Jim olav hansen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Jim Olav Hansen PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jim Olav Hansen. Norske Redningshunder. Håndtering av media. Vær varsom.. Eller All pr er god pr?. Adm og BL ønsker. Ved melding til HF, via f.eks Telemeny, ønsker Adm og BL å få melding om aksjoner. NRH og media. Forholdet mellom NRH og massemediene ved store og små hendelser.

Download Presentation

Jim Olav Hansen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jim Olav Hansen

Norske Redningshunder


Håndtering av media

 • Vær varsom.. Eller

 • All pr er god pr?


Adm og BL ønsker

 • Ved melding til HF, via f.eks Telemeny, ønsker Adm og BL å få melding om aksjoner.


NRH og media

Forholdet mellom NRH og massemediene ved store og små hendelser


Målsetting:

Veiledning for NRHs OL for å forstå / takle media før / under / etter aksjon.

Hvem er ansvarlig for kontakten til media under aksjoner?

Hva kan NRHs HF og OL uttale seg om?

Hva gjør vi når pårørende ”maser” på oss om informasjon?

Pressemeldinger

”Kleskode”

Mediahåndtering


Vår mediemålsetting

 • Tillit hos publikum

 • Tillit i mediene

 • Motivere hundeførere og de under utdanning

 • At alle berørte målgrupper får så fullstendig og etterrettelig informasjon som mulig

 • Å profilere NRH


Vær ærlig

Hvem, hva, når, hvorfor, ressurser

Profilere NRH

Ta MMS, ha liggende

Få frem NRH logo

Vær korrekt antrukket

Hvis travelt; Be de ta kontakt på ett gitt tidspunkt

Henvis til Politiet

Diskusjon:

Bør vi legge ut fortløpende informasjon om når vi blir utkalt, er ute, finner / ikke finner?

Oppsummering?


Hva kan vi si?

POLITIET i FOLLO: ”Vær ærlig og si det som det er”.


Hvem kan vi si hva til?

Alle som spør!

Unntak: Når Politiet gir melding om begrensninger.


Hvem sier?

 • Operativ leder

  • Stor / liten aksjon?

 • Den enkelte hundefører

 • Beredskapsleder

 • Administrasjonen

 • Styreleder (Kritisk hendelse)


Media er opptatt av

 • Kritikkverdige forhold

 • Feilvurderinger

 • Konflikter og motsetninger

 • Sorg og glede

 • Kjente personer

 • Store begivenheter

 • Kuriositeter

 • Ofre

  • (liten mot stor)

 • Helter

  • (den som ordner opp)

 • Skurker

  • (den som lurte alle)


Journalisten

 • Har en jobb å gjøre.

 • Konkurrerer med kollegaer.

 • Setter seg raskt inn i nye problemstillinger.

 • Trekker raske konklusjoner.

 • Graver først og spør etterpå.

 • Samler opplysninger fra mange kilder – har ofte egne.

 • Har ofte vinklingen klar før intervjuet

 • Lar seg ikke manipulere

 • Bryr seg lite om kildens motiver

 • Moralist på andres vegne

 • Innrømmer ikke feil

 • Setter pris på service

 • Liker å få ros

 • Gir inntrykk av å vite mer enn hun faktisk vet


Politimann

Øyenvitne

Redningsmann

Deltager

Journalistens kilder

Vaktsjefer

HRS

Egen Obs.


Journalistens spørsmål

 • Hvem?

 • Hva?

 • Hvor?

 • Når?

 • Hvordan?

 • Hvorfor?

 • Antall døde?

 • Antall skadde?

 • Hva nå?


Hvem kan uttale seg om hva

 • Operativ leder

  • Vær ærlig, si alt du vet. Om Politiet ikke har satt begrensninger

 • Hundefører

  • Vær ærlig, si alt du vet. Om Politiet ikke har satt begrensninger. Kanskje kan signalement gi gode opplysninger?

 • Administrasjonen

  • Gir ut den informasjon vi har fått. Vi er varsom med å gi telefonnummer til operativ leder, men dette må vurderes fra sak til sak.

OL / Politi styrer media. Om det er begrensninger må vi få vite det fra Politiet.


Avklar på forhånd

 • Hvilke opplysninger går vi aktivt ut med?

 • Hvilke opplysninger kan vi gi i tillegg – dersom vi blir spurt?

 • Hvilke opplysninger kan vi ikke gi av hensyn til:

  • Taushetsplikten?

