KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA. KULD Ī GA S NOVADA PAŠVALDĪBA BAZNĪCAS IELA 1 KULD ĪGA www.kuldiga.lv. KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA. PROGRAMMAS LOMA. APZINĀT UN NOVĒRTĒT PAŠVALDĪBAS RĪCĪBĀ ESOŠOS RESURSUS, PIEDĀVĀJOT REDZĒJUMU UN RISINĀJUMUS TO EFEKTĪVĀKAI IZMANTOŠANAI

Download Presentation

KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kuld gas novada teritorijas att st bas programma

KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

KULDĪGAS NOVADA

PAŠVALDĪBA

BAZNĪCAS IELA 1

KULDĪGA

www.kuldiga.lv

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


Kuld gas novada teritorijas att st bas programma

PROGRAMMAS LOMA

 • APZINĀT UN NOVĒRTĒT PAŠVALDĪBAS RĪCĪBĀ ESOŠOS RESURSUS, PIEDĀVĀJOT REDZĒJUMU UN RISINĀJUMUS TO EFEKTĪVĀKAI IZMANTOŠANAI

 • MĒRĶTIECĪGI PLĀNOT RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJAS

 • SEKMĒT VISA VEIDA INVESTĪCIJU PIESAISTI

 • SEKMĒT TERITORIJAS ATPAZĪSTAMĪBU

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


Kuld gas novada teritorijas att st bas programma

PROGRAMMAS SATURS

 • TERITORIJAS RAKSTUROJUMS UN ANALĪZE

 • ILGTERMIŅA ‘UZSTĀDĪJUMI’

  • PRINCIPI

  • VĒRTĪBAS

  • VĪZIJA

  • PRIORITĀTES

  • MĒRĶI

 • RĪCĪBAS PLĀNS – LĪDZ 2014

 • MONITORINGS (UZRAUDZĪBA)

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


Kuld gas novada teritorijas att st bas programma

PROGRAMMAS IZSTRĀDE

 • PĒCTECĪBA – IEPRIEKŠĒJO PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZVĒRTĒJUMS UN PĀRMANTOJAMĪBA

  • KULDĪGAS RAJONA, KULDĪGAS PILSĒTAS UN PAGASTU TERITORIJAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

 • SITUĀCIJAS APZINĀŠANA UN IZVĒRTĒŠANA – FAKTU MATERIĀLS

 • SABIEDRĪBAS IESAISTE

  • APTAUJA

  • TEMATISKĀS (NOZARU) DARBA GRUPAS

  • DARBA GRUPAS PAGASTOS

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


Kuld gas novada teritorijas att st bas programma

NOVADA NĀKOTNES VĪZIJA

 • KULDĪGAS NOVADS –

  • VIENOTA UN DZĪVOTSPĒJĪGA ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA KURZEMES CENTRĀ

  • AR DAUDZVEIDĪGU EKONOMISKO DARBĪBU

  • AUGSTAS PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS PRODUKTIEM UN PAKALPOJUMIEM

  • DZĪVEI, DARBAM UN ATPŪTAI LABVĒLĪGU VIDI

  • REĢIONAM RAKSTURĪGU, CILVĒCĪGU AINAVU TELPU

  • PIESĀTINĀTU KULTŪRAS DZĪVI.

 • KULDĪGA – STARPTAUTISKI ATPAZĪSTAMA KULTŪRAS UN DABAS MANTOJUMA VIETA, TŪRISMA UN RADOŠO INDUSTRIJU PILSĒTA UN REĢIONĀLAS NOZĪMES CENTRS

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


Kuld gas novada teritorijas att st bas programma

NOVADA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES

 • VEICINĀT DAUDZVEIDĪGAS SAIMNIECISKĀS AKTIVITĀTES, KAS RADA RAKSTURĪGUS UN ATPAZĪSTAMUS PRODUKTUS UN PAKALPOJUMUS UN PRIORITĀRI ATBILST ŠĀDIEM KRITĒRIJIEM:

  • VIETĒJO RESURSU EFEKTĪVS PIELIETOJUMS

  • MAZA MATERIĀLU UN ENERGOIETILPĪBA

  • AUGSTI KVALIFICĒTS DARBASPĒKS

  • KONKURĒTSPĒJĪGS GALA PRODUKTS

  • DARBA VIETAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

  • IR SASKAŅĀ AR TRADĪCIJĀM UN VĒRTĪBĀM

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


Kuld gas novada teritorijas att st bas programma

NOVADA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI

 • STIPRINĀT NOVADA LOMU REĢIONĀLĀ, NACIONĀLĀ UN STARPTAUTISKĀ KONTEKSTĀ UN VEICINĀT TĀ ATPAZĪSTAMĪBU, IEDZĪVOTĀJU, INVESTĪCIJU UN TŪRISTU PIESAISTI.

