Trestn pr vo procesn st
Download
1 / 19

Trestní právo Procesní část - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Trestní právo Procesní část. Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO. Trestní právo procesní. Veřejnoprávní odvětví Charakterizované systémem trestně právních norem upravující: Postup orgánů činných v trestním řízení vůči pachatelům trestných činů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Trestní právo Procesní část' - inari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trestn pr vo procesn st

Trestní právoProcesní část

Mgr. Pavel PETR

Katedra společenských věd

VŠB - TUO


Trestn pr vo procesn
Trestní právo procesní

 • Veřejnoprávní odvětví

 • Charakterizované systémem trestně právních norem upravující:

 • Postup orgánů činných v trestním řízení vůči pachatelům trestných činů

 • Práv a povinností ostatních subjektů řízení


Z sady trestn ho zen
Zásady trestního řízení

 • Stíhání jen ze zákonných důvodů a zákonným způsobem

 • Presumpce neviny (do vydání pravomocného odsuzujícího rozsudku)

 • Zásada oficiality – stíhání všech TČ, o kterých se státní zástupce dozví (jakkoliv)

 • Orgány činné v trestním řízení postupují ex offo (ex officio, tj. z úřední povinnosti)

 • Zásada hospodárnosti – povinnost projednávat věci co nejrychleji a šetřit práva a povinnosti vyplývající z LZPS


Z sady trestn ho zen1
Zásady trestního řízení

 • Zásah do práv (LZPS) jen v odůvodněných případech (domovní svoboda, osobní svoboda aj.)

 • Zásada materiální pravdy – objasnění skutečného skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti

 • Doznání obviněného nezbavuje orgány povinnosti přezkoumat podstatné okolnosti případu

 • Objasňování skutečností svědčících jak v neprospěch tak ve prospěch osoby proti níž je řízení vedeno

 • Zásada volného hodnocení důkazů (samostatně i v souhrnu)


Z sady trestn ho zen2
Zásady trestního řízení

 • Jen soud rozhoduje o vině a trestu

 • Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby

 • Obhajovat se smí sám; pokud zákon vyžaduje advokáta – pak si jej zvolí – pokud ne budu přidělen ex offo

 • Obviněný má právo odepřít výpověď

 • NIKDO nesmí být stíhán za čin, pro který byl již odsouzen nebo zproštěn obžaloby (vyjma mimořádných opravných prostředků)


Z sady trestn ho zen3
Zásady trestního řízení

 • Spolupráce orgánů se zájmovými sdruženími občanů

 • Trestní stíhání před soudem je možné jen na základě obžaloby nebo návrhu na potrestání

 • Veřejnou žalobu v řízení před soudem zastupuje státní zástupce

 • Soudy rozhodují jako samosoudci nebo senát (v čele předseda)

 • Veřejnost veřejného projednávání – vyloučení jen při hlavním líčení nebo veřejném zasedání – a jen ze zákonných důvodů (ohrožení st.tajemství apod.)

 • Jednání před soudem je ústní

 • Přihlíží se jen k provedeným důkazům – výslech svědka aj.


Z sady trestn ho zen4
Zásady trestního řízení

 • Povinnost v každém stádiu trestního řízení informovat osobu, proti níž se vede o jeho právech a umožnit mu je

 • Řízení se vede v českém jazyce

 • Ten kdo neumí je oprávněn používat svého rodného jazyka, event. ten jež uvede, že ovládá


Subjekty trestn ho zen
Subjekty trestního řízení

 • Pachatel

 • Obhájce

 • Poškozený

 • Strana – ten proti němuž je řízení vedeno, zúčastněná osoba, poškozený, státní zástupce (v řízení před soudem)


Org ny inn v trestn m zen
Orgány činné v trestním řízení

 • Soud

 • Státní zástupce

 • Policejní orgán


Soudy
Soudy

 • Nezávislý orgán

 • Rozhoduje o vině a trestu

 • Poskytuje ochranu právům

 • Nejde o represivní prvekPodm nky na jmenov n soudcem v r
Podmínky na jmenování soudcem v ČR

 • Právní bezúhonost

 • Způsobilost k právním úkonům

 • Věk minimálně 30 let

 • VŠ vzdělání právnického směru dosažené v magisterském studijním programu

 • Morální vlastnosti

 • Souhlas s výkonem funkce


Pravomoc a p slu nost soud
Pravomoc a příslušnost soudů

 • Pravomoc

 • Souhrn oprávnění přiznaných soudům zákonem

 • Příslušnost

 • Vymezení okruhu působnosti mezi soudy navzájem


P slu nost soud
Příslušnost soudů

 • Obecně se koná řízení u soudu okresního

 • Krajský soud je druhostupňový

 • Krajský soud je prvostupňový když  TČ má sazbu minimálně 5 let, event. výjimečný trest

 • Taxativně uvedené TČ – vlastizrada, rozvracení republiky, teror, TČ spáchané prostřednictvím směnek, šeků, způsobující značnou škodu (500 000,- Kč)

 • Místní příslušnost – koná soud v jehož obvodu byl TČ spáchán!

 • Nelze-li zjistit v místě bydliště pachatele /práce, zdržování se/ nejde pak tam, kde TČ vyšel najevo


St tn z stupce
Státní zástupce

 • Represivní orgán – prokazování viny pachatele

 • Zastupuje veřejnou žalobu

 • Zákon 283/1993 Sb., o st.zastupitelstvíSt tn z stupce zp sobilost
Státní zástupce - způsobilost

 • státní občan České republiky

 • způsobilý k právním úkonům,

 • bezúhonný

 • ke dni jmenování dosáhl věku nejméně 25 let,

 • získal vysokoškolské vzdělání studiem magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice,)

 • úspěšně složil závěrečnou zkoušku,

 • jeho morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat,

 • souhlasí se svým jmenováním do funkce státního zástupce a s přidělením k určitému státnímu zastupitelství

 • funkce státního zástupce vzniká jmenováním.

 • státního zástupce jmenuje na návrh nejvyššího státního zástupceministr spravedlnosti na dobu časově neomezenou.


Policejn org n
Policejní orgán

 • Zákon 283/1991 Sb., o Policii ČR

 • Vyšetřovací orgán

 • Vyšetřování – úsek trestního stíhání před podáním obžaloby, resp. zastavením trestního stíhání

 • Koná služba kriminální policie a vyšetřování PČR


Koly policie
Úkoly Policie

 • chrání bezpečnost osob a majetku;

 • vede boj proti terorismu;

 • odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele;

 • koná vyšetřování o trestných činech;

 • odhaluje přestupky;

 • projednává přestupky

 • vyhlašuje celostátní pátrání; přitom je oprávněna zveřejňovat údaje nezbytné k identifikaci hledaných osob;

 • na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby České republiky provádí úkony související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody;


ad