Opieka zast pcza w m st warszawa
Download
1 / 22

Opieka zastępcza w m. st. Warszawa - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Opieka zastępcza w m. st. Warszawa. Podstawy prawne działania:. Ustawa o pomocy społecznej Rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. Placówki opiekuńczo-wychowawcze:. Typu interwencyjnego, Typu socjalizacyjnego,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opieka zastępcza w m. st. Warszawa' - ince


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opieka zast pcza w m st warszawa

Opieka zastępcza w m. st. Warszawa


Podstawy prawne dzia ania
Podstawyprawne działania:

 • Ustawa o pomocy społecznej

 • Rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych


Plac wki opieku czo wychowawcze
Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

 • Typu interwencyjnego,

 • Typu socjalizacyjnego,

 • Typu wsparcia dziennego,

 • Typu rodzinnego,

 • Wielofunkcyjne (mogą łączyć trzy pierwsze typy)

 • w 2000 roku liczba miejsc w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiła 1268(w tym 10 w RDD), obecnie 959 (w tym 47 RDD, 50 wsparcie dzienne)


Plac wki interwencyjne dysponuj ce 116 miejscami
Placówki interwencyjnedysponujące 116 miejscami:


Plac wki socjalizacyjne dysponuj ce 343 miejscami
Placówki socjalizacyjne dysponujące 343 miejscami:


Plac wki wielofunkcyjne dysponuj ce 453 miejscami
Placówki wielofunkcyjnedysponujące 453 miejscami:


Plac wki rodzinne dysponuj ce 47 miejscami
Placówki rodzinnedysponujące 47 miejscami:


Co miasto zapewnia

mieszkanie lub dom (dotychczas tylko 2 RDD są zorganizowane w domu własnym rodziny)

wyposażenie RDD (z udziałem dyrektora)

samochód (zakup, ubezpieczenie, paliwo); koszty zakupu samochodu to 96 000zł i 76 000 zł w zależności od liczby dzieci w placówce

zatrudnienie dyrektora, ewentualnie pracownika

ponoszenie kosztów wynikających z przepisów (miesięczna zryczałtowana kwota na dziecko, utrzymanie lokalu, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty, świadczenia zdrowotne nieobjęte NFZ, wyrównanie opóźnień w nauce) oraz kosztów leków dla dzieci

„Co Miasto zapewnia …”


Pozytywne strony rdd
Pozytywne strony RDD

 • zindywidualizowanie opieki nad dziećmi

 • szybsze zdiagnozowanie deficytów dzieci i podjęcie pracy w celu ich zniwelowania

 • zwiększona szansa dzieci na prawidłowy proces socjalizacji

 • lepsze perspektywy szkolne, zawodowe

 • unikanie stygmatyzacjiSzkolenie kandydat w
Szkolenie kandydatów opiekuńczo-wychowawczej

 • Szkoleniem kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej zajmują się w Warszawie 4 ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

 • W latach 2004 – 2007 ośrodki przeszkoliły 1129 rodzin, w tym 952 zainteresowanych przysposobieniem dziecka, 164 pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, 13 prowadzeniem placówki rodzinnej.


Szkolenie kandydat w do rodzinnej opieki zast pczej w latach 2004 2007
Szkolenie kandydatów opiekuńczo-wychowawczejdo rodzinnej opieki zastępczej w latach 2004 – 2007


Rodziny zast pcze typy
Rodziny zastępcze – typy: opiekuńczo-wychowawczej

 • Spokrewnione z dzieckiem (1335)

 • Niespokrewnione z dzieckiem (174)

 • Zawodowe niespokrwenione z dzieckiem:

  • wielodzietne

  • specjalistyczne (5)

  • o charakterze pogotowia rodzinnego (3)

 • w 2000 roku nie występował podział na rodziny spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem, natomiast w 2001 roku w Warszawie było 1400 rodzin zastępczych, w tym 1253 rodziny spokrewnione, w których przebywało 1454 dzieci oraz 147 rodzin niespokrewnionych, w których przebywało 166 dzieci
Zawodowe rodziny zast pcze
Zawodowe rodziny zastępcze: opiekuńczo-wychowawczej


Pomoc pieni na dla rodzin zast pczych
Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych: opiekuńczo-wychowawczej

Wysokość pomocy pieniężnej wynosi miesięcznie w przypadku dziecka:

 • do 7 roku życia - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł

 • do 7 roku życia, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 80 % podstawy, czyli 1 317,60 zł

 • od 7 do 18 lat - 40 % podstawy, czyli 658,80 zł

 • od 7 do 18 lat, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności (tylko znacznym lub umiarkowanym) - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł

 • od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich- 60 % podstawy, czyli 988,20 zł

 • od 7 do 18 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy, o której mowa w punkcie poprzednim – 80% podstawy, czyli 1 317,60 zł

  Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki i wychowania w wysokości 164,70 zł.

  Zgodnie z przepisami Starosta może przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150% podstawy, tj. do wysokości2470,50 zł.


Wsparcie rodzin zast pczych
Wsparcie rodzin zastępczych opiekuńczo-wychowawczej

 • Kontakt Rodziny z pracownikiem socjalnym WCPR (telefoniczny, osobisty, okresowe wizyty w środowisku) rozmowy, wymiana informacji, poradnictwo doraźne, praca socjalna.

 • Kluby, grupy wsparcia oraz szkolenia w ośrodkach pomocy społecznej.

 • Szkolenia dla wszystkich nowych spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzone przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.

 • Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, organizowane przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.

 • Poradnictwo indywidualne prowadzone przez wszystkie ośrodki adopcyjno-opiekuńcze dla rodzin przeszkolonych w tych ośrodkach, w tym stały dyżur pedagoga i psychologa.

 • Systemowa terapia rodzinna prowadzona przez Ośrodek Reintegracji Rodzin funkcjonujący w strukturze Ośrodka Wspomagania Rodziny w Warszawie.

 • Oferta pomocy indywidualnej świadczona przez ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, parafie.


Koszty zwi zane z opiek zast pcz w warszawie 2007 rok
Koszty związane z opieką zastępczą opiekuńczo-wychowawczejw Warszawie (2007 rok)

 • Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

  • Publiczne – 40 518 913 zł

  • Niepubliczne –4 648 923 zł

 • Rodziny zastępcze - 13 353 019 zł

  W sumie koszty w 2007 roku wyniosły 58 024 396 zł.


ad