  • STIPRINĀT NOVADA UN PILSĒTAS REĢIONĀLO LOMU UN ADMINISTRATĪVO RĪCĪBSPĒJU

  • VEICINĀT PILSĒTAS UN NOVADA ATPAZĪSTAMĪBU

  • POZICIONĒT KULDĪGU KĀ STARPTAUTISKI ATPAZĪSTAMU KULTŪRAS UN DABAS MANTOJUMA VIETU

 • VEICINĀT DAUDZVEIDĪGAS SAIMNIECISKĀS AKTIVITĀTES, KAS RADA RAKSTURĪGUS UN ATPAZĪSTAMUS PRODUKTUS UN PAKALPOJUMUS:

  • NODROŠINĀT INFRASTRUKTŪRAS ATBALSTU UN SEKMĒT INVESTĪCIJU PIESAISTI KULDĪGAS NOVADA EKONOMIKAI

  • NODROŠINĀT INFORMATĪVO, KONSULTATĪVO UN FINANSIĀLO ATBALSTU VIETĒJIEM UZŅĒMĒJIEM

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


Kuld gas novada teritorijas att st bas programma

NOVADA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI

 • UZTURĒT UN PAAUGSTINĀT CILVĒKU POTENCIĀLU NOVADĀ:

  • SEKMĒT KVALITATĪVAS, KONKURĒTSPĒJĪGAS UN DARBA TIRGUM ATBILSTOŠAS IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

  • ATTĪSTĪT DAUDZVEIDĪGUS UN KVALITATĪVUS KULTŪRAS PAKALPOJUMUS NOVADĀ

  • NODROŠINĀT KVALITATĪVUS VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMUS VISIEM NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

  • SEKMĒT SPORTA UN VESELĪGA DZĪVES VEIDA ATTĪSTĪBU

 • UZLABOT TERITORIJAS SASNIEDZAMĪBU, IZKOPT PILSĒTAS, LAUKU UN DABAS VIDI, UN SAGLABĀT TĀS VĒRTĪBAS:

  • UZLABOT TERITORIJAS SASNIEDZAMĪBU, AUTOCEĻU, IELU UN IKT INFRASTRUKTŪRU VISĀ NOVADA TERITORIJĀ

  • PAAUGSTINĀT MĀJOKĻA UN INŽENIERINFRASTRUKTŪRAS KVALITĀTI UN PIEEJAMĪBU

  • PAAUGSTINĀT PILSĒTAS UN LAUKU VIDES PIEVILCĪBU UN SEKMĒT TĀS VĒRTĪBU SAGLABĀŠANU

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


Kuld gas novada teritorijas att st bas programma

RĪCĪBAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM

 • TERITORIJU UN INFRASTRUKTŪRAS PIEDĀVĀJUMS INVESTORIEM

 • BIZNESA INKUBATORA ATTĪSTĪBA KULDĪGAS PILSĒTĀ

 • TEHNOLOĢISKĀ PARKA IZVEIDE KULDĪGĀ

 • TIRDZNIECĪBAS VIETU SAGATAVOŠANA VIETĒJĀS PRODUKCIJAS RAŽOTĀJIEM

 • INFORMĀCIJAS APKOPOJUMS PAR ATBALSTA INSTRUMENTIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAI UN PIEDĀVĀJUMS E-VIDĒ

 • KONSULTĀCIJAS UZŅĒMĒJIEM, PALĪDZĪBA PROJEKTU UN BIZNESA PLĀNU IZSTRĀDĒ

 • IKT PAKALPOJUMU ATBALSTS

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


Kuld gas novada teritorijas att st bas programma

RĪCĪBAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM

 • RADOŠO INDUSTRIJU ATBALSTS UN TO IEGULDĪJUMA SEKMĒŠANA EKONOMISKAJĀ IZAUGSMĒ

 • LAUKSAIMNIECĪBAS, APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS, AMATNIECĪBAS U.C. NOZARU APVIENĪBU ATBALSTS

 • UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES NOVADĀ UN PAGASTOS

 • SARUNAS AR LIELVEIKALU TĪKLIEM PAR VIETĒJO RAŽOTĀJU STENDU IZVIETOŠANU

 • UZŅĒMĒJA ZĪMOLS (BALVA)

 • PAŠVALDĪBAS ATBALSTS DAŽĀDĀM UZŅĒMĒJU INICIATĪVĀM

 • PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NODOKĻU UN NODEVU ATLAIDĒM

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


Kuld gas novada teritorijas att st bas programma

PADIES PAR UZMANĪBU

KASPARS RASA

KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

+37163322235

+37127840580

kaspars@kuldiga.lv

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


 • Login