Delprojekt 02
Download
1 / 19

Delprojekt_02 - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Delprojekt_02. Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller. Formålet med delprojektet er at identificere relevante BIM planlægningsmetoder og anvende disse metoder til en BIM proces, hvor fokus er på simuleringer i henhold til DGNB.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Delprojekt_02' - imelda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Delprojekt 02
Delprojekt_02

Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

Formålet med delprojektet er at identificere relevante BIM planlægningsmetoder og anvende disse metoder til en BIM proces, hvor fokus er på simuleringer i henhold til DGNB.

Det har udmøntet sig i tre konkrete målsætninger

 • Planlægningen af en BIM proces, der skal lede frem til udvalgte simuleringer.

 • Udveksling af data mellem applikationer til brug for simuleringer.

 • Udbytte af BIM planlægning og simuleringer iht. DGNB.

 • Skabe en effektivisering af byggeriets tilblivelse og drift, og udfylde nogle af de huller der i dag eksisterer i BIM anvendelsen. Både på det planlægningen samt på den tekniske anvendelse.

 • Sætte fokus på interaktionen mellem BIM og bæredygtighedscertificering.

 • Løsning for data- og informationsudveksling vil reducere omkostninger på et projekt og dermed forøge indtjeningen.


Delprojekt 021
Delprojekt_02

Deltagere – interne og eksterne

Projektleder:

Mads Carlsen

Projektdeltager - interne:

Nevo Alon BIM applikationer

Dorthe Holberg Christensen BIM applikationer og design processer

Dorte Grøn DGNB og LCA

Finn Nordbjerg Datamodellering

Nadeem Iftikhar Data- og applikationskodning

Projektdeltager – eksternt:

Kasper Jacobsen, MOE A/S


Delprojekt 022
Delprojekt_02

State-of- the-art

Status i branchen

 • Der anvendes i stigende grad digitale modeller i både projekteringen, udførelsen og driften af bygninger. De digitale modeller indeholder en lang række informationer, der kan anvendes i forbindelse med fx energioptimering af bygninger.

 • Udfordringen er at drage fuld udnyttelse af disse modelinformationer i fx simuleringer, så manuelt arbejde med at føde simuleringsprogrammer med informationer kan reduceres.

 • Der er i branchen stort fokus på, hvordan brugen af BIM kan medvirke til at skabe bedre indtjening på projekterne for alle parter.


Delprojekt 023
Delprojekt_02

Delprojektets gennemførelse

Metode for delprojektet

 • Litteraturstudie: Gennemlæst en mængde litteratur for at skabe indsigt i dels planlægningsmetoder for BIM samt relation mellem BIM og bæredygtighedscertificeringer.

 • Empiri: Foretaget interview med branchefolk – hvor trykker skoen?

 • På baggrund af empiri er der induceret nogle almen gyldige træk for problemstillingen – omsat til pragmatiske problemstilling med praktiske løsningsmodeller.


Delprojekt 024
Delprojekt_02

Målsætning 1:Planlægning af BIM processen

At undersøge modeller for en struktureret planlægning af en BIM proces med fokus på udbyttet iht. simuleringer. Herunder tilpasning af model til dansk projekteringspraksis.

 • Hvilke modeller for planlægning eksisterer. Nationalt og internationalt.

 • Værdien for dansk projekteringspraksis.

 • Case med Danish Active House in Vietnam.


Delprojekt 025
Delprojekt_02

Resultat. Mål 1:Planlægning af BIM processen

Statsbygg BIM Manual

RIBA Plan of Work

COBIM 2012

CIC/BIM Protocol

bS BIM PEPG

Singapore BIM Guide

Bips F102

VA BIM Guide


Delprojekt 026
Delprojekt_02

Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen

 • De identificerede manualer kan opdeles i to grupperinger

  • Manualer fra bygherreorganisationer omkring deres specifikke behov

  • Metodemanualer for generering af projektspecifikke BIM manualer.

Mindre grad af BIM fokus

Stort BIM fokus


Delprojekt 027
Delprojekt_02

Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen

Gevinsterne ved BIM PUPG

 • Forståelse for strategiske mål for implementering af BIM.

 • Rolle- og ansvarsfordeling i implementeringen.

