst

Hvor intenst ?


Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til rene men ogs r til livet

pulssoner


Fysisk aktivitet legger ikke bare liv til rene men ogs r til livet

noen utfordringer og inaktivitet


World health rapport 2002

World Health Rapport 2002

”Fysisk inaktivitet

er i ferd med å bli

framtidens store

helseproblem”

WHO, 2002

|


Status

Status

En stor andel av den norske befolkning er i risikosonen for å pådra seg sykdom eller nedsatt funksjonsnivå pga for lite fysisk aktivitet

Over 50% av den norske befolkning har et aktivitetsnivå under gjeldende anbefalinger

Seiler, 2000

|


Fysisk inaktivitet danske tall

Fysisk inaktivitet(danske tall)

Fysisk inaktive dør i snitt 7-8 år tidligere enn fysisk aktive

Fysisk inaktive får kroniske lidelser 5-6 år før fysisk aktive

6-8% av alle dødsfall relateres til inaktivitet (5-8.000)

Hvert år er det 3.1 mill ekstra fraværsdager blant fysisk inaktivitet

Hvert år er 1 200 tilfeller av førtidspensjonerte relatert til fysisk inaktivitet

Sundhedsstyrelsen 2006: Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

|


Livsstilssykdommer ker

Livsstilssykdommer øker

 • 50% får en psykisk lidelse i løpet av livet

  • 20-30% har hatt en psykisk lidelse siste året

  • En eksplosiv økning av diabetes type II

  • Hver 3. nordmann får kreft; fortsatt

  økende

  • menn: prostata hyppigst

  • kvinner: brystkreft

  • Økende forekomst av muskelskjelettlidelser

  SHdir 2006, rapport IS-1368


 • Login