Zesp opiniodawczo doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela jaki status dyrektora szko y
Download
1 / 15

Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela „ Jaki status dyrektora szkoły?” - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela „ Jaki status dyrektora szkoły?”. Warszawa, 21 lipca 2010 r. Powierzanie i odwoływanie ze stanowiska dyrektora szkoły publicznej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela „ Jaki status dyrektora szkoły?”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zesp opiniodawczo doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela jaki status dyrektora szko y

Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela„ Jaki status dyrektora szkoły?”

Warszawa, 21 lipca 2010 r.


Zesp l opiniodawczo doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela jaki status dyrektora szkoly

Powierzanie i odwoływanie ze stanowiska dyrektora szkoły publicznej

 • Kandydat na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki będący nauczycielem – wymagania

 • Kandydat na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki niebędący nauczycielem – wymagania

 • Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

 • Inne możliwości powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 • Odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły


Zesp l opiniodawczo doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela jaki status dyrektora szkoly

Status zawodowy dyrektora szkoły publicznej będącego nauczycielem

 • Stosunek pracy dyrektora szkoły

 • Czas pracy dyrektora szkoły

 • Ocena pracy dyrektora szkoły

 • Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

 • Wynagrodzenie dyrektora szkoły

 • Awans zawodowy dyrektora szkoły


Zesp l opiniodawczo doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela jaki status dyrektora szkoly

Uprawnienia i obowiązki dyrektora szkoły będącego nauczycielem

 • Związane z zarządzaniem szkołą

 • Związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego

 • Związane z zatrudnianiem pracowników

 • Związane z awansem zawodowym nauczycieli

 • Inne zadania dyrektora szkoły


Status zawodowy dyrektora szko y nieb d cego nauczycielem

Status zawodowy dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem

Stosunek pracy dyrektora szkoły niebędącego

nauczycielem oraz jego uprawnienia


Dyrektor szko y niepublicznej

Dyrektor szkoły niepublicznej

 • Powierzanie i odwoływanie ze stanowiska dyrektora

 • Stosowanie przepisów Karty Nauczyciela do dyrektora


Inne stanowiska kierownicze w szkole

Inne stanowiska kierownicze w szkole

 • Inne funkcje kierownicze pełnione w szkołach i placówkach systemu oświaty

 • Tryb tworzenia stanowisk wicedyrektorów

 • Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwoływanie z tych stanowisk

 • Przyczyny odwołania wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze


Dyrektorzy wed ug stopnia awansu zawodowego

Dyrektorzy według stopnia awansu zawodowego

na podst. SIO, wg stanu na 30.09.2009 r.


Wicedyrektorzy wed ug stopnia awansu zawodowego

Wicedyrektorzy według stopnia awansu zawodowego

na podst. SIO, wg stanu na 30.09.2009 r.


Dyrektorzy wed ug wieku

Dyrektorzy według wieku

na podst. SIO, wg stanu na 30.09.2009 r.


Wicedyrektorzy wed ug wieku

Wicedyrektorzy według wieku

na podst. SIO, wg stanu na 30.09.2009 r.


Wykszta cenie dyrektor w

Wykształcenie dyrektorów

na podst. SIO, wg stanu na 30.09.2009 r.


Obni enie tygodniowego obowi zkowego wymiaru godzin zaj dyrektor w

Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów

na podst. SIO, wg stanu na 30.09.2009 r.


Zapraszamy do dyskusji

Zapraszamy do dyskusji

 • Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły ?

 • Dyrektor – nauczyciel czy menedżer ?

 • W jakim zakresie dyrektor powinien dzielić się władzą ?

 • Jaki powinien być zakres autonomii dyrektora szkoły ?

 • Jaki awans zawodowy i jaka ocena pracy ?


Zesp l opiniodawczo doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela jaki status dyrektora szkoly

Tematyka i terminarz następnych spotkań

1. Jaki awans zawodowy nauczycieli?

Czy rozbudowywać obecny system,

czy budować cały system od nowa23 czerwca 2010 r.

i następnie drogę przejścia do niego?godz.: 11:00

2. Jaki czas pracy szkoły i nauczyciela?21 lipca 2010 r.

3. Kogo ma obejmować nowa Karta Nauczyciela?18 sierpnia 2010 r.

4. Jakie warunki pracy nauczyciela? wrzesień

5. Jaki status dyrektora szkoły?wrzesień

Czy akceptujemy kolejność tematyki?


ad
 • Login