  • Personvern?


Tid til media…

… det bør bli satt av tid til media


Mediekontakten

 • En vesentlig del av oppdraget

 • Alle medier skal i utgangspunktet behandles likt

 • Sett av tid og hold tiden

 • Be om forståelse over å ikke være tilgjengelig til enhver tid

 • Be om å få vite spørsmålene på forhånd

 • Fortell hva du ikke kan svare på

 • Vi gir ikke opplysninger anonymt – vi ønsker å bli oppgitt som kilde


Praktisk mediehåndtering på stedet

 • Utpek gjerne en person som tar seg av media.

 • Forsøk å avklar hvilke forventninger media har til bilder og opplysninger.

 • Tilrettelegg best mulig for fotografering og filming.

 • Ikke be fotografer om å ta bilder for NRH.

 • Avklar og informer om når og hvordan oppdateringer av sakens utvikling vil finne sted.

 • ”Hvorfor være sur og tverr når man kan være blid og grei”

  • Det går faktisk noen grenser… 

 • Forklar hvorfor du ikke kan si det eller det…


- Ser du på pressen som en fiende skal du se du får rett…

- Hva du personlig mener om pressen interesser kun deg… de kommer uansett

- Du klarer ikke å styre pressen. Men du kan påvirke…


Avisintervju

 • Du kan korrigere deg selv underveis

 • Journalister er pliktig til å la deg lese gjennom sitatene og endre disse om du er blitt feilsitert

 • Avisredaksjonen kan forme artikkelen slik at du ikke kjenner den igjen

 • Journalister tenker underveis og stiller spørsmål etter hva du svarer


Radio- / TV-intervju

 • Be om å få alle spørsmålene på forhånd

 • Forklar hva du ikke kan svare på

  • Påregn å få spørsmålet allikevel

 • Når det er opptak: Be om å få spørsmålet en gang til dersom du føler at du ikke fikk sagt det du skulle

 • Når det er direkte: Er det ikke mulig å endre noe i etterkant. ”Gjort er gjort og spist er spist”.

  • Tenk gjennom på forhånd hva du vil si og hvilke formuleringer du vil bruke

  • ”KISS” – ”Keep it simple stupid”

 • Når du blir sitert: Det er mulig å rette opp feilsitat ved å ringe og be pent


TV-intervju

 • Tenk på antrekket! Bruk uniform! Dvs NRH vest!

 • Dersom du er usikker, be om prøveintervju.

 • Gi konklusjoner først.

 • Ikke bli provosert.

 • Hold øyekontakt. Ikke med TV-publikumet!

 • Når du har sagt det du skal si – ta en pause. Det er reporterens ansvar å følge opp!

 • TV-nyhetene klipper inn veldig lite av det du sier, derfor er det lurt å gjenta budskapet.


Konflikter…

 • Når (hvis) media forstyrrer redningsarbeidet

 • Når (hvis) media forstyrrer det operative arbeidet

 • Når det ikke blir informert nok til media

 • Når media blir fysisk utestengt fra området eller holdt på avstand (også reportere)

 • Når media ”plager” involverte

 • Når NRH føler de må ”beskytte noen mot seg selv”

 • Forskjell i forståelsen av hva som kan refereres


Ukorrekte saksopplysninger

 • ”ukorrekte” opplysninger kan forekomme når…

 • Vi overrumples og svarer uforberedt på spørsmål

 • Ikke har fått fullstendig oversikt (enda)

 • ”Tidsklemma” - flere ”informasjonseiere”

 • ”The human factor”

 • Uerfarne talsmenn

 • ”Ytre omstendigheter”


Hvorfor ”tier” NRH?

 • Vi kan ikke gi opplysninger som mangler grunnlag

 • Vi kan ikke gi opplysninger av personvernhensyn


Når vi ”tier”…

 • Blir det rom for spekulasjoner

 • Det ”må” spekuleres for å ”fylle nyhetene”

 • Informasjonen innhentes andre steder

 • Redningsinnsatsen kan bli forstyrret

 • Det blir feilaktig referert

 • Informasjon som er viktig å få ut blir forsinket

 • ”Kampen” om historien eller det beste bildet råder


Når noen mener vi har gjort en feil

 • Vurderer vi om påstanden er riktig.

 • Innrømmer og beklager vi feilen – dersom det er grunnlag for det.


Spørsmål?


 • Login