Uurimust alused i
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Uurimustöö alused I PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uurimustöö alused I. Joosep Tosmin. Mis on uurimustöö?. on uurimusliku protsessi konkreetne tulemus - kirjalik aruanne sellest, mida uuriti, kuidas uuriti ning millised on järeldused ja tulemused, milleni töö käigus jõuti;

Download Presentation

Uurimustöö alused I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uurimust alused i

Uurimustöö alused I

Joosep Tosmin


Mis on uurimust

Mis on uurimustöö?

 • onuurimusliku protsessi konkreetne tulemus - kirjalik aruanne sellest, mida uuriti, kuidas uuriti ning millised on järeldused ja tulemused, milleni töö käigus jõuti;

 • protsess ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat probleemi süstematiseeritud ja asjakohaselt struktureeritud viisil.


Uuring ja uurimus

Uuring ja uurimus

 • Uuring - lühiajaline v. ühekordne andmete kogumine, piiratud mahuga uurimisülesanne.

 • Uurimus -trükis ilmunud v. kirjalik uurimistöö.


Kodu uurimist ja referaat

Kodu- uurimistöö ja referaat

 • Kodu- uurimustöö on uurimusliktöö, mille temaatikaks on omakodukandi v. mõnemuupiirkonna (niiajalookuitänapäeva, loodus- kuiinimkeskkonna) uurimine.

 • Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst (töödest).


Plagiaat

Plagiaat

 • kellegi seisukohtade sõnasõnaline mahakirjutamine allikale viitamata, loomevargus. Uurimistöö ei tohi alla plagiaat. Uurimistöös võib kasutada uuritavat probleemi käsitlevaid refereeringuid erinevatelt autoritelt, kuid nende võrdlemise ja analüüsi käigus tuleb jõuda omapoolsete järeldusteni.


Uurimust m te

Uurimustöö mõte

 • Uurimistöö peab näitama õpilase iseseisva mõtlemise võimet veel uurimata (või väheuuritud) materjalide analüüsil ja argumentatiivse teksti koostamise oskust.


Uurimuse kolm taset

Uurimuse kolm taset

 • 1. kirjeldav uurimus;

 • 2. kahe nähtuse vaheliste seoste uurimine;

 • 3. probleemi põhjuste analüüsimine.


Lesanne

Ülesanne

 • Kirjuta 5 asja, mis sind väga huvitavad

 • Vali neist üks

 • Mõtle välja hüpotees või probleem

 • Mõtle 10 küsimust, mis seostuvad selle teemaga


 • Login