lref en de normsystematiek voor industrielawaai
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lref en de normsystematiek voor industrielawaai.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Lref en de normsystematiek voor industrielawaai. - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Lref en de normsystematiek voor industrielawaai. NSG 1 juni 2007. Definitie. Het referentieniveau van het omgevingsgeluid Dit begrip wordt gedefinieerd als de hoogste waarde van de volgende geluidsniveaus:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lref en de normsystematiek voor industrielawaai.' - imaran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lref en de normsystematiek voor industrielawaai

Lref en de normsystematiek voor industrielawaai.

NSG

1 juni 2007

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

definitie
Definitie

Het referentieniveau van het omgevingsgeluid

Dit begrip wordt gedefinieerd als de hoogste waarde van de volgende geluidsniveaus:

a) Het L95 van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van de zogenaamde "niet-omgevingseigen bronnen".

b) Het optredende equivalente geluidsniveau in dB(A), veroorzaakt door zoneringsplichtige wegverkeersbronnen, minus 10 dB.

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

normen il
Normen IL
 • Wgh
 • Handreiking
 • 8:40-AMvB’s - Activiteitenbesluit

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

slide4
Wgh
 • Bevoegd gezag moet per woning grenswaarden (thtg-waarden) bepalen (bestuurlijke afweging)
 • Bij aangewezen procedures (Woningbouw=bp-procedure)

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

wgh norm
Wgh/norm
 • Normatief kader: bandbreedte (vkw “is in ieder geval toelaatbaar”!)
 • Grofweg: 50 – 55 dB(A)

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

wgh dosismaat
Wgh/ dosismaat
 • “Basisbouwsteen” Leq
 • Leq per etmaalperiode dag-avond-nacht
 • Leq over alle etm.per.’n van een jaar
 • Geluidsbelasting IL Wgh (‘hoogste van..”)
 • RBS is “jaargemiddelde emissie”

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

wgh nb
Wgh/ NB

NB Lref (of L95) was onderdeel van een ontheffingscriterium.

Per 1 januari 2007 afgeschaft.

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

handreiking
Handreiking
 • Bevoegd gezag bepaalt voor relevante woningen grenswaarde
 • Bij vergunningverlening

Voor niet-gezoneerde bedrijven

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

handreiking norm
Handreiking/norm
 • Richtwaarden (40, 45, 50) met maximaal toegestane overschrijding
 • Lijkt ook bandbreedte (lager hoeft niet!)
 • Max = Lref

Voor gemeenten zonder beleid

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

handreiking dosismaat
Handreiking/ dosismaat
 • Basisbouwsteen Leq
 • Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
 • Etmaalperioden dag-avond-nacht
 • Leq over een etmaal
 • Letm (“hoogste van ...”)
 • Letm-norm geldt voor RBS

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

activiteitenbesluit
Activiteitenbesluit
 • Besluit is een “standaardvergunning”
 • Standaardwaarde norm in besluit
 • In de meeste gevallen zal hievan niet worden afgeweken

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

activiteitenbesluit norm
Activiteitenbesluit/norm
 • Standaardwaarde 50 dB(A)
 • Ad hoc afwijken dmv maatwerkvoorschrift
 • Gebiedsgericht afwijken dmv verordening
 • Afwijken naar boven en naar beneden!

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

activiteitenbesluit dosismaat
Activiteitenbesluit/dosismaat
 • Zie Handreiking

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

normstelling
Normstelling
 • Adequate dosismaat
 • Dosis-effectrelatie
 • Politieke “kosten-batenafweging”
 • Bevoegd gezag
 • Object waarop norm zich richt (woning, stil gebied,...)

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

soberheid
Soberheid
 • Aantal normen drastisch reduceren
 • Aansluiten bij bestaande systematieken
 • Liever geen nieuwe systematiek

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

vragen

Vragen?

RvA NSG

5 april 2007

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

vrom overwegingen
VROM-overwegingen

Leq is de beste hinder- en klachtenindicator

(L95 als indicator vervangen door Leq)

De Miedema-methode is de beste methode om cumulatie te beoordelen.

(afwijken van richtwaarde toetsen aan toename Lcum)

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

vrom overwegingen1
VROM-overwegingen

Bevoegd gezag moet uitgaan van wat men toelaatbaar vindt en niet wat al aanwezig is.

Gebiedsgerichte normen zijn niet vanuit DE-relaties te beargumenteren. Het gaat om het toelaten van meer of minder hinder/klachen in het gbeied.

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

vrom overwegingen2
VROM-overwegingen

DE-relaties vooral bekend voor woonfuncties. Maak onderscheid in normen voor woningen en normen voor stille gebieden.

Stil gebied (decentraal): aanwijzen, beoordelingspunten, norm (L95 als dosismaat??)

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!

ad