 • Ressourcer nødvendige for implementering.

 • Plan for udførelsesprocessen tilpasset hvert parts praksis og typiske workflow.

 • Planen fungerer som udgangspunkt for fremtidige samarbejdspartnere i projektet.


Delprojekt 028
Delprojekt_02

Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen

En case afprøvning på Danish Active House in Vietnam

En for-danskning og tilpasning til danske forhold.

Projektudførelses- og planlægningsguide (PUPG)


Delprojekt 029
Delprojekt_02

Målsætning 2: Udveksling af data mellem applikationer

At undersøge teknologiske muligheder for udveksling af data mellem applikationer til brug for energisimulering.

 • Snitflader mellem parter og faser ift. et projekteringsforløb.

 • Muligheder i eksisterende tilgængelig software.

 • Standardiseringer for udveksling af modeldata.

 • Hvilke data fødes hvornår og af hvem?


Delprojekt 0210
Delprojekt_02

Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer

 • Tænk nu hvis man kunne:

  • Få det store overblik over kravene til DGNB dokumentationen.

  • Bruge DGNB-kravene som retningsgivere for design- og udførelsesprocesserne.

  • Hurtigt og enkelt få overblik over designvalgs konsekvenser iht. DGNB.

  • Samle hele DGNB dokumentationen et sted.


Delprojekt 0211
Delprojekt_02

Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer

 • Gennemgået og kortlagt DGNB krav for identificering af beregningstunge områder.

  • LCA (kriterium 1 - 5 + 10, 11, 42)

  • LCC (kriterium 16)

  • Termisk komfort (kriterium 18+19)

 • Analyseret LCA beregningsværktøj (Excel-ark)

  • Enormt meget manuelt indtastningsarbejde og copy / paste

  • Stor risiko for fejlindtastninger og sletning af referencer

 • Gennemgået EPD’er fra Ökobau

  • Veldefineret struktur (XML og XSD)

  • Ingen relation til klassifikationssystemer for materialer


Delprojekt 0212

Mappingaf klassifikation og EPD klassifikation

Delprojekt_02

Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer

Materialers egenskabsdata

 • Opstillet case:

  • Fælles beregningsværktøj for alle DGNB-krav i en Kravapplikation.

  • Afgrænsning til LCA.

  • Udnyttelse af EPD data fra Ökobau.

  • Automatiseret beregning af LCA parametre.

 • Potentielle gevinster:

  • Automatisk beregning af LCA.

  • Tydeliggørelse af ændringer i materialevalg.

  • Mulighed for mere dynamisk og iterativ design proces.

BIM model

EPD

Kravdatabase

GWPC værdi for komponenter


Delprojekt 0213
Delprojekt_02

Målsætning 3: BIM planlægning og simuleringer iht. DGNB.

At understøtte DGNB-kravene om LCA beregning

 • Udnyttelse af resultater fra mål 1 og 2 i DGNB dokumentationen.

 • Samspillet med andre krav i DGNB, hvor udnyttelse af BIM kan være en fordel.


Delprojekt 0214
Delprojekt_02

Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB

 • Opbygget test BIM model i Revit

 • Kodet materiale database med UUID fra ÖkobauEPD’er

 • Opstillet skema til udtræk af:

  • Materialetype

  • EPD UUID

  • Mængder (m2 og m3)

  • Densiteter


Delprojekt 0215
Delprojekt_02

Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB

 • Udvikling af domænemodel og systemarkitektur for den konceptuelle model.

 • Identificerede udfordringer:

  • Klassifikation af EPD’ere er ikke tilstede – manuel parring af materialer og EPD.

  • Link mellem bygningsdele og materialer kan pt. ikke læses ud af Revit databasen.


Delprojekt 0216
Delprojekt_02

Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB

 • Videreudvikling af domænemodel og systemarkitektur.

 • Identificering af ønsket output fra kravapplikation.

 • Udvikling af databasemodel og implementering.

 • Udvikling af demonstrator for kravapplikation.


Delprojekt 0217
Delprojekt_02

Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB


Delprojekt 0218
Delprojekt_02

Spørgsmål

Hvordan tænker I om vores model?

Forslag til ændringer og forbedringer?


ad